Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B93612: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 123 (1986) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93601: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVII (117) 1980 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93602: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVIII (118) 1981 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93603: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXIX (119) 1982 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93604: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXX (120) 1983 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93605: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel () 19 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93606: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 127 (1990) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93607: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 140 (2003) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93608: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Deel 139 (2002) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93609: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel CXVI (116) 1979 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
T100266: DIVERSE AUTEURS (DE BRUYNE JAN & RUELENS K., UITG.) - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan De Bruyne. Deel II
R31807: DIVERSE AUTEURS (CEYSSENS L. O.F.M., DE MEYER P.B., E.A.) - Studies over de Minderbroeders in de Antwerpse kempen [vol.I.]
L100540: DIVERSE AUTEURS - Heusden. Beelden van vroeger uit Heusden, Eversel en Berkenbos
L100395: DIVERSE AUTEURS - Godfried Guffens en het Limburgs historisme (1823-1901)
B107810: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930 (volledig)
B67336: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 17e deel 1-2e afl. april 1898 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 17e tome 1-2e livr. avril 1898
B67338: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 18e deel 4e afl. mei 1900 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 18e tome 4e livr. mai 1900
B67339: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 19e deel 1e afl. november 1900 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 19e tome 1e livr. novembre 1900
B67340: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 19e deel 2e afl. mei 1901 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 19e tome 2e livr. mai 1901
B67342: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 21, 2e aflevering mei 1903 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 21e tome 2e livr. mai 1903
B93068: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Volledige collectie van jaargang 1 (1961) tot en met jaargang 11 (1971)
R45232: DIVERSE AUTEURS - Kardinaal Mercier en de priesteropleiding - Bijdragen uitgegeven ter gelegenheid van, de geboorte van kardinaal Mercier
B92402: DIVERSE AUTEURS - Wesalia, orgaan van den oudheidkundigen Kring van Wuestwezel-Wuustwezel. Jaargang 1932 (nr.7), 1933 (nr.8), 1934-1935 (nr.9), 1936 (nr.10), 1937 (nr.11), 1938-1940 (nr.12). [samen 6 jaargangen]
B60052: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1986
B60054: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1993
B60055: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1992
B60056: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1973-1974
B60057: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1995
B60058: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1994
S76271: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.12 (december 1909) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76270: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.10 (october 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Maurits Blieck]
S76269: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A. - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.9 (september 1909) [handelt o.a. over Thomas Hendricksz. de Keyser en Jan Eisenloeffel]
S76268: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.8 (augustus 1909) [handelt o.a. over Alfons Stengelin]
S76265: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.4 (april 1909)
S76264: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.3 (maart 1909) [handelt o.a. over Frans Jozef Lonsing]
B85504: DIVERSE AUTEURS - Heemkundige Kring Dronghine Jaarboek 28 (2009)
B85505: DIVERSE AUTEURS - Annalen geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda, LXI (2012). Annales cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
B95808: DIVERSE AUTEURS - Mededeelingen van den kunst- en oudheidkundigen kring Herentals en omstreken ; Derde jaargang (1936) 1e en 2e aflevering
B95810: DIVERSE AUTEURS - De Zuiderkempen, geschied- en oudheidkundige kring voor de kantons Westerloo, Beringen en Mol (en Herentals, Tongerloo). Bijna volledige reeks van jaargang 1 (1932) tot en met jaargang 16 (1947)
B95811: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst, algemeen tijdschrift voor de Kempische geschiedenis ; (onvolledige) reeks van jaargang 1 (1905) tot en met jg.50 (1967) (tijdschrift van den geschied- en oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken)
R51144: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VIII (8) afl.1-4, 1934 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
G11923: DIVERSE AUTEURS, - Zeilvaart 1520-1914
R39552: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek van het nationaal Maria-congres gehouden te Nijmegen 6,7 en 8 augustus 1932
B90108: DIVERSE AUTEURS - Album English. Studies over de kerkelijke en kunstgeschiedenis van West-Vlaanderen, opgedragen aan Z.E.H. Michiel English
B90103: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Raymond Peeters
B90088: DIVERSE AUTEURS - Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B90198: DIVERSE AUTEURS - De school- en letterbode, of Bydragen ter bevordering van onderwys, letterkunde en geschiedenis. Tweede jaergang 1845
T76947: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent: jaarboek, XXXI (tweede reeks: nr.23), 1980-1981, deel I
B91586: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 105de jaar, 2005 [volledige jaargang]
B91067: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 7de jaargang, 1932 (volledig)
B67331: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 3e afl. januari 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 3e livr. janvier 1892
B90739: DIVERSE AUTEURS - Stoetenstad. 700 jaar optochten en processies in Mechelen
B90664: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 62e jaargang, 1961, [volledige jaargang]
B90665: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B90666: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 65e jaargang, 1964 [volledige jaargang]
B90667: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972, [volledige jaargang]
B90668: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 71e jaargang, 1970, [volledige jaargang]
B90669: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 61e jaargang, 1960 [volledige jaargang]
B90670: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 81e jaargang, 1981 [volledige jaargang]
B90671: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 79e jaargang, 1979 [volledige jaargang]
B90672: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 72e jaargang, 1971 [volledige jaargang]
B90673: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 66e jaargang, 1965 [volledige jaargang]
B90675: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68e jaargang, 1967 [volledige jaargang]
B90561: DIVERSE AUTEURS - De Gentenaars en hun belfort
B90361: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Vlaamsche Academie. Gedenkboek van de feestviering van haar vijf-en-twintig (25)-jarig bestaan 1886-1911
B91585: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 106de jaar, 2006 [volledige jaargang]
B91582: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 109de jaar, 2009 [volledige jaargang]
B91484: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 84e jaar, 1984 [volledige jaargang]
B91489: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 111de jaar, 2011 [volledige jaargang]
B91487: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 100ste jaar, 2000 [volledige jaargang]
B91483: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 67e jaargang, 1966, [volledige jaargang]
B91482: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 75e jaargang, 1974, [volledige jaargang]
B91480: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 76e jaargang, 1975-1976, [volledige jaargang]
B91479: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 81e jaargang, 1981 [volledige jaargang]
B91478: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 82e jaar, 1982 [volledige jaargang]
B91476: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 98ste jaar, 1998 [volledige jaargang]
B91477: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 97ste jaar, 1997 [volledige jaargang]
B91475: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 96e jaar, 1996 [volledige jaargang]
B91474: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68e jaargang, 1967 [volledige jaargang]
B91079: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933, aflevering 4 (oktober)
B91080: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FLORIS, DENUCE J., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 2de jaargang, 1927, aflevering 4 (october)
B91076: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 2 (april)
B91077: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., PRIMS FL., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 3 (juli)
B91078: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 8e jaargang, 1933, aflevering 3 (juli)
B91073: DIVERSE AUTEURS (PRIMS FL., DENUCE J. & GOETSCHALCKX) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929, aflevering 3 (juli)
B91074: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., DE CLERCQ C., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 4de jaargang, 1929, aflevering 4 (october)
B91075: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J. & PRIMS FL.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 5e jaargang, 1930, aflevering 1 (januari)
B91071: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 9e jaargang, 1934 (volledig)
B91070: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 3de jaargang, 1928 (volledig)
B91068: DIVERSE AUTEURS - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 1ste jaargang, 1926 (volledig)
R28843: DIVERSE AUTEURS, - Maria's Ten Hemelopneming (Verslagboek der vierde mariale dagen - gehouden in de Norbertijner Abdij van O.L.Vrouw te Tongerloo 27-29 aug.1934)
R28839: DIVERSE AUTEURS - De maagdelijkheid van Maria - Verslagboek der derde Mariale Dagen 1933
M91678: DIVERSE AUTEURS - Muziek rond Memling, het orgel
R70190: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor geestelijk leven (6e jaargang, 1953-1954)
R70191: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (5e jaargang, 1952-1953)
R70192: DIVERSE AUTEURS - Carmel - Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven (4e jaargang, 1951-1952)
B62903: DIVERSE AUTEURS - Jaer-boecken der stad Brugge, behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen, de welcke soo binnen de selve Stad, als daer-ontrent voorgevallen zijn, Sedert haere eerste beginselen, tot den tegenwoordigen tijd toe. Tweede deel
B62888: DIVERSE AUTEURS - Dansen uit Diest
B62223: DIVERSE AUTEURS - Veertig jaar Belgische politiek. Liber Amicorum aangeboden aan Minister van Staat A.E. De Schryver ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag
B62165: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Professor dr. Gaston Eyskens (Economische opstellen- )
B62159: DIVERSE AUTEURS - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent
B62150: DIVERSE AUTEURS - La France aux Pay-Bas. Invloeden in het verleden
B61711: DIVERSE AUTEURS - De Vlaamsche Vlagge. Die seer scone historie ofte gheschiedenisse der vrome yeesten ende vroede ghesechden der catievige scriftuere die men noemt 'De Vlaamsche Vlagge'
B52260: DIVERSE AUTEURS - Overleie (n.a.v. het honderdjarige bestaan van de Sint-Elooisparochie in Kortrijk)
B52272: DIVERSE AUTEURS - Brussel, breken, bouwen, architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914
S76261: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.12 (december 1906) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Armand Rassenfosse]
S76176: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.10 (october 1917)
S76175: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.9 (september 1917)
S76172: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.6 (juni 1917) [handelt o.a. over Willem C. Brouwer]
S76171: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.5 (1917) [handelt o.a. over Honthorst]
S76170: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.4 (april 1917)
S76167: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.1 (januari 1917) [handelt grotendeels over Rembrandt]
S76168: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.2 (februari 1917) [handelt grotendeels over Gerard Honthorst en Fantin Latour]
B100739: DIVERSE AUTEURS - De katholyke Zondag, een wekelyksch blad, toegwyd aen godsdienst en zedeleer, uitgegeven door A.V.B. priester. Derde jaargang MDCCCLVI-MDCCCLVII (1856-1857), 65 nummers (volledig)
R28838: DIVERSE AUTEURS - Maria, de nieuwe Eva - Verslagboek der tweede Mariale Dagen 1932
R28837: DIVERSE AUTEURS - Verslagboek der eerste Mariale Dagen 1931
B91473: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 72e jaargang, 1971 [volledige jaargang]
B91472: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 74e jaargang, 1973, [volledige jaargang]
B91469: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 77e jaargang, 1977 [volledige jaargang]
B91456: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 89-ste jaar, 1989 [volledige jaargang]
B91454: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 92e jaar, 1992 [volledige jaargang]
B91455: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 88-ste jaar, 1988 [volledige jaargang]
B91452: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 78e jaargang, 1978 [volledige jaargang]
B91453: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 87-ste jaar, 1987 [volledige jaargang]
B91451: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 85e jaar, 1985 [volledige jaargang in 4 afleveringen]
B91447: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring (H.O.K.) 1973, 41e jaar, nr.1-4
B84534: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het T.L.G. De Heremans' zonen, Gent (Koninklijk Atheneum Gent). 1885-1935
B99386: DIVERSE AUTEURS - Profiel van Mol
B70557: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 12e jaargang, 1901, [volledige jaargang]
S76260: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.11 (november 1906)
S76259: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.10 (october 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76182: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.4 (april 1916) [handelt o.a. over F. Hart Nibbrig]
S76180: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.2 (februari 1916) [handelt o.a. over Rik Wouters, Rubens en Van Dyck]
S76178: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.12 (december 1917)
S76179: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.1 (januari 1916) [handelt o.a. over Rubens, Van Dijck en Heyenbrock]
