MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600 - Antwerpen, Belgium Tel: 03-218.51.13, Mobile: +32 (0)475 20 95 00            Email: Lucas.Tessens@mers.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19802: NN - Kennedy. Dallas, Novembre 1963
201702010146: NN - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Themanummer: Congo en België. Kunst en architectuur in de kolonie.
13805: NN. - De KMO en het marktonderzoek
19700130: NN - Arte Brasiliana Comtemporanea 1970
60714: NN - Professor Oliveira Salazar's record
19520006: NN, JWH (TEKENINGEN) - Belgisch Congo. Geschiedenis en ontwikkeling
16317: NN. - Enquête over de sloping van de ongezonde woningen en de wederhuisvesting van hun bewoners
17800001: NN - Almanach ecclésiastique des Pays-Bas pour l'année bissextile 1780. Troisième partie.
77510: NN - Programma d'Expansion Economique et Sociale du Congo Belge. 3Éme partie: Les transports.
77518: NN - La Revue Générale. Du Congo au Zaïre. Du Zaïre au Congo.
77419: NN - Les Cooperatives Indigènes au Congo Belge.
201602180137: NN - Universiteiten van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi
19400045: NN - De slag om Groot-Brittannië augustus-october 1940
19407: NN - A course in miracles. One-volume edition. The text, workbook for students and manual for teachers
77512: NN - Programma d'Expansion Economique et Sociale du Congo Belge. 6Éme partie: Investissements sociaux.
19550096: NN - Congo Belge. Code de la Route. Belgisch-Congo. Wegcode
19850239: NN - 100 jaar Instituut Onze-Lieve-Vrouwe te Antwerpen
18960003: NN - Antwerpens Goede Engel Mejuffrouw Constance Teichmann. Bestuurster sedert 1846 van het Kindergasthuis Louise-Marie. Gedenkenis van haar Vijftigjarig Jubelfeest gevierd den 16den Mei 1896.
18920002: NN - Almanach des Enfants pour 1892
18900010: NN. - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De bouwkunst.
18900003: NN - Panorama vom Rhein. Cöln-Mainz. Leporello in Photolithographie m. sehr zahlr. Einzelansichten
18890002: NN - Weekblad Conscience (WBN) - Taal- en Letterkunde - Volledige (!) eerste en enige jaargang
13215: NN. - L'état de la France '97-'98
14929: NN. - Carte routière de la Belgique et du nord de la France. Échelle 1/320.000
18330002: NN [ANVERS] - Précis Historique du Siège de la Citadelle d'Anvers (1832), par L'Armée Française sous le Commandement du Maréchal Gérard.
13324: NN. - Europe 1993: Media
14917: NN. - VDAB 10 jaar in de pers
14916: NN. - De mens en zijn wereld
14923: NN. - Het nieuwe testament van onze Heer Jezus Christus
17231: NN. - Le coton au Congo Belge
201710201258: NN - La Bibliothèque de Poésie: La Poésie Romantique (I) - La Poésie Romantique (II) Victor Hugo - La Poésie Populaire
19920220: NN - Prisma van de algemene economie. 2000 termen van A tot Z verklaard
19619: NN - Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. 7de, 8ste en 9de jaargang
14911: NN. - Kunstecho's
19605: NN - Hulde aan Emile Verhaeren. Sint Amands aan de Schelde
13828: NN. - XXVe Rapport général sur l'activité des Communautés européennes 1991
77522: NN - Zaïre. Administration Générale de la Coopération au Développment.
37102: NN - Bloei. Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers
13807: NN. - Key facts media 1993
77420: NN - La situation économique de la Belgique et du Congo Belge.
201407102319: NN, BRUNS (ZEICHNUNG) - Lustige Blätter Nr. 36 58.Jahrgang 1943: Die Auflösung der Komintern
19660163: NN - L'Aménagement du territoire. Colloque du 4/10/1966. Port d'Anvers
19730512: NN - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.
16301: NN. - Handelingen van het congres van het Davidsfonds gehouden te Sint-Nikolaas
201711222357: NN - Vijftigste verjaardag van de inwijding van de Beneden-Congo-Spoorweg (Matadi - Leopoldstad) 1898-1948
19960020: NN, VAN ROE PIET - Radio. Geschiedenis van de openbare omroep (Radio-box: brochure + audio-CD)
1947000002: NN. - AFFICHE: September 1947: Zedelijk sterker jeugd (illustratie: gebeeldhouwde aartsengel Michael)
19820151: NN - Bell Telephone Manufacturing Company 1882-1982 (Jubileumboek)
77515: NN - Commémoration du cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga. Comptes rendus du Congrès Scientifique, Elisabethville 1950, 13-19 Août. Volume II, Tome II: Travaux de la Commission Géographique et Géologique.
13307: NN. - Profiel Vlaanderen 1997
16319: NN. - Erotica Universalis
13803: NN. - De KMO en het marketing plan
20130009: NN - Welkom in Liedekerke- en Hertigembos
19600142: NN - Liefdadig Antwerpen. Repertorium van de instellingen en werken van openbare en private liefdadigheid, verpleging, kinderzorg, bejaardenzorg, sociaal dienstbetoon en sociale voorzorg in het arrondissement Antwerpen. 5de vermeerderde uitgave. 1960
14915: NN. - De landen der wereld en hun beschaving
13830: NN. - Elektronica Centraal in een vernieuwd industrie- en technologiebeleid
201404111749: NN - Beelden uit de Belle Epoque. België anno 1900
19550013: NN - Jaarboek 1955 van 'Het Nieuws van den Dag', 't Vrije Volksblad' en 'De Vlaming'.
34202: NN - Agence interalliée des reparations. Premier rapport du Secrétaire Général pour l'année 1946
37010: NN - Anvers-Mondain. 1944-1945. (liste d'adresses mondaines)
77516: NN - Commémoration du cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga. Comptes rendus du Congrès Scientifique, Elisabethville 1950, 13-19 Août. Volume IV Tome II: Travaux de la Commission agricole, zootechnique et forestière.
77508: NN - Programma d'Expansion Economique et Sociale du Congo Belge. Iére Partie: Introduction Générale. Image Economique et Sociale du Congo Belge à la fin du Plan Decennal
19470007: NN - Le Soixantième Anniversaire du ""Soir"" 1887-1947
202012231635: NN - Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur. Deel 3nb : Stad Antwerpen
19780197: NN - Documenten van de Belgische geschiedenis - Delen I en II - Van de prehistorie tot 1830 - Hedendaags België van 1830 tot heden
19960197: NN - Revue belge de philologie et d'histoire, fasc.2: Bibliographie de l'histoire de Belgique / Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, afl.2: Bibiliografie van de geschiedenis van België (Volume 74: 1996)
77418: NN - Congo-Namur. Bulletin officiel du Cercle Colonial Namurois et des Groupements Affiliés. Noël 1948
17241: NN. - Comptes de la conférence piscicole Anglo-Belge
17208: NN. - Chutes de pluies au Congo Belge et au Ruanda-Urundi
19620013: NN - The North Atlantic Treaty Organization: the Nato Handbook 1962
16327: NN. - Filip De Pillecyn studies 1
20120008: NN - Hondschoote: les annales 628-1852
16316: NN. - Evolutie van de bouwnijverheid
18910027: NN - L'Extension de la rade et du port d'Anvers. Commission d'études institué par A.R. du 13 novembre 1891. Procès-verbaux et documents.
19190024: NN - La protestation du Limbourg. Quelques documents 1831-1839 (C'est malgré lui que le Limbourg est devenu hollandais)
19150005: NN - Rapport sur l'Administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1912. [Oostende]
201708070008: NN - Nibelungenlied naar den Middel-Hoogduitschen tekst en in de oorspronkelijke versmaat vertaald door J.M. Brans met 25 illustraties van E. Wiethase
18710002: NN - Notes historiques sur les anciens couvents des Récollets situés dans la partie wallonne de la Belgique et formant la province franciscaine dite de la Flandre
14914: NN. - Morgenoffer
47109: NN - Mémorial du Royal Touring Club de Belgique 1895-1955
38848: NN - Sri Lanka Map [ISO-ALPHA-3 of Sri Lanka = LKA]
36826: NN - Congo-Zaïre. Bulletin d'information sur le Zaïre. Avril-mai 1986. Le Zaïre et le F.M.I.
