Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Belgische koloniale holdings
Description: Leuven/ Antwerpen, St-Pietersboekhandel/ Koloniale uitgaven, 1946. Gebrocheerd, 180 pp. Tabellen, Noten, bibliografie. Verschenen in de Reeks van de School voor Economische Wetenschappen van de Universiteit Leuven. Hoofdstukken: I. Betekenis en kenmerken der holdings in het algemeen; II. De koloniale holdings in het kader van de financiële concentratie in België; III. Ontstaan van de koloniale holdings (zeer lezenswaardig!, LT); IV. De koloniale groep van de Société Générale; V. De andere belangrijke koloniale groepen; VI. Financiële problemen der koloniale holdings. Bijlagen: Portefeuille van de koloniale holdings en van de Sofina. Index der koloniale holdings en vennootschappen. Noot LT: De auteur wijst erop dat de Belgische holdings tot dan toe het voorwerp uitmaakten van weinig studies. Toch was België toen reeds het land waar de holdingstructuur het sterkst ontwikkeld was. ""Bovendien werd dit onderwerp tot voor enkele jaren overschaduwd door het probleem der gemengde banken"", zo stelt de auteur op blz. 5. Het antagonisme tussen de Britten en de Belgen gaat over Katanga (zie p. 58) en leidt tot de oprichting (1891) van de C.K. en later het C.S.K. Bevat in hoofdstuk VI de bespreking van de balansposten van de CCCI, Auxilacs, Crégeco en Cominière. In de bijlagen vinden we de portefeuilles van de Société Générale de Belgique (met CCCI, Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, UMHK, Internationale Forestière et Minière du Congo, Minière du Bécéka), Brufina (met de subholding Crégéco), Confinindus, Almanij. De koloniale holdings en hun portefeuilles worden afzonderlijk opgesomd: CSK, CCCI (met subholding CK), Crégéco (zie Brufina), Belgika, CK, La Belgo-Katanga. De portefeuille van Sofina (toestand 19351231 en een aanvulling uit het jaarverslag van 19400425) vinden we in bijlage II. Very good/Très bel état/Sehr gut/Zeer goed

Keywords: Comité Spécial du Katanga (CSK), Auxilacs, CCCI (de

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19460065

See more books from our catalog: CONGO