Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Mellibeus - een geschrift van Dirc Potter (Inleiding en tekstuitgave. Met enkele nieuwe gegevens voor de biographie en aantekeningen over de bron van de 'Blome der Doechden')
Description: Arnhem, 1950. xvi + 121pp.+ 3pp.stellingen, [Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de R.K.Universiteit te Nijmegen, promotor: prof.dr. L.C.Michels]

Keywords: Literatuur Letteren letterkunde Middelnederlands Middeleeuwen Mediaevalia

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: T38333

See more books from our catalog: Literatuur, taal-en letterkunde