36828: NN - Congo-Zaïre. Bulletin d'information sur le Zaïre. Janvier 1986. Les relations économiques du Zaïre.
36829: NN - Congo-Zaïre. Bulletin d'information sur le Zaïre. Octobre-novembre 1985. Histoire des relations entre les syndicats congolais et belges.
36805: NN - Revue Congolaise Illustré. 28ième Année. No 7 Juillet 1956
36808: NN - Zaïre. L'hebdomadaire de l'Afrique Centrale. No 511 22 mai 1978. JMPR Cap sur le développement.
35826: NN - Tienjarenplan voor de economische en sociale ontwikkeling van Belgisch Kongo. Twee boekdelen. Ministerie van Koloniën.
38326: NOANOA - NoaNoa. Kaft met 8 luxe postkaarten.
19790051: NOCK O.S. - Wereldspoorwegatlas (vertaling van World Atlas of Railways)
19790064: NOCK O.S. - Wereldspoorwegatlas (vertaling van World Atlas of Railways)
19890144: NOËL BERNARD - David Jacques-Louis
19750043: NOËL LÉON - Enigmatique Talleyrand - Avec des inédits des archives du Vatican et d'ailleurs
45115: NOHARA KOMAKICHI - Japan zooals het is.
19680039: DE NOLF RIGO - Federalisme in België als grondwettelijk vraagstuk (with extensive english summary)
34321: NOLMANS MON - Reisverhaal over Rwanda, land van 1.000 heuvels en nog meer problemen
19690092: NOLTE ERNST, STOLZE DIETHER, JUNGBLUT MICHAEL, FETSCHER IRING - Machten van onze tijd. 4 delen: Het fascisme van Mussolini tot Hitler; Het communisme van Marx tot Mao Tse-toeng; Het kapitalisme van Manchester tot Wallstreet; Het socialisme van klassenstrijd tot welvaartstaat.
19910066: NONON JACQUELINE, CLAMEN MICHEL - L'Europe et ses couloirs. Lobbying et lobbyistes.
38202: NOORDERVLIET NELLEKE - De naam van de vader
202101092346: NOOTEBOOM CEES - Rituelen
201407072352: NOOTEBOOM CEES - Nooit gebouwd Nederland
34514: NOPPEN CONSTANT - Anvers. Reine de l'Escaut. Tome I
44521: NOPPEN CONSTANT - Anvers Reine de l'Escaut. III Tomes.
19800157: NORTH DOUGLASSC., THOMAS ROBERT P. - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
19920152: NORTIER J.J. - De Japanse aanval op Nederlands-Indië / deel 2 Borneo
19650122: NORTON WILLIAM B. - A Belgian Socialist Critic of Colonialism : Louis Bertrand (1856-1943)
39019: NORWICH JOHN JULIUS - Geschiedenis van de bouwkunst.
20090075: NOTEBOOM CEES - s Nachts komen de vossen
35204: VAN NOTEN FRANCIS - Un triomphe de simplicité. Quatre siècles d'argenterie suédoise/ la cour et la maison. Triomf van eenvoud. Vier eeuwen Zweeds zilver voor het hof en de burger. Bellevue MRAH-KMKG Bruxelles - Brussel 199O
35205: VAN NOTEN FRANCIS - Un triomphe de simplicité. Quatre siècles d'argenterie suédoise/ la cour et la maison. Triomf van eenvoud. Vier eeuwen Zweeds zilver voor het hof en de burger. Bellevue MRAH-KMKG Bruxelles - Brussel 199O
19150009: NOTHOMB PIERRE - Les barbares en Belgique. Les villes assassinées.
19150008: NOTHOMB PIERRE - De barbaren in België. De marteling der Belgische boeren.
19340042: NOTHOMB PIERRE - Le roi Albert
19900204: NOTTEBOOM HUGO, VAN DE ROSTYNE RIK, DE BRUYNE MICHIEL - Over Mevrouw Courtmans' Leven en Werk
19560119: NOUSEIR ABOU, MOONIS HUSSEIN, EWEISS YEHIA, AMER ADEL, EL KADER HATEM ABD, EL HAMID K. ABD, MEDANY SAYED M., EL KHATEEB MOHAMED - The Suez Canal: Facts and Documents
19990158: NOUWEN HENRI - Hier en nu. Leven in de geest.
41005: NOVAK EMIL - Gynecologic and Obstetric Pathology with clinical & endocrine relations.
19910215: NSABIMANA THARCISSE (INTRODUCTION) - Histoire sociale de l'Afrique de l'Est (XIXe-XXe siècle). Actes du Colloque de Bujumbura (17-24 octobre 1989)
19990123: NUTTIN JEF JR - Sociale beïnvloeding. Toetsbaar leren denken over gedrag.
19550067: NUYENS P.J.A. O.P. - De heilige van het symbolisme, Adolf Retté
19560083: NUYENS TH.W. DR EM. - De Staatkundige Geschiedenis der Provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839.
202103020212: NUYTTENS MICHEL - Repertorium van kloosters en abdijen in West-Vlaanderen
63711: NV BANK-UNIE - NV Bank-Unie
103: NYANKANZI EDWARD L. - Genocide. Rwanda and Burundi
19990203: OBDEIJN HERMAN, DE MAS PAOLO, HERMANS PHILIP - Geschiedenis van Marokko
36623: OBENGA THÉOPHILE - Le Zaïre. Civilisations traditionelles et culture moderne (Archives Culturelles d'Afrique Centrale)
36625: OBENGA THÉOPHILE - La Cuvette Congolaise. Les hommes et les structures. Contribution à l'histoire traditionelle de l'Afrique centrale.
19960115: OBERSKI ARNAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Zonen. Verhalen over hun vaders.
19170008: OBOUSSIER MAX - Le Port d'Anvers et la Conférence Economique de Paris
20050061: OCKELEY, JAAK; JANSSENS, JEF; GOTZEN, FRANK; VERBESSELT, LOUISA EN BOULPAEP, VIVIAN (RED.), STEVENS FRED - Recht in geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck.
19411: ODOM CARY - The sacred sword. Teaching of the psychic channel Betty Bethards
19520061: OEDENKOVEN G., E.A. - Compte Rendu de la Séance Académique du 14 février 1953, commémorant le Centenaire du Cercle Royal Artistique, Littéraire et Scientifique d'Anvers, 1852-1952,
39206: OERLEMANS DR. J.W., DAS P.A. - De wereld sinds 1870. een historisch overzicht.
19660118: OERLEMANS J.W. DR - Autoriteit en vrijheid 1800-1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij.
33714: VAN DEN OEVER KAREL - Kritische Opstellen
19170011: VAN DEN OEVER KAREL - Hollandsch-Belgische toenadering. Eene verklaring aan Nederland door Karel van den Oever.
42508: OGRIZEK DORÉ - The world in color. The United States.
19290007: OLBRECHTS FRANS M. DR - Kunst van Vroeg en van Verre.
19400025: OLBRECHTS FRANS M. - Maskers en dansers in de Ivoorkust
19580094: OLBRECHTS F.M., MAESEN, JADOT, COLLAER, GASCHT, HUISMAN, PERIER, DASNOY - Art in the Congo
201711141625: OLDEKALTER JOS (SAMENSTELLING) - Ad fundum. Latijnse spreekwoorden, gezegden en citaten ... en hun betekenis
201603051827: OLIVER ROLAND, ATMORE ANTHONY - Africa since 1800. [Third edition, 1981]
19970205: OLLEVIER IVAN - De laatste communisten. Hun passies, hun idealen
20010160: OLLEVIER IVAN - Intieme wraak. Dertig jaar burgeroorlog in Noord-Ierland [old book number 20010114A]
45409: OLLIVIER ALBERT - Les Templiers.
201405041741: OLSEN DONALD - De stad als kunstwerk. Londen, Parijs, Wenen 1814-1914. (vert. van The City as a Work of Art - 1986)
19780023: OLSZEWSKI M., COUPE A., TOTI-BURATTI, FOCKE HERMAN, LANTS GERRARD, GILBERT, ROOVERS, VAN WAMBEKE, DE VALCK, PIRANA, BAERT, NAGELS, DE QUICK, DEWINTER, METZ, POST, TWARDOCH, E.A. - De mens wil lachen. Knokke-Heist '78, 17de wereldkartoenale
19580085: OLYSLAGER PIET - Kluwers autotypenboek 1958; personenwagens.
