Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Ingebonden jaargangen 21 en 22, nrs 79 t.e.m. 86.
Description: Brussel, Gemeentekrediet, 1967-1968. Bevat ook het register 1947-1966, met name van de nrs 1 tot 78. Noot LT: het nr 80 bevat HANNES J. De voorbereiding van het parcellair kadaster. Een bronnenstudie. Hieruit leren we dat voor Herenthout een kadastrale handatlas bestaat (gedateerd 1813); voor Morkhoven is enkel het Verzamelplan bewaard gebleven. Hannes deed opzoekingen in het archief van de Provinciale Bewaring van het Kadaster, Minderbroedersrui 11 te Antwerpen. Noot LT: nr 83 bevat SCHEIRS Michel, De afschaffing der barrièrerechten op de Buurtwegen. Een voorbeeld: de 'Pavé de Warquignies'. Noot LT: nr 85 bevat HANNES, J. De 'Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique' van P.-C. Popp. Zijn betekenis voor de historische geografie der gemeenten. Very fine

Keywords: Herenthout, Morkhoven, Popp (1805-1879)

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: MERS Antique Books Antwerp
- Book number: 92506

See more books from our catalog: HISTORY BELGIUM