Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Grote atlas van de wereldgeschiedenis (vert. van Atlas of World History)
Description: London, Paragon, 2006. Hardcover, stofwikkel, 320 pp. Met index. Alle 60 kaarten in kleur. Foto's in kleur en ZW (Getty Collection). Noot LT: Op p. 206-208 wordt de verwijdering van de Indianen besproken. De Indian Removal Act (1830) kwam neer op bedrog, landroof, internering in kampen en uitroeiing. Interessant is de vermelding op de kaart van de belangrijke Indiaanse veldslagen met datum. De manier waarop dit taboe-thema wordt behandeld, doet ons besluiten dat het boek zich kritisch senst op te stellen. Jammer dat het boek geen bibliografie bevat. Daardoor blijft het vulgariserend. Maar het is opletten geblazen.Kaart op p. 213: de slavenroutes in Afrika zijn lukraak aangeduid; de route vanuit Timboektoe richting Tripoli ontbreekt.Een fout op de kaart van Afrika (303): Congo-Kinshasa wordt als een Franse kolonie ingekleurd. Een fout op p. 304: de rellen in Leopoldstad die leidden tot de onafhankelijkheid grepen niet in 1960 maar in januari 1959 plaats.Op p. 304 loopt de interpretatie van het verloop van het dekoloniseringsproces, zoals toegepast door de Fransen, mank. As new/comme neuf/wie neu/als nieuw

Keywords: indianen

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 20060085

See more books from our catalog: HISTORY WORLD