Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historiographie et perspectives de recherche des ordres et congrégations sur le territoire des Pays-Bas méridionaux/Belgique. - Historiografie en onderzoeksperspectieven van ordes en congregaties op het grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden/België
Description: Revue Belge de Philologie et d'Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 2008. Revue Belge de Philologie et d'Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. Nr 86, 2008, 3-4, pp. 761-864. Kritiek LT: in geen van de bijdragen wordt gesteld dat het onroerend bezit van de congregaties vrijwel onbesproken blijft; een beschrijving van het verband tussen de opheffing van kloosters tijdens de Franse Revolutie en de industriële revolutie/het industrieel kapitalisme ontbreekt in de geschiedschrijving, c.q. is niet uitgediept. Very good

Keywords: kloostergeschiedenis

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 20080098

See more books from our catalog: MONASTERY