Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Phedon of over de onsterfelykheid, in drie t' zamenspraaken
Description: 's Graavenhaage ['s Gravenhage], by Pieter van Cleef, 1769. x + 211pp.+ gegraveerd frontispice, "naar den tweeden verbeterden druk, uit het Hoogduitsch vertaald", 21cm. blinde gecart. omslag uit de tijd, enkele roestplekjes, goede staat, T96034

Keywords: Literatuur letteren onsterfelijkheid filosofie

Price: EUR 200.00 = appr. US$ 217.37 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: T96034

See more books from our catalog: Literatuur, taal-en letterkunde