Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Eenige ascetische tractaten, afkomstig van de Deventersche Broederschap van het Gemeene Leven, in verband gebragt met het boek van Thomas a Kempis 'De navolging van Christus' uit de nagelaten schriften van wijlen Z.D.H. Mgr. F.J. Van Vree, bisschop van Haarlem
Description: s.l. , 1882. 178pp. "meegedeeld in het 'Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht', 10e deel", 23cm. contemporaine linnen band, goede staat, zeldzaam, R95851

Keywords: Religie religion ascetisme middeleeuwen mediaevalia Nederland Deventer imitatie Imitatio christologie christology Thomas a Kempis

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R95851

See more books from our catalog: Religie