Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De klauw van een papieren leeuw. Een politieke geschiedenis van de krant De Standaard (1947-1976)
Description: Leuven, Acco, 2005. Pb, 352 pp. enkele foto's, bibliografie. Van de achterflap: Dit boek beschrijft de geschiedenis van de krant De Standaard, vanaf de oprichting van de NV De Standaard in 1947 door Albert De Smaele tot aan het bankroet in 1976 en de oprichting van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij VUM), het bedrijf dat ook nu nog de krant uitgeeft. De auteur gaat op zoek naar de invloed die de Vlaamsgezinde en katholieke De Standaard had op de Belgische politiek. Hij bewandelt daarbij twee onderzoekspaden. Ten eerste onderzoekt de auteur de objectiviteit van de berichtgeving. Hij vraagt zich daarbij af of De Standaard een kwaliteitsblad was. Ten tweede onderzoekt hij de pogingen die De Standaard ondernam om politieke invloed uit te oefenen. Daar waar de krant in de eerste jaren na haar wedergeboorte in 1947 enkel via de berichtgeving trachtte te wegen op het beleid, ontpopte ze zich in de loop van de jaren 1960 en 1970 tot een invloedrijke politieke actor die in de Belgische wandelgangen van de macht haar stempel wilde drukken op het beleid. Haarscherp worden de mechanismen van politieke invloedsuitoefening door de krant blootgelegd. Daarmee levert dit vlot geschreven en voor een breed publiek toegankelijk boek een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de Belgische politiek na 1945. Deels gebaseerd op archiefonderzoek en interviews. VAN NIEUWENHUYSE is doctor in de geschiedenis en verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. As new

Keywords:

Price: EUR 32.00 = appr. US$ 34.78 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 20050112

See more books from our catalog: MEDIA