Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Sociologie
Description: s.l. Wereldbibliotheek, 1920?. Softcover, XLII + 271 pp. Tweede vermeerderde druk. Vertaald uit het Duits door Jhr Dr Nico Van Suchtelen. Met bibliografie, naam- en zaakregister. Noot LT: Deze 2de druk dateert zeker van na 1915. Dit werk werd voor het eerst in het Duits uitgegeven in Leipzig en wel in 1903. Rudolf Eisler (1873-1926) was een Oostenrijks filosoof, vooral door Kant en Wundt be´nvloed. Zijn belangrijkste werk was het ""W÷rterbuch der philosophischen Begriffe"" (1904). RE was lid van het 'Institut International de Sociologie', opgericht te Parijs in 1892. Vooral de inleiding en het becommentarieerde literatuuroverzicht blijft de moeite waard. Het toont duidelijk hoe moeilijk de nog jonge wetenschap - maatschappijleer - zich lijkt te kunnen nestelen tussen de andere wetenschappen. Daar waren ook politieke redenen voor: de sociologie werd afgedaan als een pseudo-wetenschap die de belangen van het sterk opkomend socialisme diende. Op p. XXXV zet RE zich af tegen het bestaan van zoiets als 'l'homme moyen', door de Belgische statisticus Quetelet overbenadrukt. Loutere statistiek is overigens geen toereikende soc. methode omdat zij geen oorzaken/drijvende krachten kan aanduiden. Pages browning. Very good.

Keywords: staat, eigendom, maatschappij, indivudu en gemeenschap, taal, mythe en religie, zede en gewoonte, zedelijkheid, recht, produktie, gezin en huwelijk, horde, gens, stam, standen, partijvorming

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19030011

See more books from our catalog: SOCIOLOGY