201811211447: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak. Renault 16 GL, GLS; 16 L, TL; 16 TA; 16 TS en 16 TX, 1970-1980
201701270108: ONFRAY MICHEL - Atheologie. De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam
19690033: ONRD - ETUDES CONGOLAISES
19750123: ONS ERFDEEL 1/75, DEJONGHE HUIB - ONS ERFDEEL 1/75, bevat o.m. De BRT en de alternatieve zuilen (derden, gastprogramma's)
19800075: VAN OOSTENDORP JOHANNES, VAN DER HOEVEN H. DR (BEZORGD DOOR -) - Een fuselier in de Belgische opstand. Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de jaren 1830-1832.
19800167: VAN OOSTENDORP JOHANNES, VAN DER HOEVEN H. DR (BEZORGD DOOR -) - Een fuselier in de Belgische opstand. Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de jaren 1830-1832.
19750104: OOSTENS-WITTAMER YOLANDE - De Belgische Affiche 1892-1914. Catalogus
36903: OOSTERWIJK BRAM - Op één koers. (Geschiedenis van de Koninklijke Nedlloyd Groep)
19960152: VAN OOSTROM FRITS - Maerlants Wereld
202101211758: OP DE BEECK JOHAN EDITOR - Omroepen in de woestijn, de BRT-discussie
19850113: OP DE BEECK JOHAN EDITOR - Omroepen in de woestijn, de BRT-discussie
19820049: VAN OPBROECKE ROLAND - Brusselse kant & kunst (delen 1 & 2)
19820062: VAN OPBROECKE ROLAND - Radioscoop op ... de geboorte van een Staat
19820063: VAN OPBROECKE ROLAND - Brusselse kant & kunst (deel 2)
19820113: VAN OPBROECKE ROLAND - Radioscoop op ... een kortstondig Verenigd Koninkrijk
201705072325: OPDEDRINCK, J. - Geschiedenis van Knokke
118: OPENBAAR KUNSTBEZIT VLAANDEREN - Openbaar Kunstbezit 1973
119: OPENBAAR KUNSTBEZIT VLAANDEREN - Openbaar Kunstbezit 1973
120: OPENBAAR KUNSTBEZIT VLAANDEREN - Openbaar Kunstbezit 1974
121: OPENBAAR KUNSTBEZIT VLAANDEREN - Openbaar Kunstbezit 1974
122: OPENBAAR KUNSTBEZIT VLAANDEREN - Openbaar Kunstbezit 1975
123: OPENBAAR KUNSTBEZIT VLAANDEREN - Openbaar Kunstbezit 1976
34335: VAN OPSTAL DR. P. - Honderd bedenkingen
202101220100: D'ORAZIO ROBERTO - Sta op ! De moed van Clabecq (vertaling van Debout! L'esprit de Clabecq
99990114: VAN ORDEN LOUIS - Er kwam een man uit Kongo (Er kwam een man uit Congo)
19660068: ORIEUX JEAN - Voltaire ou la Royauté de l'esprit I
44103: ORLOFF ALEXANDER - Carnival. Myth and Cult.
34611: ORSENNA ERIK - L'Exposition coloniale. (Prix Goncourt 1988)
41404: ORSENNA ERIK - L'Exposition coloniale. Roman. (Prix Goncourt 1988)
19980049: ORTELIUS (ABRAHAM). - Abraham Ortelius (1527-1598), cartograaf en humanist.
202012150024: ORTIZ ALICIA DUJOVNE - Eva Peron, de Madonna van de armen (vertaling van Eva Perón, la Madone des sans-chemise - 1995)
201604252141: ORWELL GEORGE - Animal Farm - A Fairy Story
38528: ORWELL GEORGE - Happend naar lucht. Roman. (vert. van Coming up for Air - 1939).
38530: ORWELL GEORGE - De domineesdochter. Roman. (vert. van A Clergyman's Daughter - 1935)
19930162: VAN OS HENK, LOOS WIEPKE, KIERS JUDIKJE, TISSINK FIEKE, VELS JEIJN ANNEMARIE - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
20030084: VAN OS MICHIEL, POTJER MENNO - Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd
20080105: VAN OSTA JAAP - Een geschiedenis van het moderne Italië
45008: OSTINI FRITZ V. - Böcklin.
45217: OSTINI FRITZ V. - Fritz Erler
20020054: OTTEN W. EN VAN ASSELT W.J. (RED.) - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom
19410048: OTTEN J.F. - MACHIAVELLI - Machiavelli. Sleutel van onzen tijd gevolgd door de volledige Nederlandsche vertaling van de Il Principe (De Vorst/De Heerser)
19410049: OTTEN J.F. - MACHIAVELLI - Machiavelli. Sleutel van onze tijd gevolgd door de volledige vertaling van de Il Principe (De Vorst/De Heerser)
202102050103: OTTENS EGBERT, GALESLOOT ANSJE, VAN DER TOL JOHAN, KLANDERMANS ART - Op de schouders van reuzen - 100 jaar Gemeentelijke Volkshuisvesting [Amsterdam]
20000102: VAN OTTERDIJK FLOR (TEKST), VERVOORT ROBERT (ONDERSCHRIFTEN BIJ DE FOTO'S), DELWAIDE LEO (VOORWOORD), VAN MULLEM GODFRIED (FOTOGRAFIE) - Den dokwerker. De harde jaren.
201711252148: OTTOMER TANGUY - 't Stad van vroeger. Verdwenen parels van Antwerpen
19410051: OUDENDIJK JOHANNA K. DR - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V
20030141: VAN OUDHEUSDEN JAN - De geschiedenis van het Midden-Oosten in een notendop
17990004: OUDIETTE CHARLES, INGÉNIEUR-GÉOGRAPHE - Description géographique et topographique du Département de la Dyle en forme de Dictionnaire (an VII - an VIII)
77423: OULD ABDALLAH AHMEDOU - La diplomatie pyromane (Burundi, Rwanda, Somalie, Bosnie,...) Entretiens avec Stephen Smith.
201803232307: OVERBECK HERMANN, SANTE GEORG WILHELM, NIESSEN JOSEF, RIXECKER OTTO, ZIMMERMANN WALTHER, U.A. - Saar-Atlas. Im Auftrag der Saar-Forschungsgemeinschaft herausgegeben und bearbeitet von Hermann Overbeck und Georg Wilhelm Sante in Verbindung mit Hermann Aubin, Otto Maull und Franz Steinbach.
19780166: VAN OVERBEKE M. DR PROF. - Chomsky: Taal tussen weten en geweten
17930001: OVERBERG BERNARD - Verhandeling over belonen en straffen (in 't Nederlands vertaald naar de Duitse uitgaaf van 1793 door Louis Knuvelder)
20060097: VAN OVERLOOP NORBERT - Wiens Belang? Het Vlaams Belang over inkomen, werk, pensioenen
201912141242: VAN OVERSTRAETEN DANIEL (RED.) - Entreprises et Congo : Le destin d'un patrimoine archivistique exceptionnel : Actes de la Journée d'étude du 19 octobre 2007 (Archives générales du Royaume) = Ondernemingen en Congo : De levensloop van een uitzonderlijk archivalisch erfgoed : Akten van de Studiedag van 19 oktober 2007 (Algemeen Rijksarchief)
43635: VAN OVERSTRAETEN TOON - Dossier Limburg. De grote staking.
19460090: VAN OVERSTRAETEN R. (GÉNÉRAL), AIDE DE CAMP DE S.M. LE ROI DES BELGES - Journal de paix et de guerre Albert I - Léopold III. Vingt ans de politique militaire belge. 1920-1940
201507311802: VAN OVERTVELDT JOHAN - Maandag geen economie meer ?. Over crashes, crisissen en menselijke fouten
201810302107: OVERY RICHARD - The Dictators. Hitler's Germany and Stalin's Russia
19670009: OWEN WILFRED & BOWEN EZRA - Het Wiel
201703271802: OWUSU HEIKE - Symbolen van Afrika
20050102: OZOUF MONA - Varennes. La mort de la royauté. 21 juin 1791.
