Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Projecten leiden. Methoden en technieken voor projectmatig werken.
Description: Utrecht, Het Spectrum, 2001. Pb, grote in-8, 312 pp. illustraties/schema's, bibliografie, index.Het werk kende tussen 1990 en 2001 elf drukken, wat meteen de degelijkheid aantoont. Hoofdstuk 19 bespreekt de 'macht' van de projectleider. Die bestaat niet in een creatief team. Noot Lucas Tessens: Uit onze eigen ervaring geven we enkele hints: Begeestering en diplomatie zijn de voornaamste eigenschappen die een projectleider moet hebben. Duidelijke doelen, neuzen in dezelfde richting, gemeende schouderklopjes, haalbare deadlines, visueel ondersteunde vergadertechnieken, BASISNOTA met stappenplan in schema's. Geef het project vanaf de eerste dag een leuke NAAM en geef deelprojecten daarbinnen ook namen; dat bevordert de interne communicatie en vergemakkelijkt de verslaggeving. Gebruik een 'dashboard' waarin ook alle logins en wachtwoorden zitten, zorg ervoor dat je een losbladig papieren projectboek met de 'key elements' hebt. Excellent en rechtstreeks contact met de opdrachtgever. Een moeilijk en duur project moet de onvoorwaardelijke steun hebben van de topmanager/CEO, die ook geregeld feedback moet krijgen. Zorg ervoor dat je als projectleider een ruim budget hebt dat ook onvoorziene uitgaven kan dekken. Kies voor grote monitoren (minimaal 27 inch) want meekijken is er altijd bij.Als je team overuren moet kloppen, zorg dan voor food en softdrinks; schakel desnoods een traiteur in die ALLES levert. Voor intensieve meetings ga je best in afzondering buiten het bedrijf; wees dan onbereikbaar voor niet-leden van het team. In een meeting gaan de GSM's uit! Een krachtige beamer (> 3.000 lux) is geen luxe maar een must. Het team moet ook merken dat de projectleider zelf hard zijn best doet om te slagen. De projectleider schrijft zelf DAGELIJKS een rapport over de stand van zaken met TO DO lijstjes en distribueert dat; dat mag in telegramstijl en liefst op één pagina A4. Dat is niet bestemd voor de CEO (die de details meestal toch niet snapt en daar ook zijn - meestal dure - tijd niet mag insteken) maar voor intern gebruik.De projectleider haalt geen resultaat, het TEAM heeft het gedaan. Mijdt achterklap binnen het team want jaloezie is des mensen. Ruziestokers zet je uit het team: de tijd die besteedt wordt aan ruziemaken is immers contraproductieve tijd. Aanvaardt echter extravagantie; er is bvb. geen dress code. Dring wel aan op hoffelijkheid.In een IT-omgeving moet imperatief gewerkt worden met back ups en progressie via draftversies (project_draft1, project_draft2. project_DEF1, project_DEF2, tot project_DEF) zodat roll back mogelijk is. De première moet grondig voorbereid worden en moet een klein feestje zijn voor alle leden van het team én voor de opdrachtgever. Een 'oef'-gevoel moet heersen op die dag. Het is een uitlaatklep. Neem op geregelde tijdstippen foto's van het team aan het werk, tijdens vergaderingen bvb. Want voor een aantal teamleden zullen het de boeiendste momenten in hun leven zijn. Pilootprojecten en het opstarten van veranderingsprocessen zijn immers geen dagelijkse kost. Een project is nooit routine maar een avontuur.Last but not least moet in een multidisciplinair samengesteld team een GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL (wij noemden dat 'boerentaal') worden gesproken, geen jargon-taal. De complexiteit zal zo al groot genoeg zijn. Een mislukt project bestaat niet: ""Never a failure, always a lesson.""We plaatsen dit boek in de categorie Economics, maar het zou beter thuishoren in een categorie management. Klein vlekje op de bladsnede. Verder in goede staat.

Keywords: datawarehouse,

Price: EUR 12.50 = appr. US$ 13.59 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 201803131637

See more books from our catalog: ECONOMICS