S76177: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 16e jaargang nr.11 (november 1917) [handelt o.a. over Matthijs Maris en Gustave van de Woestijne]
B91470: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 73e jaargang, 1972 [volledige jaargang]
B91468: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 79e jaargang, 1979 [volledige jaargang]
B91465: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 80e jaar, 1980 [Volledige jaargang]
B91466: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 70e jaargang, 1969 [volledige jaargang]
B91467: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 93e jaar, 1993 [volledige jaargang]
B91464: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 83e jaar, 1983 [Volledige jaargang]
B91463: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 95e jaar, 1995 [Volledige jaargang]
B91462: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 101ste jaar, 2001 [Volledige jaargang]
B91461: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 103de jaar, 2003 [volledige jaargang]
B91457: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 90-ste jaar, 1990 [volledige jaargang]
R70248: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXII (32), volledige jaargang, 1958 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
S76258: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.9 (september 1906) [handelt o.a. over Jan Porcellis]
S76183: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.5 (mei 1916) [handelt o.a. over Isaäc Israëls]
S76257: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.8 (augustus 1906) [handelt o.a. over van Eyck]
S76253: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.4 (april 1906) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76252: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.3 (maart 1906)
S76251: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.2 (februari 1906)
S76255: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.6 (juni 1906) [handelt o.a. over Suze Bisschop-Robertson en Jan Porcellis]
S76244: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.4 (april 1907) [handelt o.a. over Rembrandt en Maréchal]
S76243: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.3 (maart 1907) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert en Rembrandt]
S76242: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.2 (februari 1907) [handelt o.a. over Joost van Cleef en Johannes Van Eyck]
S76236: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG JULES E.A.) - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.8 (augustus 1908) [handelt o.a. over Rembrandt en K.P.C. de Bazel]
S76234: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.6 (juni 1908) [handelt o.a. over K.P.C. de Bazel]
S76233: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.5 (mei 1908) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert]
S76232: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.4 (april 1908) [handelt o.a. over Adriaen Bouwer en Matthijs Maris]
S76229: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.1 (januari 1908) [handelt o.a. over Adriaen Brouwer en Anton Mauve]
S76184: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.6 (juni 1916) [handelt o.a. over Pieter Aertsz, Joachim Beuckelaer en Albert Delstanche]
T90209: DIVERSE AUTEURS - Gedenkzuil aen J.-F. Willems toegewyd
L46112: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. M. Bussels
R51128: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXI (21) afl.1-4, 1947 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
B100387: DIVERSE AUTEURS - Het pand der Geschoeide Karmelieten en de wijk "Het Patershol" te Gent
S76198: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.5 (mei 1913) [handelt o.a. over Gerard David]
B105939: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon en De Brabander, maandschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant. Jaargang 32 (1949) volledig
B67332: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 13e deel 4e afl. juni 1892 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 13e tome 4e livr. juin 1892
B91113: DIVERSE AUTEURS (LAUWERYS J., GIELENS A., E.A.) - HOK. Jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 16e jaar, 1948
B91106: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, van zijne kastelnij en van den lande tusschen Maercke en Ronne. Feestnummer 1956
B79763: DIVERSE AUTEURS - Liber Memorialis 25 jaar Annales Collegii Medici Antverpiensis
B79756: DIVERSE AUTEURS - West-Vlaanderen
S76250: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5e jaargang nr.1 (januari 1906)
S76249: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.12 (december 1907) [handelt o.a. over Dirk Bouts]
S76248: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.11 (november 1907)
S76247: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.9 (september 1907) [handelt o.a. over Brouwer]
S76246: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.8 (augustus 1907) [handelt o.a. over Van Dijck, Alfred Stevens en R.N. Roland Holst]
S76276: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst / Notre art. Edition spéciale avec traduction française, 2e jaargang nr.3 (maart 1903) [handelt o.a. over Dirk Nijland en van der Goes]
B67302: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waes 2e deel 2e afl. december 1865 / Annales du cercle archéologique du pays de Waes 2e tome 2e livr. décembre 1865
N70542: DIVERSE AUTEURS - 40 jaar Henric van Veldeke-college [Maastricht] (1920-1960)
R70255: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XL (40), volledige jaargang, 1966 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
L85537: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Haspengouw - bundel studiën uitgegeven t.g.v. de 100e verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
R53517: DIVERSE AUTEURS - Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort- Marthe Robin 1902-1981
C86892: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 21e Jaargang, 1955
C86891: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 17e Jaargang, 1951
B92812: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Jozef Lauwerys
L82385: DIVERSE AUTEURS - Huldiging Jhr. Roelants griffier der provincie, in staatsdienst sinds 50 jaar 1884-1934, griffier der provincie [Limburg] sinds 25 jaar 1911-1936
T90202: DIVERSE AUTEURS - De Jonge Kater. Brusselsch tooneel- en letterkundig blad, verschijnt alle zondagen. Jaargang 1 (1898-1899, volledig in 51 fascicules + bijlagen)
T86345: DIVERSE AUTEURS - Album prof. dr. Frank Baur, den jubilaris bij zijn zestigsten verjaardag als huldeblijk aangeboden door collega's, vakgenoten en oud-leerlingen [2 volumes]
T90194: DIVERSE AUTEURS - Gedichten en verhandelingen van het koninglyk genootschap van tael- en dichtkunde te Antwerpen
B99126: DIVERSE AUTEURS - Oude dorpsgezichten en landschappen in het natuurpark Dijleland
T90280: DIVERSE AUTEURS (BILDERDIJK W., DE FOERE L., WILLEMS J.F., TOLLENS H., VAN ERTBORN, ETC.) - Mengel-werken in rym en onrym, door het Antwerpsch tael- en dichtlievend genootschap, bekend onder de zin-spreuk: Tot nut der jeugd. Zesde jaer (1820) + Zevende jaer (1821)
B66127: DIVERSE AUTEURS - Archivaris Jos. De Smet. Album
B21580: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, letteren en Kunst van Mechelen, Boekdeel 76, (bevat heem-& geschiedk.artt.)
B21577: DIVERSE AUTEURS, - Handelingen van de Koninklijke kring voor Oudheidkunde, Letteren en kunst van Mechelen ; boekdeel 65-1961, (diverse heemkundige artt.)
B90993: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van de heemkundige kring Maurits van Coppenolle, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore. I, 1959 [Huldeboek Maurits Van Coppenolle]
S76241: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 6e jaargang nr.1 (januari 1907) [handelt o.a. over Paulus Potter en Johannes van Eyck]
S76239: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.11 (november 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Vermeer en Jacob van den Bosch]
S103845: DIVERSE AUTEURS - Agnes vanden Bossche, een zelfbewuste vrouw en een merkwaardige kunstenares uit het 15de-eeuwse Gent
S76237: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7e jaargang nr.9 (september 1908) [handelt o.a. over Rembrandt, Aug. Donnay en Berlage]
B64896: DIVERSE AUTEURS - Gedrag na Verdrag. Balans en toekomst van de samenwerking Nederland-Vlaanderen
S15584: DIVERSE AUTEURS - Anonieme Vlaamse Primitieven - Zuidnederlandse Meesters met noodnamen van de 15e en het begin van de 16e eeuw - catalogus met wetenschappelijke bijdrage
S84438: DIVERSE AUTEURS - Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950
S84207: DIVERSE AUTEURS - Roger De Backer. De Leie en het vlas uit vervlogen tijden
T88231: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, II
T33583: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) Nieuwe reeks 21e jaargang 1943 nrs.1-2
T33581: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) 26e jaargang 1948 nrs.3-4
T33580: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer (driemaandelijksch bulletijn van de vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen) Nieuwe reeks 18e jaargang 1940
S93423: DIVERSE AUTEURS - Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam
B93744: DIVERSE AUTEURS - Beschryving der prael-wagens, ry-benden etc., met hunne bediendenis en de Naemen der gene die deze vertoonen, uytmaekende den prachtigen Prael-Treyn, welken binnen Mechelen, ter gelegentheyd van het duyzend-vyftig jaerig jubel-feest van den H. Rumoldus, martelaer, bisschop en patroon dezer stad, op de dynsdagen 28 juny, 5 en 12 july 1825, zal plaets hebben,
B93660: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIX (49) 1995
B93661: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLVIII (48) 1994
B93662: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LVI (56) 2002
B93663: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LVII (57) 2003
B93664: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LV (55) 2001
B93665: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LIV (54) 2000
B93666: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXII (32) 1978
B93667: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VIII (8), 1957. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 8
B93668: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XVII (17), 1967-1968. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 17 (1967-1968)
B93670: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band VII (7), 1956. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 7 (1956)
B93671: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XII (12), 1961. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 12 (1961)
B93672: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XIII (13), 1962. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 13 (1962)
B93673: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, band XV (15), 1964. Bulletin de la commission royale des monuments et des sites, tome 15 (1964)
B93659: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel L (50) 1996
B93657: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LI (51) 1997
B93658: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel LII (52) 1998
T90047: DIVERSE AUTEUS - E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. I: Bio-bibliografie, handschriften, incunabelen, kalligrafie
T89770: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek van 'De Sonnenwijser', uitgave nr.1, 1931
B91974: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1950, jaargang 1
B91975: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1951, jaargang 2
B91976: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1952, jaargang 3
B91977: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Volksalmanak voor het land van Heist, 1954, jaargang 4
B91978: DIVERSE AUTEURS - 't Zwaantje. Jaarboek voor het land van Heist en omliggende. 1977, jaargang 8
B90019: DIVERSE AUTEURS - Vlaamsch België sedert 1830 [volledig in 6 delen]
S76227: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.11 (november 1910) [handelt o.a. over Rembrandt en Charles de Haes]
S76223: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.2 (februari 1910) [handelt o.a. over Mendes da Costa]
S76220: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.5 (mei 1911) [handelt o.a. over James Ensor]
S76221: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.6 (juni 1911) [handelt o.a. over Adam van Noort & Karel van der Stappen]
S76222: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 9e jaargang nr.1 (januari 1910) [handelt o.a. over Willem de Zwart]
S76219: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.4 (april 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop en Georg Rueter]
S76218: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.3 (maart 1911) [handelt o.a. over Bert Nienhuis]
S76217: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.2 (februari 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop]
S76216: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.1 (januari 1911) [handelt o.a. over Jan Toorop]
S76215: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.5 (mei 1912)
S76214: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.1 (januari 1912) [handelt o.a. over Rembrandt]
S76213: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.2 (februari 1912) [handelt o.a. over Jozef Israëls en Millet]
S76212: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.3 (maart 1912) [handelt o.a. over Rembrandt en Joh. B. Smits]
S29317: DIVERSE AUTEURS - Staf Van Elzen
S76211: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.4 (april 1912) [handelt o.a. over Emile Berchmans]
S76210: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.7 (juli 1912) [handelt o.a. over W.B. Tholen]
S76208: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.9 (september 1912) [handelt o.a. over Justus van Gent]
S76206: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.11 (november 1912) [handelt o.a. over Dirick Jacobsz. Vellert & Suttermans]
S76207: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.10 (october 1912) [handelt o.a. over Rubens en Henri De Smeth]
S76205: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 11e jaargang nr.12 (december 1912) [handelt o.a. over Rembrandt en M.J. Hack]
S76204: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.12 (december 1913)
S76203: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.10 (october 1913) [handelt o.a. over Berlage]
S76202: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.9 (september 1913) [handelt o.a. over Jacob Verberckt en Coba Ritsema]
S76201: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.8 (augustus 1913)
S76196: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.3 (maart 1913) [handelt o.a. over Frans Van Kuyck]
S76197: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.4 (april 1913) [handelt o.a. over Rembrandt en S.H. de Roos]
S76195: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.2 (februari 1913)
S76194: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.1 (januari 1913)
S76192: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.11 (november 1915) [handelt voornamelijk over Pierre Paulus]
S76191: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 14e jaargang nr.12 (december 1915) [handelt o.a. over Marcus Gheeraerts de Jonge en Albert Hahn]
S76190: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.12 (december 1916) [handelt o.a. over Willem Paerels]
S76189: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.11 (november 1916)
S76185: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.7 (juli 1916) [handelt o.a. over Edgard Tijtgat]
