Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het oefenveld en de stedebouw te Brussel, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 39, nr 153, juli 1985, pp. 1-12; Laken: geannexeerde gemeente, vergeten gemeente?, in: idem, pp. 23-44
Description: Brussel, Gemeentekrediet, 1985. met foto's en kaarten in ZW. Het artikel over Laken vermeldt het feit dat de door koning Leopold II opgekochte gronden (niet-belastbaar) geen inkomsten meer opleverden voor de gemeente. Goed/Bon état/Good/Gut

Keywords: stedebouw, architectuur, stadsplanning, kerkgebouwen, kadastrale plans, kadaster, architecten, architects, architectes

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19850125

See more books from our catalog: ARCHITECTURE