Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: VOOR OUTER EN HEERD, De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen 1798
Description: Turnhout, Brepols, 1998. Pb, 4to, 243 pp. illustraties in ZW en kleur, facsimile van documenten, bibliografische noten. Noot LT: dit werk is gebaseerd op diepgravend archiefonderzoek en verzamelt professoren van de universiteiten van Leuven en Tilburg; Goris is stadsarchivaris te Herentals. We leren o.a. dat de Boerenkrijg geen voet aan de grond kreeg te Antwerpen, dat enerzijds ten dele republikeins gezind was ťn waar het repressie-apparaat het grootst was. Bijzonder interessant is de relatie tussen de republiek en de Kerk in de Zuidelijke Nederlanden (p. 59 e.v.), de nieuwe fiscaliteit (p. 83) als ťťn van de oorzaken van de opstand, de confiscatie en verkoop van de kerkelijke goederen (roerend en onroerend), de tweespalt in de bevolking inzake de beŽdigde en de onbeŽdigde priesters. As new/comme neuf/wie neu/als nieuw

Keywords: Frans Bewind, Boerenkrijg, streekgeschiedenis

Price: EUR 22.00 = appr. US$ 23.91 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 19980124

See more books from our catalog: HISTORY BELGIUM