Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Leonardo Boff - een situering, presentatie en interpretatie van zijn ecclesiologie tussen 1972 en 1981
Description: xxiii + 199pp. onuitgegeven licentiaatsthesis in de toegepaste Theologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven, Faculteit der Godgeleerdheid, 1987

Keywords: religie religion theologie theology biografie biography Boff

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R34591

See more books from our catalog: Religie