Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Prof. Dr. Emiel Vliebergh (1872-1925) Biografische aanteekeningen
Description: Leuven, Davidsfonds, 1945. GeÔllustreerde hardcover 222 pp. Volksreeks van het Davidsfonds nr 329, 1945-2. Portretfoto van V. Bevat de volledige bibliografie van Prof. Vliebergh's werken, het eerste (""De boeren en de maatschappelijke zaak"") in 1894 en het laatste (""Iets over banken"") in 1924. Vliebergh (24/1/1872-6/1/1925) besprak in zijn werken vooral de landbouw en aangelegenheden die met grondeigendom en pacht te maken hadden. Verder was hij specialist in strafrecht. V. was dr in de rechten en dr in de pol. en soc. wetenschappen, lic. geschiedenis. Voor V. was de Vlaamse beweging meer een cultuurstrijd en een sociale beweging dan louter een taalstrijd. Wellicht was zijn eruditie veelzijdiger dan die v. huidige zgn. intellectuelen. V. prentte zijn studenten ook in te streven naar alg. ontwikkeling en niet utilitaristisch te studeren voor het behalen v. een diploma. Hij legde ook de nadruk op eenvoudige, welbegrepen voornaamheid, opdat ze toch niet zouden menen dat een Vlaamsgezinde ruw en ongemanierd moest zijn. (p. 86) Noot LT: Sommige v. die denkbeelden vinden we zeer nadrukkelijk terug in het ideeŽngoed v. bijvoorbeeld Jozef Deleu en Joost Ballegeer (De Vlamingen, Een volk zonder bovenlaag). Dit boek is, gezien de huidige (2005) maatschappelijke crisis en die in het universitair onderwijs, beslist de moeite v. het herlezen waard. Very good

Keywords: Davidsfonds, Boerenbond, anti-activisme

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19450032

See more books from our catalog: BIOGRAPHY