Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het Mikroskoop gemakkelyk gemaakt, of gemeenzaame beschryving, van allerley werktuigen, die men gebruikt om zeer kleine diertjes en andere voorwerpen, klaar en duydelyk, vergroot zynde, te beschouwen.. vervolgd met een berigt van de verbaazende ontdekkingen die door middel van vergrootglazen gedaan zyn
Description: Amsterdam, Erven van F. Houttuyn, 1778. [4bl] 496 + [16] [2bl] pp.+ 28 uitvouwbare platen buiten tekst & 1 uitvouwbare tafel, 3e druk "thans nagezien, verrykt met aantekeningen en vermeerderd met een Aanhangzel behelzende Nieuwe Waarnemingen en Ontdekkingen, Aanmerkingen op de voorige, inzonderheid omtrent de Zadddiertjes en 't Menschelyk Bloed ; als ook een berigt van de Verbetering der Mikroskoopen tot deezen tyd toe ezn afbeeldingen van de voornaamste der laatst uitgevonde op koperen konstplaeten, door Martinus Houttuyn", gecart. band met lederen rug, tekst en platen in zeer goede staat met slechts zeer sporadische plekjes, klein ex-libris-stempeltje op blanco schutblad, goede staat, W88387

Keywords: Wetenschap science microscopie microscopes microscopen

Price: EUR 1000.00 = appr. US$ 1086.85 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: W88387

See more books from our catalog: Wetenschap