Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gerlacus Van den Elsen (O.Praem.). Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand (1853-1925)
Description: 's-Hertogenbosch, Zuid-Nederlandsche Drukkerij, 1956. xii + 388pp. + buitentekstills. + 2pp.stellingen, 23cm. 2 stempeltjes, goede staat, [doctoraatsthesis, Universiteit Nijmegen, promotor: L.J. Rogier], N70410

Keywords: Nederland sociale geschiedenis biografie economie Praemonstratensia

Price: EUR 17.00 = appr. US$ 18.48 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: N70410

See more books from our catalog: Nederland (geschiedenis, heemkunde)