Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)
Description: Utrecht, Aula, 1962. Aula-pocket, 416 pp. Bibliografische noten, bibliografie, vele tabellen. Noot Lucas Tessens: over de verdeling van het grondbezit (p. 340-356) doet de auteur opmerkelijke uitspraken en wijst op het niet eenduidige begrip ""eigendom""; hij wijst op een aantal methodologische problemen (bvb. grondbezit als % van opp. cultuurgrond of gehele opp. ?); hij opent zowaar een polemiek omtrent dit onderwerp en verwijt sommige van zijn collegae vooringenomenheid, waarvan hij zelf overigens niet vrij te pleiten is. Volgende uitspraak komt ons bijzonder kortzichtig voor: ""(.) de kennis van de verdeling van het grondbezit draagt weinig bij tot een inzicht in de plattelandssamenleving, omdat de verpachters in veel gevallen geen deel uitmaken van die samenleving."" (p. 341) In de zakenwereld zou kennis over het aandeelhoudersschap dus niet relevant zijn omdat aandeelhouders geen deel uitmaken van het zakenleven! Deze stelling lijkt ons onhoudbaar. Bovendien zal ze een (gewilde?) rem hebben gezet op Nederlands onderzoek naar de eigendomsverhoudingen in de landbouw. Slicher (1910-2004). Very good

Keywords: landbouw, grootgrondbezit, enclosure, boeren, adel, eigendom, pacht, eigengeŽrfd, koeien, schapen

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19600108

See more books from our catalog: HISTORY