99991041: PACHTNER FRITZ - August Borsig. Tijd, leven en werk van den grondlegger ener Duitse industrie
201407061837: PACKARD VANCE - Wanstaltig rijk. Hoeveel is te veel? (vertaling van The Ultra Rich: How Much Is Too Much? - 1989)
43044: PACKARD VANCE - The Status Seekers (1959)
19780105: PACKARD VANCE - De mensenmakers (vertaling van The People Shapers - 1977)
19780195: PACKARD VANCE - De mensenmakers [old book number 19780105]
19890259: PACKARD VANCE - Wanstaltig rijk. Hoeveel is te veel? (vertaling van The Ultra Rich: How Much Is Too Much? - 1989)
39818: PACKARD VANCE - De afvalmakers (vert. van The Waste Makers - 1960)
201704080116: PACKARD VANCE - De Statuszoekers (vert. van The Status Seekers - 1959)
19850287: VAN PAEMEL MONIKA - De vermaledijde vaders
42624: VAN PAEMEL MONIKA - De vermaledijde vaders
19970271: PAENEN KORNEEL, VAN HONSTE EDDY (SAMENSTELLING) - Het verloren klooster van Hoboken
20050195: PAEPEN NICO - De Aard van de Zes Dorpen 1332-1822. Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide (deel 2), in: Taxandria, 2005, LXXVII, pp. 123-230
17213: PAERELS J.J. - De rijst
201701072009: PAESSENS A. - Aarschot in oude prentkaarten
20020013: PAGANO G. - Le financement des régions et des communautés 1970-2002
19800117: PAGEL-THEISEN VERENA, G.G., F.G.A. - Diamond grading ABC. Handbook for Diamond Grading. Quality, Evaluation of Colour, Clarity, Cut and Weight with 450 illustrations and 5 tables. Diamond Imitations.
19920123: PAGLIA CAMILLE - Het seksuele masker. Kunst, seksualiteit en decadentie in de westerse beschaving. (vert. van Sexual Personage. Art and decadence from Nefertiti to Emily Dickinson)
19780187: PAILLOCHET CLAIRE - Unmentionables, the History of Lingerie
20060125: PAIRON MARC (EDIT.), CATTEAU CHARLES (FOUNDATION) - Art Deco Ceramics. Made in Belgium. Charles Catteau. [Boch Keramis]
201610012341: PAIRON MARC (EDIT.), CATTEAU CHARLES (FOUNDATION) - Art Deco Ceramics. Made in Belgium. Charles Catteau. [Boch Keramis]
201703271823: PALLENBERG CORRADO - De financiën van het Vaticaan (vert. van Vatican Finances)
19610070: PALMADE GUY P. - Capitalisme et capitalistes français au XIXè siècle.
201408181622: PALME OLOF - Bondgenoten in veiligheid. Een programma voor ontwapening. Het rapport van de Onafhankelijke Commissie voor Ontwapenings- en Veiligheidsvraagstukken onder voorzitterschap van Olof Palme.
19700123: PALME OLOF - Politiek is een kwestie van willen (vertaling van Politik är att vilja)
19950149: PALMEN CONNIE - De vriendschap
19950150: PALMEN CONNIE - De vriendschap
19940204: DE PALOL MIQUEL - Igur Nebli (vertaling van Igur Nebli - 1994)
201602192210: PAMUK ORHAN - Istanbul - Memories and the City
19900190: PAMUK ORHAN - Het zwarte boek (vertaling van Kara Kitap - 1990)
20030140: PAMUK ORHAN - Istanbul. Herinneringen en de stad
202009121113: PAMUK ORHAN - Istanbul. Herinneringen en de stad
202009240144: PAMUK ORHAN - Het zwarte boek (vertaling van Kara Kitap - 1990)
44907: PANAMARENKO - Publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling in het SMAK in Gent, het Reina Sofia in Madrid en het DIA Center for the Arts in New York.
19840120: PANHUYSEN TITUS A.S.M. - Maastricht staat op zijn verleden
202012080200: PANNEELS EDMOND DR - De diplomatieke activiteit van koning Leopold II (Oprichting van de Onafhankelijke Kongostaat) (zoekhulp: Congostaat)
19930222: PAOLI DOMINIQUE - Prinses Clémentine (1872-1955). De strijd om het geluk
19720155: PAPADOPOULOS GEORGES [= PAPADOPOULOS GIORGIOS] (RÉGENT - PREMIER MINISTRE) (AVANT PROPOS), MAKAREZOS NICHOLAS - 5 années de progrès économique. 21 avril 1967-1972 [Grèce, Greece]
19980040: PAPEIANS DE MORCHOVEN CHRISTIAN O.S.B. - De Sint-Andriesabdij Zevenkerken. Met dom Gérard van Caloen de geschiedenis in.
19670036: PAPPOT GEMMA - De markies de Sade, Een portret uit brieven en documenten
19470029: PAQUIER PIERRE (LIEUTENANT-COLONEL), POSTEL CLAUDE - La Bataille Aérienne d'Allemagne (Mars 1942-Mai 1945).
201410142029: PAREIN LOUIS, PAREIN DIMITRI - Biscuits Parein
18630002: PARENT AUGUST (SECRÉTAIRE DE LÉGATION DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES) - Du commerce de Belgique à propos de l'affranchissement de l'Escaut.
20030042: PARENTI MICHAEL - De moord op Julius Caesar. Historische mythes over democratie (vert. van The Assassination of Julius Caesar. A People's History of Ancient Rome.)
19970230: PARENTI MICHAEL - Zwarthemden & Roden. Rationeel fascisme en de omverwerping van het communisme. (vert. van Blackshirts and Reds, Rational Fascism and the Overthrow of Communism - 1997)
37716: PARIS EDMOND - Le Vatican contre l'Europe
99990132: PARISSE JACQUES, REPRIELS MANETTE, YVES BAGE, DANA CATERINA, JACQUES CHARLIER, JEAN-CLAUDE DINGELSTADT, FERNAND FLAUSCH, SERGE GANGOLF, ROGER LA CROIX, MICHEL MOFFARTS, JACQUES-LOUIS NYST, RUDY PIJPERS, JEAN-PIERRE RANSONNET, JO ROME, DENYSE WILLEM, LÉON - Artistes liégeois d'aujourdhui. - Hedendaagse Luikse kunstenaars.
20030150: PARKER MATTHEW - Monte Cassino; the Story of the Hardestfought Battle of World War Two
19780155: PARKER GEOFFREY, LESLEY M. SMITH (EDS) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw (vert. van The general crisis of the Seventeenth Century - 1978)
19270020: PARLONGUE A. - Des Bois Coloniaux
20080009: PARMENTIER VIRGINIE, DUCOEUR DANIÈLE - Abbaye Sainte-Trinité de la Lucerne [Prémontré]
201803271648: PARMENTIER ISABELLE (DIR., AVEC COLL. C. LEDENT), TALLIER PIERRE-ALAIN - La recherche en histoire de l’environnement : Belgique - Luxembourg - Congo - Rwanda - Burundi
19870166: PAROTTI PHILLIP - De Griekse Veldheren aan het woord. Herinneringen aan de Trojaanse Oorlog
19580101: PARTRIDGE BURGO - A History of Orgies
20070042: VAN PARYS JORIS, [BUYSSE CYRIEL] - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
20070060: VAN PARYS JORIS [BUYSSE CYRIEL] - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
201407061922: VAN PARYS JORIS - Masereel. Een biografie. [samen met] Masereel. 100 houtsneden bijeengebracht door Joris van Parys.
19930117: PAS WIM (CONCEPT EN REALISATIE) - Graficus Jacques Gorus & Antwerpen. 't Stad en Sint-Anneke.
