Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verheerlykt Vlaandre. Behelzende Eene algemeene en nauwkeurige Beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere Wetten; alsmede eene Chronologische en Historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI tegenwoordig Roomsch Keizer. (3 vols = volledig)
Description: Tielt, Veys, 1974. Hardcover, similileder met goudopdruk op de rug, in-8, 3 volumes, 268 + 180 + 113 + 50 (index) pp. veelvuldige buitentekstplaten in ZW. Facsimile-editie van de uitgave Leyden (Deyster) - Rotterdam (Beman) - 's-Gravenhage (Boucquet) van 1735. Noot: de eerste uitgave van dit werk van Sanderus verscheen in het Latijn in 1641 bij Blaau te Amsterdam. Very fine

Keywords:

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 16410002

See more books from our catalog: GEOGRAPHY