Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De oud-bisschoppelijke cleresie en Rome - Contacten en vredespogingen 1733-1749
Description: Helmond, Helmond, 1963. xi + 171pp.+ bijgevoegd: 2pp.stellingen, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de theologie aan de K.U.Nijmegen 1963 - promotor: prof.dr. R.R.Post, [Academic dissertation, text in dutch]

Keywords: Religie religion kerkgeschiedenis church history theologie theology Nederlanden Holland Nederland Netherlands

Price: EUR 23.00 = appr. US$ 25.00 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R37115

See more books from our catalog: Religie