Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der hervorming in de Nederlanden [1 volumes], opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien
Description: 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903-1914. Volledig in 10 volumes, samen ca. 6600 pp. 26cm. uniforme blauwlinnen uitgeversbanden met titel in goudopdruk op rug, kleine beschadiging aan rug van dl.9, sporadische roestvlekjes, verder in goede staat, [Gedetailleerde inhoud: 1: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden, 2: Het offer des Heeren (de oudste verzameling doopsgezinde martelaarsbrieven en offerliederen), 3: De oudste bestrijders van Luther, 4: Leerstellige en stichtelijke geschiften van Ioann. Anastasius Veluanus, e.a. 5: Nederlandsche Anabaptistica (geschriften van Henrick Rol, Melchior Hoffman, Adam Pastor, De Broederlicke Vereeniginge), 6: Geschriften van Joann. Pupper van Goch en Corn. Grapheus, Confutatio determinationis Parisiensis contra M.L. 7: Zestiende-eeuwsche schrijvers over de geschiedenis der oudste Doopsgezinden hier te lande, 8: Het martelaarschap van Hendrik Vos en Joannes van den Esschen, Willem van Zwolle, Hoste vander Katelyne, Christophorus Fabritius en Oliverius Bockius, Guido de Bres en Peregrin de la Grange, 9: Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn e.a.), 10: De geschriften van Dirk Philipsz], gewicht: 18kg. R103179

Keywords: Religie religion Nederland Netherlands reformatie reformation protestantisme protestantism geschiedenis history

Price: EUR 500.00 = appr. US$ 543.42 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R103179

See more books from our catalog: Religie