Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de Lage Landen.
Description: Utrecht/Antwerpen, Aula, 1960. Aula-pocket, 162 pp. Bibliografische noten. Een toch wel zeer ééndimensionaal beeld van de afscheiding België en Nederland in 1830, door de verdediger van de groot-Nederlandse gedachte. Gaat compleet voorbij aan de economische belangen die toen op het spel stonden. Goed/Bon état/Good/Gut

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19600067

See more books from our catalog: HISTORY BELGIUM