S76186: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.8 (augustus 1916) [handelt voornamelijk over Rembrandt]
S86032: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea I.Q. van Regteren Altena. 16-V-1969
S96976: DIVERSE AUTEURS - Dromen van het paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor volkenkunde Rotterdam
S76181: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 15e jaargang nr.3 (maart 1916) []handelt o.a. over Rembrandt en Victor Rousseau]
S62246: DIVERSE AUTEURS - Beeldende kunst in en om Waregem
B99057: DIVERSE AUTEURS - AeroAtlas Vlaams-Brabant en Brussel, schaal 1:10.000
B99023: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de Lo. Lo 100: met buren verbonden, 13 mei 2000 (Parochie Heilige Familie Bovenlo)
T32180: DIVERSE AUTEURS - Shakespeare [in de reeks: Genie en wereld]
T32178: DIVERSE AUTEURS - Proust [in de reeks: Genie en wereld]
S86415: DIVERSE AUTEURS - Glas in lood
S100625: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, januari 1931 (nr.1) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.4 (januari 1931)
S100626: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, december 1930 (nr.12) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.3 (december 1930)
S100623: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, augustus 1931 (nr.8) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.11 (augustus 1931)
S100621: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst. Juli 1931 (nr.7) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.10 (juli 1931)
T44981: DIVERSE AUTEURS - Taal- en letterkundig gastenboek voor prof.dr. G.A. Van Es (Opstellen de 70-jarige aangeboden t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de R.U. te Groningen)
T77519: DIVERSE AUTEURS - De praalstoet van de taal. 18 West-Vlaamse dichters. Le cortège fastueux de la langue: 18 poètes de Flandre occidentale
T44577: DIVERSE AUTEURS - Neerlandica Wratislaviensia V
T50661: DIVERSE AUTEURS - Donum Natalicum Schrijnen - Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten opgedragen aan mgr.prof.dr. Jos. Schrijnen bij gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag 3 mei 1929
G43699: DIVERSE AUTEURS - Herinneringen in steen - 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerse beschaving met een kort biografisch overzicht
T55758: DIVERSE AUTEURS - Wie zoet is krijgt lekkers. Oude kinderboeken, nieuwe illustraties
T55761: DIVERSE AUTEURS - Le salon Emile Verhaeren. Donation du président René Vandevoir au musée Plantin-Moretus à Anvers - Het salon Emile Verhaeren (Schenking voorzitter R.Vandevoir aan het museum Plantin-Moretus te Antwerpen)
T24577: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het XXXVe filologencongres, Antwerpen 17-19 april 1963 (Lustrumcongres)
T45242: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.1 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
L17533: DIVERSE AUTEURS - Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont
L101475: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicitiae E.H. Jozef Neyens : hem aangeboden door enkele vrienden
L100599: DIVERSE AUTEURS - Orgels in Hasselt
L100590: DIVERSE AUTEURS - Veldkruisen in het kanton Borgloon ; Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen
F21063: DIVERSE AUTEURS, - Herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Filosofie 1939-1963 [verzameling van 5 filosofische essays]
T45243: DIVERSE AUTEURS - Gezellekroniek nr.3 (bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap)
B95737: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 3e en 4e aflevering (1974)
B95692: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 34ste jaargang 1977 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95693: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 35ste jaargang 1978 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95694: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 36ste jaargang 1979 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95695: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 37ste jaargang 1980 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95696: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 38ste jaargang 1981 nrs. 1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
B95705: DIVERSE AUTEURS - De Mariavereering in Brabant [bijzonder nummer van "Eigen Schoon en de Brabander" jg.17 nr.3-4, 1934]
B95706: DIVERSE AUTEURS - Bijzonder Aarschot-nummer [themanummer van: Eigen Schoon en de Brabander, jg.21 nr.9-10, 1938]
B95707: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 105 (2002)
B95708: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 101 (1998)
B95709: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 102 (1999)
B95710: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 103 (2000)
B95711: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 104 (2001)
B95712: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 106 (2003)
B95713: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 87 (1984)
B95714: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 86 (1983)
B95715: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 85 (1982)
B95716: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 84 (1981). Eerste en tweede aflevering (volledig)
B95717: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 83 (1980)
B95718: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 82 (1979)
B95719: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 81 (1978)
B95720: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 88 (1985)
B95723: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 60, 2e aflevering (1955)
B95724: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 60, 1e aflevering (1954)
B95725: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 61, 2e aflevering (1957)
B95726: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 2e aflevering (1958)
B95727: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 62 1e aflevering (1957)
B95728: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 64 2e aflevering (1961)
B95729: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 74, 1e en 2e aflevering (1971)
B95730: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 1e en 2e aflevering (1970)
B95731: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 73, 3e en 4e aflevering (1970)
B95732: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 1e en 2e aflevering (1972)
B95733: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 75, 3e en 4e aflevering (1972)
B95734: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 76, 1e en 2e aflevering (1973)
B95735: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 76, 3e en 4e aflevering (1973)
B95736: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 77, 1e en 2e aflevering (1974)
B95685: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 27ste jaargang 1970 nr.1/2 en 3/4 [volledig] Orgaan van de heemkundige kring Essen
L18052: DIVERSE AUTEURS - Limburg 1950-1975
L18053: DIVERSE AUTEURS - Limburgs Haspengouw - bundel studiën uitgegeven t.g.v. de 100e verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
L18057: DIVERSE AUTEURS - Spiegel van Limburg - Volksalmanak voor de beide Limburgen - Deel 2
L18061: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen : Boekdeel IX (1933) 1e aflevering
L18062: DIVERSE AUTEURS, - Verzamelde Opstellen : Boekdeel IX (1933) -2° aflevering
L18048: DIVERSE AUTEURS - Frans Theelen 75 (Huldeboek t.g.v. 75e verjaardag 24 juni 1960)
L18051: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum 'Herman Dessers'
L18046: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Dr. F. Van Vinckenroye
L18042: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Dr. Jan Grauls
L17958: DIVERSE AUTEURS - Tongeren - 100 jaar Kroning 1890-1990
L17869: DIVERSE AUTEURS, - Hart en hand - Liber Amicorum Paul Knapen - n.a.v. zijn 70e verjaardag
L17779: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift, Jaargang 8 (1979-1980)
L17780: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 9 (1980-1981)
L17782: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift. Jaargang 11 (1982-1983)
L17785: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift ; jaargang 14 (1985-1986)
L17773: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 2 (1973-1974)
L17774: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 3 (1974-1975)
L17775: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 4 (1975-1976)
L17776: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift - Jaargang 5 (1976-1977)
L17777: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift : Jaargang 6 (1977-1978)
L17778: DIVERSE AUTEURS - Het Hoeseltse dorpsverleden - heemkundig tijdschrift Jaargang 7 (1978-1979)
B88727: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea prof. Em. Dr. K.C. Peeters, door vrienden en collega's hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat
B88679: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum H.D.L. Vervliet, hem aangeboden door vrienden, collega's en oud-studenten bij zijn afscheid als hoofdbibliothecaris van de Universitaire Instelling Antwerpen en zijn emeritaat als hoogleraar.. op 31 december 1988
B88683: DIVERSE AUTEURS - Album Dr. Jan Lindemans
B88685: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Godelieveabdij te Brugge
B65594: DIVERSE AUTEURS - Cahiers d'Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, no.2
B65595: DIVERSE AUTEURS - Nationalisme (dans: Cahiers d'Histoire du Temps Présent. Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, no.3)
B65661: DIVERSE AUTEURS - Het taelverbond. Tijdschrift voor geschiedenis, tael-, oudheid- en letterkunde. 1854 [2 delen in 1 vol.]
B88266: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
B88606: DIVERSE AUTEURS - Jaarboek 2010-2011. Mortselse heemkundige kring
B88588: DIVERSE AUTEURS - Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit de abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen
B88564: DIVERSE AUTEURS - Philips van Marnix van Sint Aldegonde
B67321: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 11e deel 1e afl. janvier 1887 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 11e tome 1e livr. janvier 1887
B88057: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Provincie Brabant, arrondissement Nijvel (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2)
B88056: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n)
B89360: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Corneliusdevotie in Vlaanderen
T45021: DIVERSE AUTEURS - Huldegarve E.P. Prof.Dr. J.Van Mierlo S.J.
T45089: DIVERSE AUTEURS - Dr. Robrecht Stock - Liber amicorum
B95411: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVII (37) 1983
B95410: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXVIII (38) 1984
B95407: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLI (41) 1987
B95408: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XL (40) 1986
B95409: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XXXIX (39) 1985
B95406: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLII (42) 1988
B95405: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLIII (43) 1989
S79785: DIVERSE AUTEURS - Beelddenken. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen
S32189: DIVERSE AUTEURS - Picasso [in de reeks: Genie en wereld]
S32191: DIVERSE AUTEURS - Van Gogh [in de reeks: Genie en wereld]
S76341: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 10e jaargang nr.8 (augustus 1911) [handelt o.a. over Karel van der Stappen]
S76380: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst (voortzetting van de Vlaamsche school). 8e jaargang nr.1-6 (januari-juni 1909) [1e halfjaar volledig]
E56376: DIVERSE AUTHORS - Aramco handbook
S76263: DIVERSE AUTEURS (SCHMALZIGAUG J. E.A. - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 8e jaargang nr.2 (februari 1909)
B67317: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 9e deel 2e afl. juni 1883 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 9e tome 2e livr. juin 1883
B67315: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 8e deel 1e afl. januari 1880 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 8e tome 1e livr. janvier 1880
B67316: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 8e deel 3e afl. juni 1881 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 8e tome 3e livr. juin 1881
B87035: DIVERSE AUTEURS - Hulde aan dr. Adriaan Martens (Antwerpen, Osterrieth-Huis 15 december 1962)
B86097: DIVERSE AUTEURS - Ars Folklorica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst, deel II
B86082: DIVERSE AUTEURS - Album Jan De Cuyper, aangeboden bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B86080: DIVERSE AUTEURS - Huldeboek Robrecht De Smet 1875-1937 naar aanleiding van de Akademische zitting gehouden te Tielt op 12 november 1967
B85939: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, boekdeel 99, aflevering 1, 2005
B85930: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 47, 1969, gewijd aan Erasmus (Nationale Erasmus-herdenking, 1968)
B85931: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 80, 2002
B85928: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 48, 1970
B85926: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 50, 1972
B85924: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 69, 1991
B85925: DIVERSE AUTEURS - De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 68, 1990
L17956: DIVERSE AUTEURS (O.A. PAQUAY & DE CORSWAREM ...), - Congrès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, Tongres 1923. Tome 38 Fascicule II
L36283: DIVERSE AUTEURS - Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914
L32909: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum aan hoogeerwaarde heer kannunik Jozef Guisson aangeboden ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, 4 maart 1961
L30913: DIVERSE AUTEURS - Historische bijdragen opgedragen aan monseigneur dr. H. Kesters [over Sint-Truiden]
L304: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen, boekdeel XVI (16) 1941 [heemkundige bijdragen over Belgisch Limburg]
L29691: DIVERSE AUTEURS - Maaseik : ontstaan en groei van een grensstad
L28327: DIVERSE AUTEURS (& ROPPE LOUIS, VOORWOORD) - Limburg
L281: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : jaargang XVII (17) 1962 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L282: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XVIII (18) 1963 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L27648: DIVERSE AUTEURS - Het oude land van Loon - Jaarboek XXVII (27) 1972 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L277: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon Jaargang XIII (13) 1958 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L100570: DIVERSE AUTEURS - 75 jaar Sint-Hubertuscollege Neerpelt Liber Amicorum
L100566: DIVERSE AUTEURS - Zusters voor Diepenbeek. 150 jaar Zusters Ursulinen in Diepenbeek 1853-2003
L100567: DIVERSE AUTEURS - Zepperen : Kapitteldorp, Sint-Genovevakerk en laatgotische muurschilderingen
L100568: DIVERSE AUTEURS - Het hart van Zonhoven. Album met commentaar, samengesteld naar aanleiding van 200 jaar Sint-Quintinuskerk en Gemeentehuis (1788)
B67370: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 70 (1967) 3e en 4e aflevering
B67369: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 70 (1967) 1e en 2e aflevering
B67368: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 69 (1966) 3e en 4e aflevering
B67367: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 69 (1966) 1e en 2e afl.
