Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Over den oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de Floreenen in Friesland
Description: Leeuwarden, W. Eekhoff, 1861. [viii +] 144pp. 23cm. orig. omslag (licht gecartonneerd), Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Leiden 13 junij 1861, zeldzaam, N89747

Keywords: Nederland Geschiedenis heemkunde Friesland Juridica Rechtsgeschiedenis Fiscaliteit belastingsrecht Numismatiek numismatica

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: N89747

See more books from our catalog: Nederland (geschiedenis, heemkunde)