Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Dr K. De Flou 1853-1928. Gedenkboek
Description: Brugge, Uitvoerend Comiteit, 1928. Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Voorzitter van de Vlaamsche Toponymische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928. Softcover, 4to, 105 pp. frontispiece portret. Los toegevoegd: portret van De Flou getekend door Jules Fonteyne, veel beter dan hetgene dat op de frontispiece wordt gebruikt. Enkele roestvlekjes. Cover vergeeld. Verder in zeer goede staat.

Keywords: Woordenboek van de toponymie in Westelijk-Vlaanderen

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19280042

See more books from our catalog: LINGUISTICS