B67366: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas, deel 68 (1965), 3e en 4e aflevering
B67365: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 68 (1965) 1e en 2e aflevering
B67364: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 67 (1964) 3e en 4e aflevering
B67363: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 67 (1964) 1e en 2e aflevering
B67362: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 66 (1963) 2e aflevering
B67361: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 66 (1963) 1e aflevering
B67360: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 65 (1962) 2e aflevering
B67359: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 65 (1961) 1e aflevering
B67358: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 64 (1960) 1e aflevering
B67357: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 63 (1960) 2e aflevering
B67354: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 31e deel juni 1914 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 31e tome juni 1914
B67355: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 45e deel 1e afl. 1933 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 45e tome 1e livr. 1933
B67356: DIVERSE AUTEURS - Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 54, 2e aflevering (1946)
B67353: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 28e deel juni 1910 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 28e tome juin 1910
B67352: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 27e deel juli 1909 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 27e tome juillet 1909
B67351: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 26e deel juni 1908 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 26e tome juin 1908
B67350: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 25e deel juni 1907 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 25e tome juin 1907
B94970: DIVERSE AUTEURS (DE KEYSER P., DIR.) - Ars Folklorica Belgica [2 volumes, deel II: Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst]
B94957: DIVERSE AUTEURS - De Belgische stad van vandaag ; waarheen ?
B94886: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek burgemeester A. Smets [Leuven]
B94595: DIVERSE AUTEURS - Boudewijn, een koning en zijn tijd
B94457: DIVERSE AUTEURS - Thuis op de Oude Markt. 150 jaar Jozefieten te Leuven, H.-Drievuldigheidscollege
B67348: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 24e deel 2e afl. juni 1906 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 24e tome 2e livr. juin 1906
B67349: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 7e deel 4e afl. augustus 1879 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 7e tome 4e livr. août 1879
B67346: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 23e deel 2e afl. juni 1905 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 23e tome 2e livr. juin 1905
B67347: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 24e deel 1e afl. / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 24e tome 1e livr.
T98404: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. IV
T98405: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. V
T98403: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. III
B93650: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 132 (1995) nr.1-2 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93651: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 128 nr.3-4 (1991) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93649: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang LXXXIX (89) 1952 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93648: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVI (96) 1959 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B67345: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 23e deel 1e afl. november 1904 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 23e tome 1e livr. novembre 1904
B93647: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCV (95) 1958 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93646: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIV (94) 1957 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93641: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIV (104) 1967 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93642: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XC (90) 1953 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93643: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCI (91) 1954 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93644: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCII (92) 1955 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93645: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIII (93) 1956 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93640: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIII (103) 1966 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93635: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXI (111) 1974 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93636: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXII (112) 1975 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93637: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXIII (113) 1976 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93638: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXIV (114) 1977 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93639: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CXV (115) 1978 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93634: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CX (110) 1973 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVIII (108) 1971 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93633: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CIX (109) 1972 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93631: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVII (107) 1970 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93630: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CVI (106) 1969 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93628: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CI (101) 1964 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93629: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang CV (105) 1968 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93626: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCIX (99) 1962 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93627: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang C (100) 1963 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93625: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang XCVIII (98) 1961 [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93623: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 137 (2000) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93624: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 138 (2001) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93622: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 136 (1999) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B67344: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 22e deel 2e afl. juni 1904 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 22e tome 2e livr. juin 1904
B93620: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). deel 134 (1997) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93621: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 135 (1998) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
B93440: DIVERSE AUTEURS - Om en rond de kruisbooggilden ; Juwelen, wapens, dokumenten
B93445: DIVERSE AUTEURS - De H. Godelieve in de volksverering 1070-1970
B93403: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek der Société de Pharmacie d'Anvers 1835-1935
B93397: DIVERSE AUTEURS - De Belgen in Mexico. Negen bijdragen over de geschiedenis van de betrekkingen tussen België en Mexico
B104600: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Roger-A. Blondeau
B93011: DIVERSE AUTEURS - Een paar eeuwen landelijk leven
B92803: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum August De Schryver - Minister van Staat
L85575: DIVERSE AUTEURS - Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis en de heemkunde. Deel I
B92622: DIVERSE AUTEURS - Antwerpen-Transvaal. Gedenknummer uitgegeven bij gelegenheid der tentoonstelling van beeldende kunsten te Antwerpen ingericht [1902]
B92583: DIVERSE AUTEURS - Weerspiegeld Antwerpen. Hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad
T79497: DIVERSE AUTEURS (DE BRUYNE JAN & RUELENS K., UITG.) - Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door Jan De Bruyne. Deel II
T11713: DIVERSE AUTEURS, - 7° Winterboek 1928 - 1929
B108118: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIXe (49e) jaargang, 2002 [Volledige jaargang in 12 nummers]
M16737: DIVERSE AUTEURS, - Willem De Meyer - Huldeboek hem aangeboden naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag
S84577: DIVERSE AUTEURS - Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis, XXVIII (28, 1989)
B29106: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek Bert Leysen 1959-1969
B107167: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Eerste Jaargang (1903-1904): afleveringen 1, 2, 3, 4 en 6
B107168: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Tweede Jaargang (1904-1905): afleveringen 1, 2, 3, 4, 5/6
B107169: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Bulletijn, Vierde Jaargang (1906-1907): afleveringen 3, 4, 5 en 6
B107170: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Bulletijn, Vijfde Jaargang (1907-1908): afleveringen 1, 2 en 4
C86889: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 18e Jaargang, 1952
C86886: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 16e Jaargang, 1950
C86887: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 17e Jaargang, 1951
C86888: DIVERSE AUTEURS - Kongo-overzee. Tijdschrift voor en over Belgisch-Kongo en andere overzeese gebieden. 20e Jaargang, 1954
S88090: DIVERSE AUTEURS - Keizer Karel. Wandtapijten en wapenrustingen uit de Spaanse koninklijke verzamelingen
B69593: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor prof.dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
B69587: DIVERSE AUTEURS - Gouden jubileum gedenkboek ter gelegenheid van de viering van 50 jaar heropgericht Knapenkoor van de Onze-Lieve-Vrouwkatedraal te Antwerpen (1927-1928 * 1977-1978). Antwerps kathedraalkoor. Zes eeuwen koormuziek in de kathedraal te Antwerpen
T11706: DIVERSE AUTEURS - 4e Winterboek 1925 - 1926
T11699: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de communicatiewetenschap - Liber Amicorum ter nagedachtenis van Prof.Dr.De Volder (O.F.M.)
B70610: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 76e jaargang, 1975-1976, [volledige jaargang]
B70596: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 51e jaargang, 1950, [volledige jaargang]
B70597: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 52e jaargang, 1951, [volledige jaargang]
B70598: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 53e jaargang, 1952, [volledige jaargang]
B70599: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 54e jaargang, 1953, [volledige jaargang]
B70600: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 55e jaargang, 1954, [volledige jaargang]
L23715: DIVERSE AUTEURS - Het oude land van Loon - jaargang XI (11) 1956 (jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B104174: DIVERSE AUTEURS - Ieper Tuindag - Zesde eeuwfeest. Een bundel historische opstellen
B104184: DIVERSE AUTEURS - Het Pand - Acht eeuwen geschiedenis van het oud Dominicanenklooster te Gent
B30667: DIVERSE AUTEURS - Politologie in België voor 1914 - Politologie en Belgique avant 1914
B89558: DIVERSE AUTEURS - Het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 450 jaar geschiedenis. Deel I: 1559-1802, deel II: 1802-2009 [2 volumes]
T88809: DIVERSE AUTEURS - Lode Baekelmans ter eere 1945 [2 volumes]
T89657: DIVERSE AUTEURS - Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. Eerste aflevering, Tweede aflevering, Derde aflevering [3 volumes, A-CYPERS]
T89619: DIVERSE AUTEURS - Album opgedragen aan prof.Dr. J. Vercoullie, 1857-1927, door ambtgenooten, oud-leerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat [2 volumes]
S76200: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.7 (juli 1913) [handelt o.a. over Rembrandt, Henri Evenepoel en G.H. Lantman]
S247: DIVERSE AUTEURS (RED.F.W.S.VAN THIENEN) - Algemene kunstgeschiedenis - De kunstgeschiedenis van de oudste tijden tot heden (in vijf delen) I.De oudheid II.Europa tot de renaissance III.Italië (1400-1800)-Frankrijk-Spanje-De Nederlanden(1500-1800) IV.Duitsland-Engeland (1500-1800)-Scandinavië(1400-1800)-Europa (1800-1957) V.De kunst buiten Europa
S76199: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 12e jaargang nr.6 (juni 1913) [handelt o.a. over Anthon Gerard Alexander en Cornelis van der Sluys]
B79793: DIVERSE AUTEURS - Annalen Geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inda. Volume LX (60) 2011. Annales Cercle historique et archéologique de Renaix et du tenement d'Inda
B79784: DIVERSE AUTEURS - De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke
J86552: DIVERSE AUTEURS - Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd - Liber amicorum Jan Buntinx
J62189: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Georges Van Hecke. Verzamelde Geschriften. Choix d'articles. Selected writings
J62169: DIVERSE AUTEURS - Publiek recht, ruim bekeken. Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels
J62164: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Louis Paul Baron Suetens. Op de grens van het ideaal denkbare en het praktische haalbare
L17696: DIVERSE AUTEURS - Concentra 100 (n.a.v. het honderdjarig bestaan van N.V. Concentra Het Belang van Limburg - 18 mei 1979)
L86134: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1921-1922 (Achttiende bundel)
L86133: DIVERSE AUTEURS - Limburgsche Bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. Jaargangen 1923-1924 (Negentiende bundel)
O57118: DIVERSE AUTEURS - De lagere school in België van de middeleeuwen tot nu
B70583: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 41e jaargang, 1935, [volledige jaargang]
B70586: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 44e jaargang, 1938, [volledige jaargang]
B70587: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 45e jaargang, 1939, [volledige jaargang]
B70592: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 47e jaargang, 1946, [volledige jaargang]
B95755: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 100 (1997)
B95746: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 90 (1987)
B95747: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 89 (1986)
B95748: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 92 (1989)
B95749: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 93 (1990)
B95750: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 94 (1991)
B95751: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 95 (1992)
B95752: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 96-II (1993)
B95739: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 79 (1976)
B95740: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 80 (1977)
S20747: DIVERSE AUTEURS, - Antiek
S99183: DIVERSE AUTEURS - De Rademakers Collectie. Een romantische kijk
R15837: DIVERSE AUTEURS - A. Dondeyne 1901-1985 - In dienst van geloof en wereld (met bloemlezing)
R15838: DIVERSE AUTEURS - Album amicorum Nicolas-N.Huyghebaert O.S.B. [3 volumes, in: Sacris Erudiri, Jg.25/26]
B89207: DIVERSE AUTEURS - Vreugdegroet Sint-Jozef te Brugge
B89201: DIVERSE AUTEURS - Jubileumboek 175 jaar Nieuwen-Bosch 1810-1985
B89200: DIVERSE AUTEURS - 650 jaar Heilig Kruis te Asse. Situering, legende en verering
B89321: DIVERSE AUTEURS - Geschied- en oudheidkundige Kring te Kortrijk, bulletijn. Vijfde jaargang 1907-1908, derde aflevering. Cercle historique et archéologique de Courtrai, bulletin. Cinquième année 1907-1908, troisième livraison
B89212: DIVERSE AUTEURS - 500 jaar Sint-Martinuskerk Aalst
B89208: DIVERSE AUTEURS - Dendermonde folklore
R107088: DIVERSE AUTEURS - Clairlieu. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren. Volledige reeks van jaargang 1 (1943) tot en met jaargang 33 (1975)
L85576: DIVERSE AUTEURS - Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis en de heemkunde. Deel II
T88776: DIVERSE AUTEURS - Uit de schaduw. Een beknopte geschiedenis van de West-Vlaamse en de Westfaalse jeugd- en kinderliteratuur
T88729: DIVERSE AUTEURS - Dr. Jan Oskar De Gruyter 1885-1929 Zijn levenswerk
T88687: DIVERSE AUTEURS - Album René Verdeyen
T88686: DIVERSE AUTEURS - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943
S87103: DIVERSE AUTEURS - Gentse [Gentsche] Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. Deel 1 t.e.m. 32 [32 volumes, volledige reeks, alles wat verschenen is]
L106186: DIVERSE AUTEURS - Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont
R41269: DIVERSE AUTEURS - Feestnummer aangeboden aan prof.dr. Aurelius Pompen O.F.M. op zijn zestigsten verjaardag 15 mei 1939
T88237: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VIII
T88236: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VII
T65674: DIVERSE AUTEURS - Letteroefeningen van het taalminnend genootschap opgericht onder de leerlingen van het Klein-Seminarie te Sint-Truiden. Derde bundel
T102785: DIVERSE AUTEURS - Maurice Gilliams 1900-1950 (Huldealbum)
R70270: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LIX (59), volledige jaargang, 1985 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70269: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVIII (58), volledige jaargang, 1984 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
R70268: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LVII (57), volledige jaargang, 1983 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
N107997: DIVERSE AUTEURS - Verslag der lezingen gehouden in de loges "La Charité", "La Paix" et "La Bien Aimée" gedurende den winter 1900-1901 in het O.. Van Amsterdam
T88235: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, VI
T88234: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, V
T88233: DIVERSE AUTEURS - Studia Germanica, IV
B67326: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 12e deel 2e afl. augustus 1889 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 12e tome 2e livr. août 1889
B88814: DIVERSE AUTEURS - Van Sint-Elooi tot pater Damiaan. Devotionalia omtrent de kerstening van en de missionering vanuit Vlaanderen
B100849: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Vijfde reeks
L58549: DIVERSE AUTEURS - H.Graf Bilzen ; Wij vieren feest (Kanunnikessen H.Graf 1480-1980, technische afdeling H.Graf 1931-1981)
N82034: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5849 [= 1849]
N82030: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5883 [= 1883]
N82031: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5881 [= 1881]
N82027: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5860 [= 1860]
N82024: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5880 [= 1880]
N82025: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren 5858 [= 1858]
B106120: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik (Eerste reeks)
B65092: DIVERSE AUTEURS - Vlaamsch België sedert 1830 - [volledig in 6 delen in 7 vols.]
