Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Nef 1774-1844 - Een katholiek van de daad. Een groot vaderlander. Een weldoener van Amerika
Description: Leuven, Davidsfonds, 1948. hardcover 287 pp. 12x19cm, Keurreeks van het Davidsfonds 1948-1/39. Met bronnenopgave/bibliografie. Het betreft hier een origineel historisch onderzoek in archieven (jezuïeten, archief Sint-Jozef-college Turnhout, stadsarchief Turnhout, correspondentie). Belangrijke gegevens over het Département des Deux-Nèthes, Franse bezetting, enzovoort. Goed/Bon état/Good/Gut

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19480031

See more books from our catalog: BIOGRAPHY