19970092: PAS WOUTER, SEUTIN BRUNO, THEUNIS JAN, VAN HAEGENDOREN GEERT, VAN NIEUWENHOVE JEROEN, VERMEIRE LUC - De Grondwet
19980194: PAS PAUL - De Wase en Gentse Boudelo-abdij : van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk [Baudelo]
19980221: PAS PAUL - De Wase en Gentse Boudelo-abdij : van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk [Baudelo]
20100013: PASCAL DE DECKER, MICHAEL RYCKEWAERT, BRECHT VANDEKERCKHOVE, ANN PISMAN, FRANK VASTMANS & MARIE LE ROY - Ruimte voor wonen. Trends en uitdagingen
44910: PASCALL JEREMY, JEAVONS CLYDE - A Pictorial History of Sex in the Movies.
19240028: PASCHAL LÉON - Het historisch en politiek noodlot van België. Met een voorrede van Jhr. A.F.De Savornin Lohman.
201411220148: PASOLINI PIER PAOLO - Olie (vertaling van Petrolio - 1992)
201705160129: PASOLINI PIER PAOLO - Meedogenloos bestaan (vertaling van Una vita violenta - 1959)
201409121916: VAN PASSEN ROBERT DR - Geschiedenis van Wilrijk
19740072: VAN PASSEN ROBERT DR - Geschiedenis van Edegem
19790108: PASSERON ROGER, [DAUMIER HONORÉ] - Daumier (translation of Daumier, Témoin de son Temps - 1979)
19800033: PATAER PAUL (INLEIDING) - Gutenbergs stille uitvaart
20130013: PATRICE DE MONCAN ET GILLES RICOUR DE BOURGIES - Que vaut Paris ? Histoire et analyse de la propriété immobilière
19807: LE PATRIOTE - Les funerailles de la reine Elisabeth
19720114: PATTYN M., D'OLIESLAGER G. - Een sociologische studie over de exploitatie van de Nederlandstalige bioskoopzalen in België (2 volumes)
19700029: PAUCHOU GUY & MASFRAND PIERRE DR - Oradour sur Glane vision d'épouvante.
19880153: PAUL TESSA - Tiffany. Glas, vazen, lampen, meubels, sieraden
19850259: ARREN PAUL - Van kasteel naar kasteel (11 delen = volledig)
19020015: PAULET LOUIS L'ABBÉ - Les Baux et Castillon. Histoire des communes des Baux, du Paradou, de Maussanne et de Mouriès?
19260004: PAULINE E.Z.M. DER ZUSTERS MISSIONARISSEN VAN O.L.V. VAN AFRIKA - De verheffing der negervrouw
19590070: PAULUS JEAN-PIERRE, MAGISTRAT HONORAIRE, CHEF DE CABINET AD. HONOR. DE S.M. LE ROI, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DES ETUDES SOCIALES DU CONGO BELGE ET DU RUANDA URUNDI. - Droit public du Congo Belge
19650013: PAULUS VI PAUS - Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. XVI Decreet over de missieactiviteit van de kerk
20050100: PAULUS GUY - L'Abbaye de Dieleghem
19610123: PAULUS JEAN-PIERRE - Congo 1956 - 1960. Préface de Félix Houpouet-Boigny, Président de la République de Côte d'Ivoire.
19940007: PAUS JOHANNES PAULUS II - Over de drempel van de hoop
34337: PAUS PIUS XII - Radioboodschap van Sinksen door Zijne heiligheid Paus Pius XII gezonden aan heel de wereld bij de vijftigste verjaardag van den Wereldbrief Rerum Novarum, 1en juni 1941
19800144: PAUVERT JEAN-JACQUES - Anthologie des lectures érotiques. De Félix Gouin à Emmanuelle
19930119: DE PAUW FREDDY - De firma mafia
202001021800: DE PAUW FREDDY - Volken zonder Vaderland. Centraal- en Oost-Europa. Tweede druk.
19690111: PAUWELS ACHIEL, VREDERECHTER EN DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN - Polders en Wateringen.
42402: PAUWELS LUC (HOOFDRED.) - Teksten, kommentaren en studies. Kultureel Tijdschrift. 16e jaargang. Nr. 73-74. 1994.
201411102002: PAUWELS JACQUES R. - De Groote Klassenoorlog 1914-1918 [zoekhulp: De Grote Klassenoorlog]
16308: PAUWELS WALTER - Inwijking en integratie: Een sociaal onderzoek in drie wijken van de gemeenten Dilbeek en Groot-Bijgaarden
20040028: PAUWELS GUY EN SCHEERDER JEROEN - Tijd voor vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recratie.
19350032: PAUWELS ACHIEL, ADVOCAAT EN DR IN DE POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN - Polders en Wateringen.
19460072: PAUWELS HENRI - Het Syndicalisme en de Kolonie
201805281534: PAUWELS LUC, FRURU LUCIEN (WOORD VOORAF) - Recht en Plicht. Honderd jaar christelijk syndicalisme in de textiel 1886-1986
19660039: PAWEK KARL DR & BÖLL HEINRICH (INTRO) - Wereldtentoonstelling van de fotografie. Wat is de Mens?
35808: PAWLICKI T.B. - How to build a flying saucer and other proposals in speculative engeneering.
19990056: PEAK STEVE, FISHER PAUL - The media guide 1999
108: PÉAN PIERRE - Noires fureurs, blancs menteurs. Rwanda 1990-1994
19810065: PEARCE JENNY - De achtertuin: VS-interventies in Midden-Amerika en het Caribische gebied (Vertaling van Under the Eagle, US intervention in Central America and the Caribbean)
19620132: PECHERE RENÉ, (ETERNIT) - De zegetocht van het water. Uitgave van Eternit. (vert. van Au fil de l'eau)
41312: PEE JULIUS, ROELANDT L. - Multatuli. De beeldenbreker. Een keur uit Multatuli's werk met drie portretten en een tekening van G. Van Raemdonck.
202012080126: PEE LEO - Het kaart- en goederenboek van de Abdij van Zwijveke (1737-1738) [zoekhulp: Zwyveke]
19690100: VAN PEEL E. - Van oever tot oever aan de Schelde te Antwerpen
39807: PEELEN ED - Loden letters en letters van licht. Media, vroeger, nu en in de toekomst.
18810004: PEELEN PIETER - De Regeling Van Het Grondbezit In Engeland
19914: PEELEN GERT J. - Van verlossing tot vertrossing
201510010008: PEELEN PIETER - De Regeling Van Het Grondbezit In Engeland
20050078: PEELMAN-LOTH, BERTHA (= BOON, LOUIS PAUL) - Als vrouwen beminnen.
20080026: VAN PEER CHRISTINE - Kinderwens in Vlaanderen. Een sociaaldemografische profielschets
19480001: PEEREBOOM ROBERT - Het dagblad
34815: PEETERS DR K.C. - Het Vlaamsche Volksleven
37412: PEETERS EDWARD - De beweging der Ave-Maria-Scholen in Spanje. Opvoedkundige Bibliotheek Nr 14)
99990130: PEETERS K.C. DR - Eigen aard - Overzicht van het Vlaamse volksleven
19300020: PEETERS FERDINAND S.J. - L'Eglise Saint-Augustin à Anvers.
19390042: PEETERS K.C. DR - De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]
19390064: PEETERS K.C. DR - De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]
19550059: PEETERS K. C. DR, LEEMANS OSCAR - De Schelde en Antwerpen. Politieke en Economische Betekenis.
19800040: PEETERS GUIDO EDIT. - België, een verhaal over land en volk.
20040144: PEETERS EVERT - Het labyrint van het verleden. Natie, vrijheid en geweld in de Belgische geschiedschrijving (1787-1850)
19360069: PEETERS CONST. H., BERGMANN TONY - Tony's 'Ernest Staas'. Volledige tekst voorzien van aanteekeningen en voorafgegaan door een bio- en bibliographische schets van Omer Van Audenhaege. Met vele afbeeldingen.
19860164: PEETERS G. - De Belgische kust en het Achterland
19600111: PEETERS K.C. DR (REDACTIE), CRAEYBECKX LODE BURGEMEESTER (VOORWOORD BIJ DEEL I), STUBBE A. (VOORWOORD BIJ DEEL IV), STAD ANTWERPEN - Antwerpen 1860-1960 (= Delen I en II), Antwerpen 1961-1965 (= Deel III), Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)
19970219: PEINEN WARD - Raymond De La Haye 1882-1914. Zijn tijd - zijn leven - zijn werk.
