Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Zeven eeuwen Augustijnen. Een kloostergemeenschap schrijft geschiedenis.
Description: Gent, Snoeck Ducaju en zoon, 1996. Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling. Gebrocheerd, 4to, 231 pp. illustraties in kleur en ZW, kaartje met de ligging van de 28 Augustijnenkloosters in de Lage Landen met oprichtings- en opheffingsdata (p. 32); op het latere Belgische grondgebied worden 21 kloosters geteld: Bree, Antwerpen, Herentals, Brugge, Mechelen, Gent, Dendermonde, Hasselt, Leuven, Roeselare, Brussel, Tienen, Ieper, Edingen, Luik, Doornik, Hoei, Binche, Bouvignes, Bouillon, Diest. De kloosters in de Noordelijke Nederlanden gingen alle ten onder in de 16de eeuw. Catalogusgedeelte bevat 353 items. Noot Lucas Tessens: Een beetje verrassend is dat de auteurs het grondplan (cat. 37) van het Augustijnenklooster te Leuven niet weten te duiden als zijnde een plan dat werd opgemaakt met het oog op de verkoop van het klooster als nationaal goed. Noot LT: citaat: ""De eerste maatregelen (van Maria-Theresia) waren vooral gericht tegen de financiŽle grootmacht, die de kloosters in die periode waren. De gewijzigde economische situatie vroeg dat geld geÔnvesteerd werd. Het kapitaal dat de kloosters gedurende vele eeuwen verworven hadden en dat niet economisch productief aangewend werd, werd als een verkwisting beschouwd. Pas in tweede instantie zal het nut van de kloosters in vraag gesteld worden en zullen maatregelen getroffen worden die het leven binnen de kloostermuren ingrijpend veranderen."" (p. 42). Very good

Keywords: kloosters, abdijen, Bree, Antwerpen, Herentals, Brugge, Mechelen, Gent, Dendermonde, Hasselt, Leuven, Roeselare, Brussel, Tienen, Ieper, Edingen, Luik, Doornik, Hoei, Binche, Bouvignes, Bouillon, Diest.

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19960207

See more books from our catalog: MONASTERY