T86149: DIVERSE AUTEURS - Hulde-garve aan den Z.E.H. Al. De Maeyer
T85851: DIVERSE AUTEURS - Isidoor Teirlinck album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931
T85460: DIVERSE AUTEURS - Hulde-album Emiel Van Hemeldonck
B73202: DIVERSE AUTEURS - Pitzemburg 100 jaar. K. Atheneum 1881-1981
B29105: DIVERSE AUTEURS - Dries Dequae 70 - een verdienstelijk leven door vrienden getekend
M32188: DIVERSE AUTEURS - Chopin [in de reeks: Genie en wereld]
M32192: DIVERSE AUTEURS - Johann Sebastian Bach [in de reeks: Genie en wereld]
M32187: DIVERSE AUTEURS - Mozart [in de reeks: Genie en wereld]
M29244: DIVERSE AUTEURS - Jef Van Hoof - bundel studies en schetsen, verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951
A20499: DIVERSE AUTEURS, - Tentoonstellingscatalogus " Europees Humanisme " (Brussel, Paleis voor Schone kunsten, 15.12.1954-28.2.1955)
B84178: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIV (1997)
T87553: DIVERSE AUTEURS (BAEKELMANS LODE, ENSOR JAMES, TIMMERMANS FELIX, BUYSSE CYRIEL, MINNE RICHARD, NYHOFF MARTINUS, -) - Gedenkboek A. Vermeylen - aangeboden aan A. Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag
T87542: DIVERSE AUTEURS (BAEKELMANS LODE, ENSOR JAMES, TIMMERMANS FELIX, BUYSSE CYRIEL, MINNE RICHARD, NYHOFF MARTINUS, -) - Gedenkboek A. Vermeylen - aangeboden aan A.Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag
B39206: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad - La ville en Brabant (Vierde colloquium Brussel 29-30 maart 1974 / Quatrième colloque Bruxelles 29-30 mars 1974)
B39262: DIVERSE AUTEURS - 300 jaar Minderbroeders kapucijnen te Meersel-Dreef 1687-1987 ; kronologisch en historisch overzicht van hun geschiedenis en invloed op de omgeving
T66115: DIVERSE AUTEURS - Algemene conferenties der Nederlandse letteren (1951-1975)
B107205: DIVERSE AUTEURS - Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken, geschiedenis, taalkunde en Dietsche belangen, uitgegeven door de Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen. Vierde jaargang (1891-1892, volledig)
R53012: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over Onze Lieve Vrouw
R53010: DIVERSE AUTEURS - De encyclieken over de H. Rozenkrans
R53104: DIVERSE AUTEURS - Familie-gedenkstukken der zusters Clarissen-Coletienen
Z100324: DIVERSE AUTEURS - En garde ! Schermen verbeeld, schermboeken uit de Corble-collectie, wapens & attributen
V9904: DIVERSE AUTEURS - De Groote Magazijnen [delen 1 & 2]
B84394: DIVERSE AUTEURS - Liber Alumnorum Karel Van Isacker S.J. (opstellen aangeboden aan professor Dr.K.Van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emeritaat)
B88053: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Stad Gent (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 4nA)
B88054: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Stad Antwerpen (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 3nA)
B88055: DIVERSE AUTEURS - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Provincie Brabant, Arrondissement Leuven (in: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 1)
S86283: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel IV, 1e en 2e aflvering (1890). Jaarboeken der ambtelijke commissie [] voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 4, 1e et 2e livraison (1890). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
B98988: DIVERSE AUTEURS - Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor het arrondissement Leuven, bezorgd door de Oostbrabantse werkgemeenschap. I: Mooi Hageland, II: kanton Leuven, III: kantons Aarschot, Diest, Haacht en Zoutleeuw
L25899: DIVERSE AUTEURS - Harmonies en fanfares in Limburg
L25568: DIVERSE AUTEURS (& JUDO PAUL, VOORWOORD) - De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk
L18788: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen - Boekdeel X Nr.2 [heemkundige artt. over Belgisch Limburg]
N70387: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Veertiende deel (1887)
A16823: DIVERSE AUTEURS, - Oceanië - geschiedenis en cultuur
A16833: DIVERSE AUTEURS, - The Sophisticated Traveller: Winter - Love it or leave it
S56993: DIVERSE AUTEURS - Constant Permeke
T98406: DIVERSE AUTEURS - Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. VII
T95355: DIVERSE AUTEURS - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. jaargang 3, 1837
S47879: DIVERSE AUTEURS - Bouts-nummer [Arca Lovaniensis, 4]
B86340: DIVERSE AUTEURS - Dr. K. de Flou 1853-1928 Gedenkboek. Huldebetoon ter eere van Karel De Flou... ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring gehouden te Brugge den 4 november 1928
B86311: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, gewezen directrice van de Handelshogeschool
L64693: DIVERSE AUTEURS - Huldegedenkboek Paul Vrancken. Hoofdgriffier van de Politierechtbank Tongeren (1970-1991)
L64672: DIVERSE AUTEURS - In de mijn is iedereen zwart
B95738: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, Jaarboek deel 78 (1975)
T85767: DIVERSE AUTEURS - Herdenkings-album Alfons De Cock 1850-1921
B54401: DIVERSE AUTEURS - Synthese van de provincie Antwerpen
P13645: DIVERSE AUTEURS, - Massage- manupilation and traction
P13637: DIVERSE AUTEURS - Geriatrie voor de huisarts
B107162: DIVERSE AUTEURS - Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe reeks, deel XII, 1933
B70563: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 18e jaargang, 1907, [volledige jaargang]
B70566: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 22e jaargang, 1911, [volledige jaargang]
B70568: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 25e jaargang, 1914-1919
B70569: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 26e jaargang, 1920, [volledige jaargang]
B70570: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 27e jaargang, 1921, [volledige jaargang]
B70575: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 33e jaargang, 1927, [volledige jaargang]
B70578: DIVERSE AUTEURS - Biekorf, 36e jaargang, 1930, [volledige jaargang]
B95676: DIVERSE AUTEURS - De Spycker, 15de jaargang 1958 nr.1,2/3,4 [volledig] Orgaan van de heemkundige studiekring voor het grondgebied van de aloude heerlijkheid Essen - Kalmthout - Huibergen
B95618: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1991, Nieuwe reeks deel LXIII (63). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95619: DIVERSE AUTEURS - Turnhout op zijn schone Kant [in: Taxandria jaarboek 2003, Nieuwe reeks LXXV (75) deel 2]
B95620: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1993, Nieuwe reeks deel LXV (65). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95597: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1997, Nieuwe reeks deel LXIX (69). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95598: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1996, Nieuwe reeks deel LXVIII (68). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95599: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1995, Nieuwe reeks deel LXVII (67). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B95596: DIVERSE AUTEURS - Taxandria 1998, Nieuwe reeks deel LXX (70). Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen
B108104: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXe (40e) jaargang, 1993 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B108105: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, XXXXIe (41e) jaargang, 1994 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B54918: DIVERSE AUTEURS - De Vliebergh-leergang in 1932 bij zijn 25-jarig bestaan
B40853: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis - Jg.21 8e deel 2e aflevering (maart-mei 1930)
B89486: DIVERSE AUTEURS - Halle 700 jaar Mariastad
B85131: DIVERSE AUTEURS - Uit de sacristie. Textiel en juwelen in kerkelijk bezit in de provincie Antwerpen
S68674: DIVERSE AUTEURS - Artes textiles. Bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur- en textielkunst. Volume I
S85360: DIVERSE AUTEURS - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw. De verzameling Van Herck
S107486: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.2 februari 1932 (derde jaar)
S107487: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.7 juli 1932 (derde jaar)
S107488: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.7 juli 1932 (derde jaar)
S107489: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.11 november 1932 (derde jaar)
S107490: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten, nr.4 april 1933 (vierde jaargang)
S107491: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nr.5 mei 1933 (vierde jaargang)
S107492: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten, nr.6 juni 1933 (vierde jaargang)
B108007: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu (Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis.) 3de jaar 1929 no.III-IV
B108008: DIVERSE AUTEURS - Lier vroeger en nu (Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis.) 3de jaar 1929 no.2 tot en met 6
R70242: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXVI (26), volledige jaargang, 1952 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
R96156: DIVERSE AUTEURS - F.M.P. Libermann 1852 - 2 februari - 1952. Herdenking
M94895: DIVERSE AUTEURS - Richard Wagner ; Tristan und Isolde (Bruxelles, Opera national, 1985)
M85439: DIVERSE AUTEURS - Jef Van Hoof en het Spokenhof (Uitgave n.a.v. de honderdste geboortedag van de meester 1886-1986)
B84426: DIVERSE AUTEURS - Tentoonstellingscatalogus 800 jaar Spermalie (Kongregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie in Brugge, t.g.v. de honderdvijftigste verjaardag van hun stichting, 1836-1986)
B84420: DIVERSE AUTEURS - Van muntslag tot muntschat. Twintig eeuwen geldgeschiedenis in het Land van Waas
B84421: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840
B84416: DIVERSE AUTEURS - Ad Harenas. Gedenkboek van de jubelviering Sint-Lodewijkscollege Brugge MCMLX (1960)
B84179: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXV (1998)
