Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Studia Catholica (Nieuwe reeks van "De Katholiek", gewijd aan godgeleerdheid, wijsbegeerte en aan algemeen wetenschappelijke vraagstukken, onder theologische en philosophische belichting) ; Jaargang 30 (1955)
Description: Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1955. Jg.30 (Jg.111 van "de Katholiek"), 323pp. ingebonden in gecart.band met linnen rug

Keywords: Religie religion theologie theology filosofie philosophy tijdschrift revue periodical

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R30713

See more books from our catalog: Religie