Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De grondstelling der R.K.Kerk, dat buiten haar geene zaligheid mogelijk is, ontwikkeld door den HoogEerwaardigen Biscchop van Hermopolis en eersten Aalmoezenier des Konings van Frankrijk, Karel X (na 't Fransch door Jan J.F. Wap)
Description: Breda, Van Gulick en Hermans, 1832. 43pp. blinde omslag, 20cm. R33681

Keywords: religie religion Katholicisme catholicisme theologie kerk

Price: EUR 23.00 = appr. US$ 25.00 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R33681

See more books from our catalog: Religie