B84177: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXIII (1996)
B84174: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXX (1993)
B84175: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXI (1994)
B84173: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIX (1992)
B84172: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVIII (1991)
B84171: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVII (1990)
B84170: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXVI (1989)
B84169: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIV (1987)
B84167: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXII (1985)
B84168: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXIII (1986)
B84161: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVIII, 1e aflevering (1975)
B84160: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijne Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XVII, 2e aflevering (1972)
B68868: DIVERSE AUTEURS - Prof. Dr. Julius Persijn (1878-1928). Gedenkboek der feestelijkheden ter gelegenheid zijner 50e verjaring te Antwerpen gehouden op 9 september 1928
B68662: DIVERSE AUTEURS - In Memoriam Dr. Margriet Baers ("Sed exsultemus")
R22163: DIVERSE AUTEURS, - Abdijen en Begijnhoven van België [Vol.1-2-3]
B84176: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XXXII (1995)
B84255: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 58e jaargang, 1957 [volledige jaargang]
R70264: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LIII (53), volledige jaargang, 1979 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
T90495: DIVERSE AUTEURS - Isidoor Teirlinck album. Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 januari 1931
T68510: DIVERSE AUTEURS - Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
S84410: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Henri Pauwels
L64864: DIVERSE AUTEURS - Merknamen. Inventaris van merken in Limburg gedeponeerd tussen 1880 en 1936
N72182: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel XC-XCI (90-91) 1954-1955
N72193: DIVERSE AUTEURS - Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel CI (101) 1965
B96809: DIVERSE AUTEURS - De Bourlaschouwburg - een tempel voor de muzen
S65602: DIVERSE AUTEURS - Kunst of kunstverval
P91854: DIVERSE AUTEURS - Andreas Vesalius, Experiment en onderwijs in de anatomie tijens de 16de eeuw
B108121: DIVERSE AUTEURS - Berkenkruis - Maandblad van de Oostfrontgemeenschap, 52e jaargang, 2005 [Volledige jaargang in 12 nummers]
B67457: DIVERSE AUTEURS - De Zwartzusters van Brugge. Diksmuide, Oostende, Veurne en Brazilië
B102774: DIVERSE AUTEURS (DE KEYSER P., DIR.) - Ars Folklorica Belgica - Deel 1
B93656: DIVERSE AUTEURS - Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks deel XLVII (47) 1993
B93653: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming 'Société d'émulation' te Brugge). Jaargang 141 nr.1-2 (2004) [Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen]
R70276: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel LXV (65), volledige jaargang, 1991 (Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor spiritualiteit)
S81105: DIVERSE AUTEURS - Dries 50 [Dries Vandenbroeck, 1923-1973]
L82369: DIVERSE AUTEURS - Lied van mijn dorp St. Lambrechts-Herk
L82362: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde Opstellen [heemkundige artikelen over Belgisch Limburg] Boekdeel XIV aflevering 2 (1938)
L82323: DIVERSE AUTEURS - Eugeen Leën gedenkboek
L82318: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XIX (19) 1964 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
T96384: DIVERSE AUTEURS (KEUCHENIUS TH.E.C. & TINBERGEN D.C., EDS.) - Nederlandsche Lyriek vanaf de dertiende eeuw tot 1880 [Volledig in 4 delen]
S76292: DIVERSE AUTEURS - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang nr.6 (juni 1914) [handelt o.a. over Hugo van der Goes en William Degouve de Nuncques]
L61581: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Baliviae de Juncis. Opstellen over de balije Biesen opgedragen aan de heer H.Vandermeulen, gouverneur van de provincie Limburg en voorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen
B29072: DIVERSE AUTEURS - De hervorming van den staat
B60038: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Michiel Vandenbussche
B60047: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1991
B60048: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1990
B60049: DIVERSE AUTEURS - Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele - Jaarboek 1989
B83568: DIVERSE AUTEURS - Bekaert 100. Economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen
G12140: DIVERSE AUTEURS, - Das Deutsche Parlament [trilingue : Allemand/Fr./E.]
G12141: DIVERSE AUTEURS (CLAUDIUS - GOETHE- HITLER - NIETZSCHE - SCHILLER ...), - Ewiges Deutschland - Ein deutsches Hausbuch ; Weihnachtsgabe des Winterhilfswerkes des Deutschen Volkes
S100627: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, november 1930 (nr.11) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.2 (november 1930)
S100628: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, oktober 1930 (nr.10) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.1 (oktober 1930)
S100629: DIVERSE AUTEURS - Kunst-Opbouwen ; Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, maart 1931 (nr.3) & maandschrift Opbouwen, 2e jaargang nr.6 (maart 1931)
S100630: DIVERSE AUTEURS (& VAN STRATEN HENRI, ILL.) - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.2 februari 1930
S100631: DIVERSE AUTEURS - Kunst, maandblad voor oude en jonge kunst, nr.12 (december) 1931
R41281: DIVERSE AUTEURS - Norbertijnen - Gehoorzaam saamhorig [Berne, NL.]
S86281: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel V, 4e aflevering (1897-1910). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 5, 4e livraison (1897-1910). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86282: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel III 3e aflvering (1888). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 3, 3e livraison (1888). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
S86274: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Deel XXXI (31) 1996
S86280: DIVERSE AUTEURS (COLLECTIF) - Rubens-Bulletijn deel II (1885). Jaarboeken der ambtelijke commissie- voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het leven en de werken van Rubens. Bulletin-Rubens Tome 2 (1885). Annales- pour la publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens
B82481: DIVERSE AUTEURS - Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 97 (1994): Speciaal Mercator-nummer ter gelegenheid van het Mercatorjaar
B91488: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 112de jaar, 2012 [volledige jaargang]
B67308: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 1e afl. december 1873 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 1e livr. décembre 1873
N44977: DIVERSE AUTEURS - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers aangeboden door de "Vereniging van het Nederlands Openluchtmuseum" ter gelegenheid van zijn afscheid van het museum
N70374: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Eerste deel (1873)
M79757: DIVERSE AUTEURS - Gaston Feremans herdacht [+ doodsbrief]
N47262: DIVERSE AUTEURS - Brieven aan R.M. Van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende - IIe deel
R92179: DIVERSE AUTEURS - Tweede Nederlandsch Maria-Congres, 15-18 augustus 1912 Maastricht. Verslagboek
N65846: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.19 (volledig in 4 afleveringen)
N65848: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.13 (volledig in 4 afleveringen)
N65851: DIVERSE AUTEURS - Limburg's jaarboek, jg.8 (volledig in 4 afleveringen)
B91084: DIVERSE AUTEURS (DENUCE J., VERHEYDEN P., E.A.) - Antwerpsch Archievenblad. Tweede reeks, 3de jaargang, 1928, aflevering 4 (october)
H17960: DIVERSE AUTEURS (REYPENS L., INL.) - Lutgart-boek [t.g.v. het 7e eeuwfeest der Zalige Heemvaart Onzer Lieve Goede Lutgart]
H13165: DIVERSE AUTEURS - Montfort - Zijn geestelijke vorming en levenswerk: Bijdragen
H13168: DIVERSE AUTEURS - Godeliph 1084-1984
J62190: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Marc Châtel
J62192: DIVERSE AUTEURS - Recht in beweging. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. Victor [2 vols.]
J62196: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Professor Baron Louis Fredericq [2 vols.]
J62197: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Professor Baron Louis Fredericq [enkel vol. 1]
S15720: DIVERSE AUTEURS - De naïeve kunst
S15721: DIVERSE AUTEURS - Felix De Boeck
S15723: DIVERSE AUTEURS - Victor Servranckx
B81753: DIVERSE AUTEURS - Album Antoon Viaene, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
B71876: DIVERSE AUTEURS - Vives te Leuven
S85331: DIVERSE AUTEURS - Adriaen De Vries 1556-1626 keizerlijk beeldhouwer
B67309: DIVERSE AUTEURS / COLLECTIF - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas 5e deel 2e afl. december 1874 / Annales du cercle archéologique du pays de Waas 5e tome 2e livr. december 1874
B85958: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon. West-Brabantsch tydschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde. Jaargang 3, 1913 [volledige jaargang]
B85959: DIVERSE AUTEURS - Eigen Schoon. West-Brabantsch tydschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en taalkunde. Jaargang 1, 1911 [volledige jaargang]
B84164: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Deel XX, 1e aflevering (1980)
S29615: DIVERSE AUTEURS [GUFFENS G.E.] - Godfried Guffens 1823-1901
G99542: DIVERSE AUTEURS - Loterijen in Europa. Vijf eeuwen geschiedenis
B87498: DIVERSE AUTEURS - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur
M86314: DIVERSE AUTEURS - Liber Amicorum Prof. Ignace De Sutter 1911-1981
M84433: DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Musicologica Floris Van Der Mueren
B68585: DIVERSE AUTEURS - Onze beweging. 2e reeks. 1e + 2e deel [volledig in 2 vols.]
