Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa. Tweede herwerkte uitgave.
Description: Leuven, Universitaire Pers Leuven UPL, 1994. Pb, in-8, 423 pp, bibliografie, index. RDS (1932) plaatst de historici in hun tijdsgewricht, schetst kort hun levensloop en belicht hun gezindheid. In zijn besluit poneert de auteur dat geschiedschrijving altijd subjectief is, persoonlijk, gekleurd. Kritiek: Van Hobsbawm vermeldt de auteur enkel 'The Age of Revolution' en vergeet 'The Age of Empire', 'The Age of Capital' en nog andere werken van deze belangrijke historicus; slordig of wat? Met onderlijningen en aantekeningen. onderlijningen; redelijke staat

Keywords: niet hodiecentrisch = niet gericht op vandaag naar vroegere historiografen kijken

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 201404081959

See more books from our catalog: HISTORY