Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Een turbulente tijd. Een leven in dienst van de economie.
Description: Amsterdam, Balans, 2007. Pb, in-8, 608 pp. foto's, bibliografie, register. Noot LT: De paragrafen over eigendom, eigendomsrecht en de bescherming ervan (p. 311 e.v.) zijn bijzonder revelerend voor de visie van AG (1926) op de globale economie. De toegang tot eigendom schept immers de mogelijkheid om die te belenen. Wanneer de rente laag wordt gehouden door de FED groeit de toegang tot eigendom massaal en evenzo de belening-capaciteit. Greenspan ziet niet (of geeft niet toe) dat zo'n 'bubble' weliswaar een 'boost' geeft aan de consumptie en het BBP nominaal opdrijft (een troef in handen van een presidentskandidaat) maar dat het geen evenredig binnenlands werkgelegenheidseffect heeft bij massale import uit lage-loon-landen. De zeepbel spat reeds uit mekaar bij een geringe renteverhoging. Het simplisme waarmee AG de internationale politiek benadert is stuitend of onoprecht maar in ieder geval enigmatisch. Very good

Keywords: eigendom, bezit, ownership, possessio, proprietas, usucapio

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 20070122

See more books from our catalog: ECONOMICS