19900145: PEIREN LUC - Cesar de Paepe, van utopie tot werkelijkheid
19880089: PELCKMANS P. (EDIT.) - De nieuwe historische roman. Een terreinverkenning.
19730037: PELEMAN BERT - Monnik voor een dag - Een bonte abdijengids voor Vlaanderen
19730060: PELEMAN BERT - Abdijen in Vlaanderen
20090003: PELFRENNE EDWIN - De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Een vergelijking met vorige prognoses.
19860141: PELS DICK - Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit
19760099: VAN PELT HERMAN - Geschiedenis en karakteristiek van het omroepbestel in Nederland
19700039: PEN JAN PROF DR - Moderne economie
19980152: PEN JAN - Een overzichtelijke wereld. Biografische berichten.
20100043: PENNACCHI ANTONIO - Het Mussolinikanaal (vert. van Canale Mussolini - 2010)
20100050: PENNACCHI ANTONIO - Het Mussolinikanaal (vert. van Canale Mussolini - 2010)
202003091521: PENNACCHI ANTONIO - Broederstrijd (vertaling van Canale Mussolini: Parte seconda - 2015)
19560049: PENROSE ANNUAL - The Penrose Annual, A Review of the Graphic Arts, Volume 50
19720034: PEPIN JEAN-PIERRE - Essai de bibliographie des traductions françaises des oeuvres de la littérature néerlandaise depuis 50 ans. (1918 - 1968)
20010146: THE PEPIN PRESS - The Pepin Press Visual Encyclopedia: Architecture [old book number 20010098A]
201803030035: PEPPELENBOSCH P.G.N. DRS, TEUNE-KASBERGEN W.M.E. DRS - Saoedi-Arabië. Landendocumentatie 1983 nr 4.
19700058: PEREZ GUSTAVO - Latijns-Amerika in revolutie?
19140006: PERGAMENI CHARLES - L'Esprit public bruxellois au début du régime français
33622: PERIER (SOEUR DE PASCAL) - Pensées de Pascal, précédées de sa vie.
36627: PERIER GASTON-DENYS - Petite histoire des lettres coloniales de Belgique.
19390029: PERIER G.D. (DIRECTOR AT THE MINISTRY OF COLONIES, CHIEF OF SECTION AT COLONIAL OFFICE) - Stanley goes back to America
18850005: PERIER ODILON - Lieven Bauwens en de opkomst der katoennijverheid in Vlaanderen
18850002: PERIER ODILON - Lieven Bauwens en de opkomst der katoennijverheid in Vlaanderen
19600103: PERIN FRANÇOIS - La démocratie enrayée. Essai sur le régime parlementaire belge de 1918 à 1958.
19600101: PERIN FRANÇOIS - Les institutions politiques du Congo indépendant au 30 juin 1960
19810101: PERIN FRANÇOIS - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine
19810059: PERIN FRANÇOIS - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine
37710: PERNOUD RÉGINE - La femme au temps des Cathédrales
35719: PERON JUAN & EVA - Peron expone su Doctrina
17020001: [PERRAULT NICOLAS] - La Morale des jésuites, extraite fidelement de leurs livres, imprimee avec la permission & l'approbation des supérieurs de leur Compagnie Par un docteur de Sorbonne. Tome III
19580080: PERROUX FRANÇOIS - Le Capitalisme
202101290104: PERROY EDOUARD, AUBOYER JEANNINE, CAHEN CLAUDE, DUBY GEORGES, MOLLAT MICHEL, - Le Moyen Age
19960165: PERRY RICHARD - From Time Immemorial: Indigenous Peoples and State Systems
19810086: PERSOONS, E., KOK, H. DE, FORNOVILLE, L., PEETERS, R. - Korsendonk
19080011: PESCH HEINRICH S.J. (VRIJ BEWERKT DOOR MR P.J.M. AALBERSE) - Liberalisme, socialisme en katholieke staats- en maatschappij-leer. Deel I: Katholieke staats- en maatschappij-leer. Boek I: Grondslagen der katholieke staats- en maatschappij-leer.
201802220054: PESSOA FERNANDO - Le livre de l'intranquillité (traduction de Livro di Desassossego por Bernardo Soares - postume 1982) - Edition intégrale - Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de nombreux inédits.
201702060054: PESSOA FERNANDO, WILLEMSEN AUGUST (VERT.) - Gedichten
41707: PETER, INGELEID DOOR OPLAND - Vader & Zoon Lustrumboek. Dubbeldik en Kamerbreed.
201704121856: PETERS PIERRE-JEAN - Rien à signaler
201903251738: PETERS JEAN-MARIE - Het beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie
19690107: PETERS HANS - De snelste van de weg
34518: PETERS RICHARD F. - Histoire des Turcs. De l'empire à la démocratie. Traduit de l'allemand par Lucien Piau
19760114: VAN PETHEGEM P. DR, BAELDE M. DR, - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent.
19790128: PETILLON L.A.M. - Courts métrages africains pour servir à l'histoire
19670123: PETILLON L.A.M. - Témoignage et réflexions
19790091: PETILLON L.A.M. - Courts métrages africains pour servir à l'histoire
34242: PETIT PAUL - Histoire générale de l'empire romain. 3. Le Bas-Empire (284-395)
34241: PETIT PAUL - Histoire générale de l'empire romain.2. La crise de l'Empire (des derniers Antonins à Dioclétien)
34240: PETIT PAUL - Histoire générale de l'Empire romain. (3 vols)
37603: PETIT DR. RAYMOND, BERCOVICI, BAUMEL (VERT A. SERAYEN, A. VAN LOEY) - De nieuwe geneeskunde voor het huisgezin, vermeerderd met een volledige uiteenzetting over de natuurgeneeswijze, met 24 buitentekstplaten in kleur van Erges.
13201: PETIT LOUIS - Histoire(s) et présence(s) de la RTBF en Namur-Luxembourg-Brabant wallon
19480009: PETITJEAN O. DR - Leopold II
201705091731: PETRELLA RICCARDO - Een nieuw verhaal van de wereld (vertaling van Pour une nouvelle narration du monde - 2007)
19990208: PETRELLA RICCARDO (GROEP VAN LISSABON) - Water als bron van macht. Een manifest van Riccardo Petrella
75706: PETRONIUS - Satyricon
41720: PEYREFITTE ROGER - Les Juifs.
19760014: PEYREFITTE A. - Le mal français
19890265: PEYREFITTE ALAIN - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting. (vert. van l'Empire immobile ou le choc des mondes - 1989)
19490015: PEYRET HENRY - Histoire des chemins de fer en France et dans le monde
42007: PFAFF DONALD W. - Estrogens and brain function. Neural analysis of a hormone-controlled mammalian reproductive behavior.
19930044: PFAFF WILLIAM - THE WRATH OF NATIONS: CIVILIZATION AND THE FURIES OF NATIONALISM
201903050104: PFEIFFER CHRISTEL, TRAEY SYLVIA - Christel : Oorlogsbrieven van een kunstenares
38402: PFISTERMEISTER URSULA - Grote Reis-Encyclopedie van Europa: België, Nederland en Luxemburg.
19950014: PFLAUM D. & BAUERLE F. - Lexikon der Werbung
77604: PHILIP NEIL - De grootste mythen en legenden ontrafeld. Verhalen van de mensheid.
19970200: PHILIPPE GASTON - Braine-l'Alleud. Origine des noms des lieux-dits et des rues.
19940062: PHILIPPEN L.J.M., WYNANTS MAURITS, TROOSKENS MARIANNE - Béguines et Béguinages. Dossier accompagnant l'exposition Béguines et béguinages en Brabant et dans la province d'Anvers.
35104: PHILIPPEN L.J.M. - De Heilige Norbertus en de strijd tegen het Tanchelisme te Antwerpen
19420002: PHILIPPEN L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching
19420005: PHILIPPEN L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching
19650105: PHILIPS, DR. J.F.R. & PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN & DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
19990059: PHILIPS ARTHUR - Twintig jaar overheidsinformatica in Vlaanderen
201603251901: PHILLIPS VERNER BRADFORD, BLUME HARVEY - Ota Benga - Un pygmée au zoo (trad. de Ota Benga: The Pygmy in the Zoo - 1992)
19725: PIAGET JEAN - Le Structuralisme
19120004: PIAT CLODIUS PROF - Socrate
44305: PICARD EDMOND - Essai d'une Psychologie de la Nation Belge. Suivi de L'idée du droit en Belgique
19330002: PICARD LOUIS - La doctrine catholique de l'état
18830007: PICARD EDMOND - Grelots progressistes. Histoire du suffrage censitaire en Belgique depuis 1830. Sixième édition.
