Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het "Speculum Virginum" ; een middeleeuwse spiegel voor kloostervrouwen. Een onderzoek naar het laatmiddeleeuwse maagdelijkheidsideaal op grond van een vergelijking van de Latijnse en de Middelnederlandse versie
Description: Leuven, 2002. iv + 148pp. in-4, onuitgegeven verhandeling tot het behalen van de graad van licentiaat in de geschiedenis (Katholieke Universiteit Leuven, 2002, promotor: prof.dr. J. Goossens), mooie staat, [Academic dissertation, text in Dutch], R81661

Keywords: Religie geschiedenis middeleeuwen moraal kloosterleven vrouwen

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R81661

See more books from our catalog: Religie