Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Grijshemden
Description: Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1988. Paperback 223 pp. Congo-roman met documentaire inslag. Noot LT: GS (Pittem, 1920 - Brugge, 2000) studeerde na de Grieks-Latijnse humaniora wijsbegeerte en Germaanse talen. In 1945 trad hij in dienst bij het Amerikaanse leger, in 1946 trok hij naar Kongo als politieman. Hij bracht het van ondercommissaris tot inspecteur-generaal. In 1960 koos hij de zijde van Tshombe en verbleef 7 jaar in Katanga. In 1967 werd hij naar Kinshasa teruggeroepen door Mobutu. Toen het politieapparaat dreigde uit te groeien tot een onafhankelijk machtsblok, werd het door Mobutu afgeschaft en vervangen door diens militairen. Soete werd toen leraar HSO in België. Soete bekende in 2000 dat hij het lijk van Lumumba in januari 1961 hielp opruimen. Very good

Keywords: Congo, Kongo, Congo belge, Zaïre, dekolonisatie, décolonisation, colonisation, Afrique, Africa, Afrika, Lumumba, Mobutu, Kasavubu, Kinshasa, Lubumbashi, Elisabethville, émeutes, indépendance, onafhankelijkheid, rellen, burgeroorlog, Katanga, Tshombe, sece

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 201404221523

See more books from our catalog: CONGO