Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Roomsch-catholijke kerk van Holland in haren ouden luister hersteld [+ 6 andere publicaties vnl. over de oud-Katholieke kerk en het Jansenisme in Nederland]
Description: Amsterdam, e.a. , 1779-1812. Convoluut van 7 werken, 21cm. contemporaine gecart. band (gemarbreerde platten, lederen rug, titel in goudopdruk), met ingekleefd ex-libris "Bibliotheca Seminarii Warmondani", tekst helder en in zeer goede staat, [Inhoud: I: IRENEUS, "De Roomsch-catholijke kerk van Holland in haren ouden luister hersteld, of priesters en leken op het dringendst aangespoord om de aloude kerkgeschillen op ene voor beide partijen aannemelijke wijze te doen eindigen", Amsterdam, bij Van der Burgh, s.d. [ca.1807], 50pp. // 2: NN, "De ware Pacificus, tegen den valschen IrenŽus ; of bewijs dat de middelen ter bevrediging of vereeniging door Ireneus voorgesteld zoo onbillijk als ongepast zijn", Amsterdam, bij Cornelius Romyn, 1807, 83pp. // 3: NN, "Anti-IrenŽus of de scheurzieke Irenaeus en Febronius wederlegd", Amsterdam, Cornelius Romyn, 1810, 16pp. // 4: NN, "De eer van allen die geloven dat Paulus, Ephesen VI vs. 12 aan boze geesten in de lucht en aan derzelven vermogen gedacht heeft, verdedigd tegen de valsche beschuldigingen, hen tte last gelegd door den schrijver van een land-gesprek geplaatst in het vierde deel, vierde stukje der Mengelingen voor Roomsch-Catholieken", Leyden, J.J. Thyssens, 1812, 39pp. // 5: NN, "Waarschuwing aan de Roomsch-Catholijken tegen eene verhandeling over de pligten omtrent hen, die van ons in godsdienstige denkwijze verschillen, geplaatst in de Mengelingen voor Roomsch-Catholijken, vierde deel, tweede stukje", Leyden, J.J. Thyssens, 1811, 70pp. // 6: NN, "Handelinge in den geheymen raed van onsen alderheyligsten heer Pius VI. paus gehouden den XXVI van september MDCCXCI, etc. over d'aenveerding van den afstand van het cardinaelschap gedaen door Stephanus-Carolus de Lomenie de Brienne, en over d'aenstelling van eenen nieuwen cardinael in syne plaetse", Yper [Ieper], by J.J. Smaelen-Moerman, s.d. [ca.1791], 24pp. // 7: NN, "Verhandelde in de geheime Consistorie, gehouden door onze Allerheyligsten Heer Pius, door Gods voorzienigheid zesden paus, op vrydag in december MDCCLXXVIII zynde de plechtige geboortedag onzes Heere, terstond na de pausselycke misse, etc.", Rotterdam, by Jacobus Bronkhorst, 1779, 68pp.], R100772

Keywords: Religie religion Nederland Netherlands geschiedenis kerkgeschiedenis Jansenisme

Price: EUR 230.00 = appr. US$ 249.97 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R100772

See more books from our catalog: Religie