Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: John Henry kardinaal Newman - een boek voor protestanten en roomsch-katholieken
Description: Amsterdam, Paris, 1933. xvii + 757pp.+ bijgevoegd "Aanteekeningen, personenregister, verklaring van eenige minder bekende woorden" 68pp. gecart.band met stofwikkel

Keywords: Religie religion biografie Geschiedenis Newman

Price: EUR 23.00 = appr. US$ 25.00 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R43008

See more books from our catalog: Religie