S29320: DIVERSE AUTEURS - Lode Bosmans
B94357: DIVERSE AUTEURS - 16de jaarboek van de geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke' (Waregem, 1988)
B94358: DIVERSE AUTEURS - 11de jaarboek van de geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke' (Waregem, 1983)
L26305: DIVERSE AUTEURS - Munt in Limburg [uitgave t.g.v. de tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum Tongeren, 6/03-3/05 1981]
B98998: DIVERSE AUTEURS - De Romeinen langs de Vlaamse kust
G77728: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XVIII (18)
G77724: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XL (40)
G77725: DIVERSE AUTEURS - Standen en Landen, wetenschappelijke bijdragen- Anciens pays et assemblées d'états. Volume XXXIX (39)
B80114: DIVERSE AUTEURS - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor prof.dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
B70883: DIVERSE AUTEURS - Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore: jg. 75 (1974): nrs.7-10
B73881: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 6 (1980)
R70251: DIVERSE AUTEURS - Ons geestelijk erf. Deel XXXV (35), volledige jaargang, 1961 (Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750 - Orgaan van de Ruusbroec-vereniging)
Z18962: DIVERSE AUTEURS, - Pro-Juventute-methode voor lichamelijke opvoeding
L86128: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel IX (1933) & X (1934)
L86129: DIVERSE AUTEURS - Verzamelde opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundigen studiekring te Hasselt. Boekdeel XI (1935) & XII, 1e aflevering (1936)
L82319: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XII (12) 1957 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
L82315: DIVERSE AUTEURS - Het Oude Land van Loon : Jaargang XLIII (43) 1988 (Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg)
B79743: DIVERSE AUTEURS - De Brabantse stad
R51207: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Vlaamsch Maria-Congres te Brussel, 8-11 september 1921. 1e boekdeel: Marialeer
R51216: DIVERSE AUTEURS - Maria's voorrechten - lezingen gehouden onder de leiding van het Comité der Mariale Dagen van Tongerloo, tijdens de grote Maria-Jubelfeesten van augustus 1949 te Antwerpen
R51219: DIVERSE AUTEURS - Nationaal Maria-Congres Brussel 2-3-4-5 september 1954
R24160: DIVERSE AUTEURS - Vriendengave - Bernardus kardinaal Alfrink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding
R51129: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXIII (23) afl.1-4, 1949 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51130: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XXII (22) afl.1-4, 1948 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51131: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XIX (19) afl.I-II, 1945 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51145: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel IX (9) afl.1-4, 1935 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R23804: DIVERSE AUTEURS - Filosofie en theologie in deze tijd - vernieuwingsstrevingen en kerkelijk leergezag [verslagboek van het 6e Vlaams-Nederlandse Lektorencongres, in het theologicum te Alverna, 21-24 1957]
R51138: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XIV (14) afl.1-4, 1940 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51141: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XX (20) afl.1-4, 1946 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51143: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VI (6) afl.1-4, 1932 [Driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van-af de bekeering tot circa 1750)
R51134: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel VII (7) afl.1-4, 1933 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51135: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel X (10) afl.1-4, 1936 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R51132: DIVERSE AUTEURS - Ons Geestelijk Erf - deel XVIII (18) afl.I-II, 1944 [Driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandse vroomheid vanaf de bekering tot circa 1750)
R89853: DIVERSE AUTEURS - Spiritualia Neerlandica. Opstellen voor dr. Albert Ampe S.J., hem door vakgenoten en vrienden aangeboden uit waardering voor zijn wetenschappelijk werk
R97749: DIVERSE AUTEURS (O.PRAEM.) - Berne 100 jaar in Heeswijk 1857-1957
R66023: DIVERSE AUTEURS - Abdijbibliotheken. Heden, verleden, toekomst
R23768: DIVERSE AUTEURS - Jubileumalbum aangeboden aan prof.Mag.Dr.G.Kreling o.p. ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat in zijn 65e levensjaar [1888-1973]
R88806: DIVERSE AUTEURS - Maria-nummer ter gelegenheid van het eerste Eeuwfeest van de verschijningen van Lourdes 1858-1958
R88864: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (+1471)
N48651: DIVERSE AUTEURS - St.Anna vlagt, St.Anna rouwt, St.Anna bouwt - dankbare hulde aan de nageachtenis van onzen beminden geneesheer-directeur dr. H.J. Schim Van Der Loeff
B99169: DIVERSE AUTEURS - Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000 [2 volumes]
B99352: DIVERSE AUTEURS - Sint-Aloysius Geel. Zes eeuwen collegegeschiedenis. jubileumboek 1992
B100337: DIVERSE AUTEURS (TEIRLINCK FRANK, RED.) - Dom Ambroos Verheul Liber Amicorum
B105765: DIVERSE AUTEURS - Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850
G11821: DIVERSE AUTEURS - Hellas' Goden en Mensen (Tentoonstellingscatalogus (1/10 - 2/12/1982)
S64492: DIVERSE AUTEURS - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis. Deel XI (11, 1945-1948)
B86050: DIVERSEA AUTEURS - Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de renaissance naar de romantiek. Liber amicorum J. Andriessen S.J., A. Keersmaekers, P. Lenders S.J.
B100715: DIVERSER AUTEURS - Jef Contryn
F41198: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXIX 1966 (complete in 4 fasc.)
F41214: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIX-XC 1986-1987 (complete)
F41215: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.1
F41216: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVII 1974 fasc.2
F41217: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVII 1984 (complete in 4 fasc.)
F41220: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIII 1990 fasc.3-4
F41218: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCIV 1991 (complete)
F41219: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus XCI 1988 fasc.1-3
F41199: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVIII 1965 (complete in 4 fasc.)
F41200: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXVII 1964 (complete in 4 fasc.)
F41201: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIII 1970 (complete in 4 fasc.)
F41202: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIV 1971 (complete in 4 fasc.)
F41204: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXVI 1973 (complete in 4 fasc.)
F41206: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXIX 1976 (complete in 4 fasc.)
F41207: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXX 1977 (complete in 4 fasc.)
F41208: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXI 1978 (complete in 4 fasc.)
F41209: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXII 1979 (complete in 4 fasc.)
F41210: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIII 1980 (complete in 4 fasc.)
F41211: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXIV 1981 (complete in 4 fasc.)
F41212: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVI 1983 (complete in 4 fasc.)
F41213: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXXVIII 1985 (complete in 4 fasc.)
F41197: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXX 1967 (complete in 4 fasc.)
F41196: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXII 1969 (complete in 4 fasc.)
F41195: DIVUS THOMAS - Divus Thomas (Commentarium de philosophia et theologia) Annus LXXI 1968 (complete in 4 fasc.)
B90139: DIXIMUS VERA [PSEUD. VAN SERRURE CONSTANT ANTOON] - Betzy of Antwerpen in 1830
T28430: DIXON ROBERT M.W. - What IS language ? A new approach to linguistic description
G32507: DIXON HEPWORTH (TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR M.E.BARBIER) - La Suisse contemporaine
X75536: DJAKONOV IGOR M. - Drevnie jazyki Maloj Azii: sbornik statej: perevody s nemeckogo, francuzskogo i italjanskogo jazykov [="The ancient languages of Asia Minor: collection of articles: translations from German, French and Italian languages"]
X69045: DJAVID PHIL. CIRUS - Deutsch-Persisches Wörterbuch
F33658: DJILAS MILOVAN - Die unvollkomene Gesellschaft - Jenseits der "Neuen Klasse"
G72843: DJORDJEVIC JOVAN (PRELOT MARCEL, PRÉFACE) - La Yougoslavie, démocratie socialiste
Q25329: DJORGHI (OPNIEUW BEWERKT DOOR J.H. GERVALE) - De nieuwe Flower's serie (deel II); telepathie, verborgen krachten, gedachtekracht, somnabulisme en mediumschap
X77025: DMITRIEV NIKOLAJ KONSTANTINOVIC - Stroj tjurkskich jazykov [="The structure of the Turkic languages"]
F75107: DMOWSKI JOSEPH-ALOYSIO S.J. - Institutiones philosophicae [3 volumes in 1]: I.Institutiones logicae et metaphysicae generalis, II.Institutiones metaphysicae specialis, III.Institutiones philosophiae moralis
B32817: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
B90660: DOBBELAERE G. (MAJOR) - Un homme de bien, le baron Joseph de Béthune
R45549: DOBBELSTEIN GREGORIUS - De Carmine Christiano codicis parisini 8084 contra fautores paganae superstitionis ultimos
H13157: DOBREE DALGAIRUS JOHN - Vie de saint Etienne Harding - abbé et fondateur de l'Orde de Cîteaux [1109-1134]
S96918: DOBRY MARYVONNE - Tapis au point - Techniques et réalisations
S96788: DOCKSTADER FREDERICK J. - The song of the loom. New traditions in Navajo weaving
R78719: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
R67569: DOCKX S. O.P. - Chronologies néotestamentaires et vie de l'église primitive. Recherches exégétiques
H34417: DOCQ A.J. (CHANOINE, PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN) - Le bienheureux Jean Berchmans [ouvrage posthume de A.J.Docq]
H739: DOCQ A.-J. - Saint Jean Berchmans
Z106727: DOCX (MAJOR) - La gymnastique rationnelle appliquée au développement des forces viriles et de l'éducation civique des populations
R30268: DODD C.H. (& LEDOUX FRANCIS, TRADUCTION) - La Bible aujourd'hui
F105067: DODDS E.R. - The Ancient Concept of Progress, and other Essays on Greek Literature and Belief
W82166: DODEL ARNOLD - Moïse ou Darwin. Trois conférences populaires offertes aux réflexions de tous ceux qui cherchent la vérité
H45850: VAN DODEWAARD J.A.E., KAT A.I.M. & STEUR K. - Met de Heer der Heiligen het jaar rond
G56328: DOE BRIAN - Southern Arabia
S20592: DOEDE WERNER - Lotte B. Prechner [monographie]
G40768: DOEHAERD R. - Les relations commerciales entre Gènes, la Belgique et l'Oultremont d'après les archives notariales genoises aux XIIIe et XIVe siècles [3 volumes]
B37464: DOEHAERD RENÉE - L'expansion économique belge au moyen-âge
E94185: DOEHAERD R. & KERREMANS CH. - Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Oultremont d'après les archives notariales génoises 1400-1440
B102650: DOEHAERD RENEE - Comptes du tonlieu d'Anvers 1365-1404
M101578: DOEHAERD G.-E. - Recueil de mélodies pour l'école et la famille
R59592: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R81529: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
R86593: DE DOELLINGER IGNACE (& FRIEDRICH J.) - La papauté son origine au moyen age et son développement jusqu'en 1870
S83325: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
S83324: DOENGES WILLY - Meissner Porzellan. Seine Geschichte und künstlerische Entwicklung
X69000: DOERFER GERHARD - Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte (vornehmlich der Mandschurei)
S93466: VAN DOESBURG THEO - Classique - baroque - moderne
G87262: DOGAER GEORGES & DEBAE MARGUERITE - De librije van Filips de Goede. Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de hertog
G42360: DOGAN MATTEI & NARBONNE JACQUES - Les Françaises face à la politique - Comportement politique et condition sociale
S81964: DOGNEE EUGENE O.M. - Phidias. Etude sur l'art antique
R25994: DOHET P. S.J. - L'irréprochable providence
B84674: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
B94705: DE DOHM C.-C.-G. - Exposé de la Révolution de Liège en 1789 et de la conduite qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté le roi de Prusse
R52785: DOIG DESMOND - Moeder Teresa - Daar rust uw voet waar armen huizen (een reportage)
Q9915: DOISY, JEAN - Sourciers ou sorciers
T37654: DOISY MARCEL - Romain Rolland 1866-1944
M87873: DOISY MARCEL - L'oeuvre de Richard Wagner, du vaisseau fantome à Parsifal
C99893: DOIZE RENEE L. - Les boules de pierre et les pierres perforées des collections de préhistoire du Musée du Congo
B65896: DOIZE R.-L. - L'architecture civile d'inspiration française à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle dans la principauté de Liège
F38722: DOKTER T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre
F35216: DOLCH HEIMO - Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik - Besinning auf die historischen Grundlegungen zum Zwecke einer sachgemässen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme
G75611: DOLD RICHARD - Maria Viktoria, die letzte Markgräfin von Baden-Baden
R77431: DOLD ALBAN (& MEISTER RICHARD, HRSG. VOLUME 2) - Die Orakelsprüche im St. Galler Palimpsestcodex 908 (die sogenannten "Sortes Sangallenses") auf Grund neuer Lesung und mit erweiterten Text nach Materien geordnet herausgegeben & Erlauterungen [2 volumes]
R54371: DOLE F.-C. - Le père des pauvres ou Vie de Pierre-François Bazin, premier curé de sainte-Anne de Vire et chanoine honoraire de Bayeux
S87374: DOLENT JEAN (& RIBOT, ILL.) - Le livre d'art Des Femmes. Peinture, sculpture
R75801: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Die Fisch-Denkmäler in der frühchristlichen Plastik, Malerei und Kleinkunst [in: "Ichthys" (Ichtus, Ichtys, Ichthus), Band V Lieferung 1-10 complete in 6 fascicles]
R75799: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Der Heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum. Textband + Tafeln [2 vols.] [in: "Ichthys" (Ichtys, Ichtus, Ichthus) Band 2-3]
R75798: DOLGER FRANZ JOSEPH [DOELGER, DÖLGER] - Antike und Christentum. Kultur- und religionsgeschichtliche Studien [complete series except for Band VI-Heft 3]
R69279: DOLGER FRANZ JOS. - Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine reiligionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis
R102618: DOLGER FRANZ - Byzantinische Diplomatik ; 20 Aufsätze zum Urkundenwesen der Byzantiner
F107843: DOLLEY MARK - Roger Scruton - The Philosopher on Dover Beach
F80338: DOLLFUS CHARLES - De la nature humaine
R69493: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses [complete in 3 volumes in 6 parts]
P60635: DOLLINGER-BANFAL EVA - Die Entwicklung der Zahnheilkunde in Ungarn bis zur Grundung der Zahnmedizinischen Fakultät in Budapest (1955)
R68186: DOLLINGER JOH. - Heidenthum und Judenthum. Vorhalle zur Geschichte des Christenthums
R35751: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome III
R68187: DOLLINGER JOH. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses
R39873: VON DÖLLINGER JOH. JOZ. AGN. - Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung
R73391: VON DOLLINGER IGNAZ & REUSCH HEINRICH (HRSG.) - Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert, mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens. Auf Grund ungedruckter Aktenstücke. Zweiter Band (Aktenstücke) [vol.2 out of 2]
R35749: DÖLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme - Tome I
R101434: DOLLINGER JEAN JOS. IGN. - Paganisme et Judaïsme ou Introduction à l'histoire du christianisme [4 volumes]
R67205: VON DOLLINGER IGNAZ - Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. Erster Teil: Geschichte der gnostisch-manichäischen Sekten im früheren Mittelalter. Zweiter Teil: Dokumente vornehmlich zur Geschichte der Valdesier und Katharer [complete in 2 vols.]