19980190: PICAVET ROBERT - Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
19460079: PICCARD AUGUSTE - Entre terre et ciel. Réalités, visions d'avenir.
44431: PICCOLI D.S. - L'Education fasciste de la jeunesse en Italie.
19780182: PICHARD GEORGES - Marie-Gabrielle en Orient
19840186: LE PICHON YANN - De schilders van het geluk 1848-1918: Barbizon, Honfleur, Montmartre, Langs de Seine, Pont-Aven, Montparnasse. Inspiratiebronnen van de kunst
19790027: PICRON CLAUDINE - Japanse prenten uit de 18de en 19de Eeuw. Behorende tot de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
19630150: PIEN ARMAND, SLEEN MARC (TEKENINGEN) - Zwaar bewolkt met opklaringen [gesigneerd]
32904: PIEPER PAUL - Heinrich Brabender. Ein Bildhauer der Spätgotik in Münster. Mit Fotos von David Finn und einer EinfÜhrung von Henry Moore
19970297: PIERARD COLETTE - La Sambre. Chronique d'une normalisation
201801131323: PIERARD COLETTE - La Sambre. Chronique d'une normalisation
19480085: PIERARD LOUIS - Histoire de la Belgique
19050022: PIERRON SANDER - Histoire de la forêt de Soignes. Ouvrage publié sous les auspices de la Direction des Eaux et Forêts et orné de 116 gravures.
19050012: PIERRON SANDER - Histoire de la forêt de Soignes. Ouvrage publié sous les auspices de la Direction des Eaux et Forêts et orné de 116 gravures.
201703120125: PIERRON SANDER - Histoire Illustrée de la Forêt de Soignes. Tome III: Les Etablissements religieux. - Les Chantres
99991051: PIERSON MARC-ANTOINE. WOORD VOORAF VAN P.-H. SPAAK. - De geschiedenis van het socialisme in België.
19810091: PIETERSON MAARTEN (REDACTIE), BEM SACHA, BERTELS KEES, BLOEMEN ERIK, BLOM TANNELIE, GASTELAARS MARJA, HOEFNAGEL TEUN, VAN HOORN WILLEM, MEULMAN JACQUELINE, E.A. - Het technisch Labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties.
201411101741: PIKETTY THOMAS - Kapitaal in de 21ste eeuw
201404051239: PIKETTY THOMAS - Le capital au XXIe siècle
201910081008: PIKETTY THOMAS - Capital et Idéologie
201908140045: PIKETTY THOMAS - Aux urnes citoyens ! Chroniques 2012-2016
201905210116: PIKETTY THOMAS, VAN BERGEN WOUTER, VISSER MARTIN - De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat.
19780160: PIKHAUS DOROTHY - Levensbeschouwing en milieu in de Latijnse metrische inscripties. Een onderzoek naar de invloed van plaats, tijd, sociale herkomst en affectief klimaat.
36010: DE PILLECYN FILIP - Hugo Verriest
37309: DE PILLECYN FILIP - Hans Van Malmedy
201501050131: DE PILLECYN FILIP - De Soldaat Johan
19350023: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmedy
99991034: DE PILLECYN FILIP - Omnibus: Blauwbaard / Aanvaard het leven / Pastor Denys
19850253: DE PILLECYN FILIP - Omnibus: Hans van Malmedy / De boodschap / Vaandrig Antoon Serjacobs / Aanvaard het leven
20030088: PILLEPICH ALAIN - Napoléon et les italiens. République italienne et Royaume d'Italie (1802-1814).
19970097: PINGEOT ANNE & HOOZEE ROBERT (EDIT.) - Parijs-Brussel, Brussel-Parijs: realisme, impressionisme, symbolisme, art nouveau: de artistieke dialoog tussen Frankrijk en België, 1848-1914.
44403: PINI GIORGIO - Mussolini. Traduit de l'italien par Fernand Hayward.
201804111345: PINTO DA ROCHA DE SERPA A.A. MAJOR (1846-1900) - Como Eu Atravessei Africa do Atlantico ao Mar Indico. Determinaçoes Geographicas E Estudos Ethnographicos. Vol. I
19360033: PINXTEN K. - Het Albertkanaal - zijn economische beteekenis voor Vlaanderen
19370046: PINXTEN K. E.H. - Het Kempisch Steenkolenbekken. Economische studie.
23603: PINXTEN K. PROF. - De Inlandse Landbouwbedrijven in Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi. I. Kasai, Maniema, Uele. II. Kivu, Ruanda-Urundi. (2 volumes)
201705072306: PINXTEN K. - Het Albertkanaal - zijn economische beteekenis voor Vlaanderen
18830003: PIOT CH. - Rapport à Mr. le Ministre de l'Intérieur sur les Tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815
201711052358: PIOT CH. - Rapport à Mr. le Ministre de l'Intérieur sur les Tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815.
19340059: PIRANDELLO LUIGI - La ragione degli altri. Maschere nude Vol XVIII
19340058: PIRANDELLO LUIGI - Quando si è qualcuno. Tre atti
19340057: PIRANDELLO LUIGI - Berecche e la guerra
19020012: PIRANDELLO LUIGI - Ieder zijn beurt (vertaling van Il turno - 1902)
19340050: PIRANDELLO LUIGI - De pijn om zo te leven. Twintig verhalen.
42616: PIRARD JACQUES & FILS - Espace Vin. Catalogus en achtergrondinformatie.
19800080: PIRARD JOSEPH - Le pouvoir central belge et ses comptes économiques 1830-1913
19310036: PIRENNE HENRI - Geschiedenis van België 4 Vols (volledig)
19480035: PIRENNE HENRI - De Middeleeuwen - Economische en Sociale Geschiedenis
201802141850: PIRENNE HENRI, VERCRUYSSE JÉRÔME - Les Etats Belgiques Unis. Histoire de la révolution belge de 1789-1790
19600143: PIRON PIERRE, DEVOS JACQUES - Codes et lois du Congo Belge. - Wetboeken en Wetten van Belgisch Congo. 3 Tomes/3 Volumes
19960130: PIROTTE JEAN, HENRIVAUX OMER, ET AUTRES - Villers, une abbaye revisitée. Actes du colloque 10-12 avril 1996 (Villers-la-Ville)
39611: PIRSIG ROBERT M. - Lila. Een onderzoek naar zeden.
19250044: PISSENS DÉSIRÉ, FESTRAETS JULIAAN - Vlaamsche weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde.
19840176: PITOL SERGIO - Het defilé van de liefde (vertaling van El desfile del amor - 1985)
19790120: PITSI LÉON, SMEYERS MAURITS DR. - De Abdij van Park. 850 jaar Premonstratenzerleven.
36120: PITTE JEAN-ROBERT - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée)
20010129: PITTE JEAN-ROBERT - Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours. (nouvelle édition revue et augmentée) [old book number 20010075A]
34903: PLACE FRANÇOIS - Le vieux fou de dessin
20020108: VAN DER PLAETSEN MICHÈLE - De influisteraars. De macht van de spin doctors.
20020126: VAN DER PLAETSEN MICHÈLE - De influisteraars. De macht van de spin doctors.
19960064: PLANKEEL, DRS. H.J. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 2. Waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832 door drs. H.J. Plankeel.
38014: VAN DER PLAS MICHEL - De Paus van Rome. Opvattingen over een omstreden ambt.
