Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wat is de kerk ? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk ? [samen met:] Schriftmatige en grondige regtvaardiging der catholijke kerk en hare geloofsleer (een bijdrage tot het stukje getiteld "Wat is de kerk ?-)
Description: 's Gravenhage, Langenhuysen, 1825-1824. 2 werken samengebonden: 124 + 104pp. ingebonden in gecart.band (linnen rug), 21cm. stempeltje op titelblad, wat roestplekjes, goede staat, [2e verbeterde druk van "Wat is de kerk?", 1e druk van "Schriftmatige-"]

Keywords: Religie religion theologie catholicisme

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R42817

See more books from our catalog: Religie