Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche Drukpers van 1773 tot 1900
Description: Mechelen, Ed. Van Doeselaer, 1901. Softcover 183 pp. 22,5x16cm. Noot LT: een grondige inventaris met facsimilés van de dagbladen en periodieken die te Mechelen verschenen. Goed/Bon état/Good/Gut

Keywords: persgeschiedenis, presse, pers, dagbladen, tijdschriften, press

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19010001

See more books from our catalog: MEDIA