Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Regnum Christi, dat is Het Ryck Christi, vervangen in hondert en tien stichtelijcke ende seer geleerde sermoonen achtergelaten, tot besonderen troost van alle oprechte catholijcke zielen, ende grondelijcke wederlegginge tegen de opwerpselen van onse wederpartije in 't stuck van 't gheloof
Description: Tot Ruremonde [Roermond], gedruckt by Caspar du Pree, 1649. [10] + 582 + [6] pp. 30cm. gegraveerd vignet op titelpagina, met gegraveerd titelblad (naar Davidt Herregouts en gegraveerd door Iacobus Neeffs) als frontispice (uitgesneden en op voorste blanco schutblad gekleefd, met verlies van enkele mm. van blanco randen), volperkamenten band uit de tijd (intact, wat bevuild), binding van enkele pagina's wat gelost en fragiel, tekst gedrukt in 2 kolommen met zwarte kaderlijnen rondom, tekst zeer helder en in goede staat, tekst in het Nederlands, cfr. Bib. Catholica Neerlandica Impressa 10310, zeldzaam, [Jacobus a Castro, Amsterdam 1560 - Roermond 1639, was de derde bisschop van Roermond (1611-1639)], R96634

Keywords: Religie religion theologie moraal Nederland Roermond Limburg Limburgensia

Price: EUR 800.00 = appr. US$ 869.48 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R96634

See more books from our catalog: Religie