W62028: DOLLO LOUIS - Sur la phylogénie des dipneustes
F66397: DOLNIKOWSKI EDITH WILKS - Thomas Bradwardine. A view of time and a vision of eternity in fourteenth-century thought
S100094: DOLPHYN WILLEM, VAN REYBROECK HUGO & VAN LOOIJ THEO - Victor Dolphyn
R37377: DOM PAUL S.J. - Les jésuites belges et les missions
T99276: DOM IGNAAS - Felix Timmermans de Pelgrim
B99429: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
B92526: DOM E.V. - De geschiedenis van O.L. Vrouw van Goeden Wil te Duffel
I64123: DOMANIG KARL - Vertellingen van Karl Domanig met een levensbeschrijving door hemzelf [Duimpjesuitgave nr. 96]
R72132: DOMANSKI JERZY O.F.M. - Le père Maximilien Kolbe
J76469: DOMAT & SUAREZ (MIGNE J.-P., ED.) - De legibus [in: Theologiae cursus completus, tomus duodecimus (12)] (Domat: Traité des lois & Suarez: Tractatus de legibus, et legislatore deo - to be continued in tomus 13)
S86427: DOMBI ISTVAN, HOFLER BERND & LOSCHEK INGRID - Bruckmann's Silber-Lexikon
X22264: DOMBROWSKI BR. DE & MARCHAL A. - Méthode pratique de Russe
R54370: DOMEC ETIENNE S.C.J. - Sainte Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice des Filles de la Croix dites "Soeurs de Saint-André" 1773-1838
R106668: DOMENICO DELLA MADRE DI DIO C.P. - La Divina Paraninfa ossia la Virgine Santissima, che istruisce e dispone l'anima religiosa per l'unnione col celeste sposo, Operetta utilissima alle virgini consacrate a Dio ne sagri chiostri nonchà ai novelli Direttori delle medesime
R101389: DOMINGO DE SOTO O.P. (& MARTIN RAMON HERNANDEZ, ED.) - Relecciones y opusculos, IV (De merito Christi, De indulgentiis, Annotationes in commentarios I.Feri, Contio De extremo iudicio, Apologia qua A. Catharino De certitudine gratiae respondet)
R101387: DOMINGO DE SOTO O.P. (& FERNANDEZ-LARGO ANTONIO OSUNA, ED.) - Relecciones y opusculos, II-1: El abuso de los juramentos, La ocultacion y revelacion de secretos (Edicion, introduccion y traduccion)
R101386: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Relecciones y opusculos, I: Introduccion general, De Dominio, Sumario, Fragmento: An liceat.. (Introduccion, edicion y traduccion)
J101375: DOMINGO DE SOTO O.P. - De Iustitia et Iure libri decem. De la Justicia y del Derecho en diez libros [5 volumes]
R101178: DOMINGO DE SOTO O.P. (& BRUFAU PRATS JAIME, ED.) - Releccion 'De Dominio'. Edicion critica y Traduccion, con Introduccion, Apendices e Indices
W33481: DOMINGUES OCTAVIO - Origem e introduçao da palma forrageira no nordeste
R24238: DOMINICUS (P.C.P.) & BROM GERARD (INLEIDING) - Leven van den Eerbiedwaardigen Pater Dominicus, Passionist, Apostel van Engeland in de vorige eeuw
G49799: DOMINICUS J. - Vrijmetselarij
W38391: DOMINIK HANS - Vistra das weisse Gold Deutschlands - Die Geschichte einer weltbewegenden Erfindung
R106671: DOMINIQUE DE LA MERE DE DIEU C.P. (& LABIS F.-L.-J., TRAD.) - Excellence de Marie et de son culte, suivie d'instructions familières sur le Magnificat [2 volumes]
R86194: DOMINIQUE DE SAINT-JOSEPH O.C.D. - L'oraison, regard et chemin, d'après la doctrine de sainte Thérèse d'Avila
M61483: DOMMEL-DIENY A. - L'harmonie tonale - Regards sur l'évolution du langage harmonique
X71505: DOMOKOS PETER - Handbuch der uralischen Literaturen
V91755: DOMON RENE - Tête de bois et coeur d'or. Les marionnettes picardes
G99527: DOMONKOS L.S. & SCHNEIDER R.J. (EDS.) - Studium Generale. Studies offered to Astrik L. Gabriel by his former students at the Mediaeval Institute, University of Notre Dame, on the occasion of his election as an honorary doctor of the Ambrosiana in Milan
R39544: VAN DOMSELAER-MIDDELKOOP M. (NAAR HET FRANSCH VAN REYNES MONLAUR) - De verschijningen van Bernadette
F104951: DONADIO MAGGI DE GANDOLFI MARIA CELESTINA - Amor y bien - Los problemas del amor en Santo Tomas de Aquino
C97147: DONADONI ROVERI ANNA MARIA - Arte della tessitura
C103248: DONADONI SERGIO - Appunti di grammatica egiziana, con un elenco di segni e di parole
F57990: DONAGAN ALAN (& PEROVICH ANTHONY N. JR., ED. & INTROD.) - Reflections on philosophy and religion
F57989: DONAGAN ALAN - The theory of morality
F58303: DONAGAN ALAN (& MALPAS J.E., ED. & DAVIDSON DONALD, FOREWORD)) - The philosophical papers of Alan Donagan. Volume II: Action, reason, and value
F19140: DONAT JOSEPH - The freedom of science
R103107: DONATI ALESSANDRO O.C.D. - Fondements et structure de la théologie morale d'après l'Epitre aux Romains
T67836: DONATUS ORTIGRAPHUS (CHITTENDEN JOHN, ED.) - Grammatici Hibernici Carolini aevi. Pars IV: Donatus Ortigraphus: Ars grammatica (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 40d)
G83686: DONCIEUX SCIPION - Le président Frémyot et la ligue en Bourgogne (Discours prononcé à la rentrée de la Cour impériale de Dijon le 3 novembre 1865)
T88529: DE DONCKER MAURITS - Het schoon bedrog
H46535: DONCOEUR PÈRE - Le mystère de la passion de Jeanne d'Arc 1430-1431
F105726: DONDAINE ANTOINE O.P. - Ecrits de la "Petite école" porrétaine (Conférence Albert-le-Grand 1962)
R37149: DONDAINE H. O.P. - L'attrition suffisante
B16622: DE DONDER VIC - En we zijn er van de klas - Soldatenleven in het Belgische leger na '45
M31428: DE DONDER VIC - De droom van een vorstin - Vijftig jaar koningin Elisabethwedstrijd
M18966: DONDERS VAN EIJCK STAN, - Beknopte muziekgeschiedenis - in vraag en antwoord
F84835: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F588: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F52657: DONDEYNE ALBERT - Foi chrétienne et pensée contemporaine - Les problèmes philosophiques soulevés dans l'encyclique "Humani Generis"
F46715: DONDEYNE AUGUSTE E.A. - Essais sur l'homme
F32474: DONEUX GUY (& BODART ROGER, PRÉFACE) - Luther et Rousseau
R45562: DONEY MGR. - Catéchisme du Concile de Trente (traduction nouvelle avec des notes par monseigneur Doney, évêque de Montauban) [2 tomes]
F63705: DONEY (MGR.) - Des conditions d'une controverse amicale entre la philosophie et la religion ou lettres à M. Saisset
Y30923: DONIÈS LOUISE - Tout caillou sonne - poèmes
B90755: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Het voormalig Engelsch klooster te Bornhem 1603-1903. Geschiedkundige aanteekeningen nopens het H.Kruisklooster, meer gekend onder den naam van College der Engelsche Dominicanen, thans Abdij van den H. Bernardus O.Cist. Bijdrage tot de geschiedenis der gemeente
R79437: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
R90014: VAN DONINCK BENEDICTUS O.CIST. - Obituarium monasterii loci sancti Bernardi S.Ord. Cisterc. 1237-1900
T95187: J.D. [DONKANS J.] - Veeneryk en Veeman twistende, wie voor de schoonste te houden, eene bruine, of eene blonde. Herderskout
T11733: DONKER, ANTHONIE - De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894)
W19141: DONNE MICHAEL, - Leader of the skies : Rolls Royce - The first seventy-five years
E98534: O'DONNELL RORY - Adam Smith's theory of value and distribution. A reappraisal
R101223: DONNELLY JOHN PATRICK S.J. (ED. AND TRANSL.) - Jesuit Writings of the Early Modern Period 1540-1640
T98464: DONNER KAI (& JOKI AULIS J., ED.) - Ketica, Materialien aus dem ketischen oder jenisseiostjakischen. [with: Supplement]
T98434: DONNER KAI - Über die anlautenden Labialen Spiranten und Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen
R69617: DONNER HERBERT - Israel unter den Völkern. Die Stellung der klassischen Propheten des 8. Jahrhunderts v. Chr. zur Aussenpolitik der Könige von Israel und Juda [Supplements to Vetus Testamentum, vol.11]
S87821: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
B102799: DONNET FERNAND - Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
R54302: DONNET F.-F.-A., DUPONT, DE BONALD & CHARVAZ [& MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 81: Les oeuvres oratoires de leurs éminences les cardinaux Donnet, Dupont, de Bonald et de monseigneur Charvaz
S87556: DONNET FERNAND - Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. jusuq'à la fin du XVIIe siècle
B40256: DONNET FERNAND & ROLLAND PAUL - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle
B62919: DONNET FERNAND - Un vol de tableaux de Rubens en l'an II de la république. Les collections artistiques de la famille Peeters
B25117: DONNET F., ROLLAND P., LE FÉBVE DE VIVY L. & VISART DE BOCARMÉ A., - L'influence artistique d'Anvers au XVIIIe siècle (par Donnet & Rolland, pp.5-52) & Une terre neutre en Ardenne au XVIIIe s. (par Le FEBVE, pp.53-62) & De l'origine de quelques types monétaires belges (par VISART, pp.63-76 + 8 planches) & Topographie tournaisienne gallo-romaine et franque-(par ROLLAND, pp.77-109 + 1 planche)
B38064: DONNET FERDINAND - Les imprimeurs Trognaesius et leur famille
B85118: DONNET FERNAND - Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen. Histoire de la Chambre de Rhétorique 'De Olijftak' depuis 1480
T41430: DONNI FRANS - De synesthesie in de literatuur - Status Questionis

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar[an error occurred while processing this directive]

6/9