Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De jonge leviten van het seminarie van Gent te Wezel, te Parys, enz., met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814. Versierd met eene op stael gesnedene print, voorstellende den H. Joseph, Patroon van BelgiŽn.
Description: Brussel, Goemaere, 2001. Reprint! Wrappers, CLVIII + 160 pp. Met index der namen! Rol van de Stevenisten uitvoerig belicht. Gevolgen van het Concordaat. Reprint. As new/comme neuf/wie neu/als nieuw

Keywords: Josephine de Beauharnais = weduwe van generaal de Beauharnais = Josephine Tascher de la Pagerie (meisjesnaam)

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 18560002

See more books from our catalog: HIST BELGIUM