Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Hou het klein. Een economische studie waarbij de mens weer meetelt (vert. van Small is beautiful. A study of economics as if people mattered - 1973)
Description: Bilthoven, Ambo (Herdruk), s.d. 6de druk in het Nederlands. Pb, 287 pp. met bibliografie. Over de kwalijke gevolgen van ongebreidelde economische groei. Kan de mens iets anders zijn dan de slaaf van het kapitaal? De kwestie van het eigendomsrecht komt aan bod in hoofdstuk IV.4. S. verwijst in dit verband veelvuldig naar het werk van R.H. Tawney, The Acquisitive Society. De grootte van de onderneming dient omgekeerd evenredig te zijn aan de mate van particuliere eigendom ervan. Dat zo'n uitgangspunt heden minder dan ooit geldt - cfr. de globlisering en de concentratie van kapitaal - is duidelijk. De sectoren van energie, ICT, krediet en voeding zijn typevoorbeelden van groeiende monopolisering die zelfs buiten de macht vallen van de natiestaten of de supranationale organen (EU). De mens telt niet meer mee. Gebruikssporen

Keywords: ecology

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 201507301644

See more books from our catalog: ECONOMICS