Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Proeve Taal- en Dichtkunde; in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius - voorgesteld door B.Huydecoper waar achter volgen eenige bijvoegsels en verbeteringen - een kort bericht wegens de letter Y en twee bladwijzers
Description: 't Amsterdam, E.Visscher & J.Tirion, 1730, 682pp.met 1 gravure voor titelblad, perkamenten band, unieke taalstudie

Keywords: taalkunde letterkunde Dichtkunde poŽzie poetry Vondel Ovidius Oudheid klassieke letteren

Price: EUR 300.00 = appr. US$ 326.05 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: T10387

See more books from our catalog: Literatuur, taal-en letterkunde