Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Rapport van de Club van Rome. De grenzen aan de groei. (vertaling van The Limits to Growth - 1972)
Description: Antwerpen, Het Spectrum. 1975. 9de druk. Pocket, 200 pp. talrijke schema's en grafieken. Noot LT: boek dat grote invloed uitoefende op het nadenken over de uitputting van de grondstoffen- en energievoorraden. Sleutelwoorden zijn: 'overbevolking', 'exponentieel', 'evenwicht', 'beperkte ruimte' en 'ongelijke verdeling'. Tot op vandaag zijn het hoofdthema's in het nadenken over de toekomst van de aarde en dus van het milieu. Het rapport was ook aanleiding tot een stroom van boeken en andere rapporten; bvb.- het optimische boek van Anton Zischka (1975) - in 1976 coördineerde Jan Tinbergen 'naar een Rechtvaardiger Internationale Orde' ;- het Brundtland-rapport ‘Our common future’ (waardoor de wereld kennismaakte met het begrip ‘duurzame ontwikkeling’) - VERMEERSCH, De ogen van de panda (1988)Maar er waren natuurlijk ook voorlopers: - Thomas Malthus waarschuwde in 1798 al voor een ongebreidelde bevolkingsaangroei;- in 1960 kwam Vance Packard met De afvalmakers - The Waste Makers ;- in 1962 was er 'Silent spring' van Rachel Carson.- in 1970 was er de striemende aanklacht van Karel Van Isacker tegen 'Het land van de dwazen'. Goed/Bon état/Good/Gut

Keywords:

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19720010

See more books from our catalog: ECONOMICS