19300032: PLAS VITAL, SOCIALE AFDEELING DER NATIONALE EEUWFEESTCOMMISSIE - Allen, eensgezind ten strijde tegen de Maatschappelijke Ziekten
19630149: VAN DER PLAS MICHEL, FENS KEES (NAWOORD) - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 (reprint 1977)
19810123: VAN DER PLAS MICHEL, [VICTOR HUGO] - Juliette. De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo
19930158: VAN DER PLAS MICHEL, LUTZ ROBIN (FOTOGRAFIE), HOSTE ANSELM (HISTORISCHE DOCUMENTATIE) - Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen
1933000002: V. D. PLAS CHR. (H. GRAF) - AFFICHE: Kruistochters! Offert u dagelijks met Jezus in de H. Mis! Etcetera. Viert het Jubeljaar van Jezus lijden en kruisdood! 1933-1934
202010160043: VAN DER PLAS MICHEL - De klokkenluiders - Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk
34623: PLATEL MARC - Het altaar van de politiek
45547: PLATO - Dialogen. Symposium, apologie, Kritoon, Phaidoon.
19970225: VON PLATO ALEXANDER, ALMUT LEH - Ein unglaublicher Frühling. Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945-1948
20070112: PLATRET GILLES - Les loups dans l'Histoire de Bourgogne
19890322: PLAVSIC WLADIMIR - Mijnheer de eerste minister. Geschiedenis van het ambt sinds 1830. Biografieën van de Eerste Ministers van 1944 tot nu
19750063: PLAVSIC W. - Piet Vermeylen
45418: PLESSEN J. - Inleiding tot het denken van Sartre.
99990059: PLETICHA H. - SCHREIBER - Ontdekkingsreizen in Beeld - Een verslag in oorspronkelijke documenten
23604: PLIMMER, CHARLOTTE AND DENIS - Slavery The Anglo-American Involvement.
19500088: DE PLINVAL PROF. DR. GEORGES, PITTET ROMAIN, WOORD VOORAF DOOR DR. JOS VAN DER STRAETEN - Geschiedenis der Kerk. 4 delen
34501: DE PLINVAL PROF. DR. GEORGES, PITTET ROMAIN, WOORD VOORAF DOOR DR. JOS VAN DER STRAETEN - Geschiedenis der Kerk. Vierde Deel
45443: PLOETARCHOS - Het leven van Demosthenes.
19620007: PLOETZ K. - Kalender der wereldgeschiedenis. Feiten en data.
201601122122: PLOUVIER MARTINE (SOUS LA DIRECTION DE -), FIETTE ANDRÉ, SOUCHON CÉCILE, - LAON, Une Acropole à la française (Cahiers du Patrimoine 40)
19960102: PLOWMAN JOHN - Beeldhouwtechnieken
19960135: PLOWMAN JOHN - Beeldhouwtechnieken
201704160018: PLUYM WALTER, PLUYM JAN - Goud op drift. De naziroof van 198 ton Belgisch goud.
19590025: VAN DER POEL D.C. - Economische encyclopedie
14918: VAN DER POEL D.C. - Economische encyclopedie
37122: POESJKIN ALEXANDER - Het schot. De moor van Peter den Groote. De freule als boerenmeisje. Schoppenvrouw. De doodskistmaker. De postmeester. De sneeuwstorm.
18970002: POFFE EDWARD - Antwerpen in de XVIIIe eeuw, na den inval der Franschen, met 600 ongekende handschriften
201904120139: POL (?) - Postkaart Belgisch Congo: Bangala-typen - Carte Postale Congo Belge: types Bangala
201803270237: POL BOËL (BARONNE MARTHE) - 1920-1950. trente ans d’activité féminine. Extraits de discours et de messages
201803270226: POL BOËL (BARONNE MARTHE) & DUCHÈNE CHRISTIANE - Le Féminisme en Belgique, 1892-1914
19190017: POLAK SIEGFR. - Beknopte Geschiedenis der Staathuishoudkunde in theorie en praktijk (2 delen in 1 band = volledig)
19830027: POLAK-SUETENS JEANNE - Inventaris pamfletten Stadsarchief Antwerpen 1520-1881
19950153: POLASKY JANET L. PROF. (UNIV. OF NEW HAMPSHIRE), [VANDERVELDE EMILE] - Emile Vandervelde, le Patron
19780014: POLET D. - La Wallonie / Wallonie / Wallonia / Wallonien / Valonia
201507131549: POLFLIET ALEX - Groentjes in en uit de Wetstraat. Achter de schermen van de politiek.
202010071504: POLFLIET KEVIN, VERMIJLEN TOM - 450 jaar Zeekanaal Brussel - Schelde
44302: POLITIS NICOLAS, DÉLÉGUÉ GREC À LA SOCIÉTÉ DES NATIONS - Le Flambeau. Revue mensuelle belge des questions politiques et littéraires. No. 10 31 Octobre 1924
44622: POLLET CH. - La Belgique sous la Domination Etrangère depuis Joseph II jusqu'en 1830.
44625: POLLET CH. - La Belgique sous la Domination Etrangère depuis Joseph II jusqu'en 1830.
201802170314: POLONY NATACHA - CHANGER LA VIE. Pour une reconquête démocratique
19750103: PONNAU DOMINIQUE, LEMOINE P., VILAIN JACQUES, SAULE BÉATRIX, VOLLE NATHALIE - Van Watteau tot David. Schilderijen en Tekeningen uit de Franse provinciale musea. Tentoonstellingcatalogus (PSK 27/9 - 30/11/1975)
201803260026: PONTEIL FÉLIX - L'Eveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848) (nouvelle édition)
19600107: PONTEIL FÉLIX - L’Eveil des Nationalités et le Mouvement Libéral (1815-1848). Nouvelle édition mise à jour.
201810232322: DE POORTER ANDRÉ - De geschiedenis van de Belgische circussen.
19960010: POPCORN F. & MARIGOLD L. - Clicking. Strategieën voor een nieuwe lifestyle.
18600170: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SINT-MARTENS-LENNIK [Lennik] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne
18600026: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BONHEIDEN - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel
18600072: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - WILLEBROEK - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600082: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - HOMBEEK [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600086: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - TISSELT [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600228: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - MALDEREN [Londerzeel] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Wolvertem
18600224: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - HUMBEEK [Grimbergen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Wolvertem
18600159: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - TILDONK [Haacht] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Haacht
18600068: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BLAASVELD [Willebroek] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600113: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SINT-AMANDS - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Puurs
18600114: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - WEERT [Bornem] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Puurs
18600015: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - MALDEGEM - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Oost-Vlaanderen - Kanton Eeklo
18600041: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - ITEGEM [Heist-op-den-Berg] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Heist-op-den-Berg
18600055: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SCHELLE - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Kontich
18600198: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - OPVELP [Bierbeek] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Tienen
18600117: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BROECHEM [Ranst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600132: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SINT-KATHARINA-LOMBEEK [Ternat] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Asse
18600134: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - TERNAT - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Asse
18600240: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - VILLERS-NOTRE-DAME [Ath] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Plan parcellaire avec les mutations- Province de Hainaut - Arrondissement de Mons, Canton de Chièvres
18600014: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Communes/gemeenten: Blaasveld, Breendonk, Boom, Heffen, Heindonk, Leest, Tisselt, Ruisbroek, Sint-Amands, Puurs, Willebroek
18600211: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - MUIZEN [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Vilvoorde
18600199: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - VERTRIJK [Boutersem] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Tienen
18600214: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PERK [Steenokkerzeel] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Vilvoorde
18600106: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - LIEZELE [Puurs] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Puurs
18600109: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - OPPUURS [Sint-Amands] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Puurs
18600164: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PEPINGEN - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Halle
18600100: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BREENDONK [Puurs] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Puurs
18600103: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - HINGENE [Bornem] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Puurs
18600174: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - EVERBERG [Kortenberg]- Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Leuven
18600183: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BRAINE-LE-CHATEAU - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Nivelles
18600123: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - VIERSEL [Zandhoven] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600056: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - NIEL - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Kontich
18600058: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - GESTEL [Berlaar] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Lier
18600048: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - WAARLOOS [Kontich] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Kontich
18600053: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - REET - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Kontich
18600187: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - WAUTHIER-BRAINE [BRAINE-LE-CHATEAU] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Nivelles
18600121: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PULDERBOS [Zandhoven] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600122: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PULLE [Zandhoven] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600222: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - NETHEN [Graven] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Wavre
18600167: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PIETREBAIS [Incourt] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne
18600036: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - WALEM [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel
18600018: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BAARDEGEM [Aalst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Oost-Vlaanderen - Kanton Aalst
18600039: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BEVEL [Nijlen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Heist-op-den-Berg
18600137: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - RELEGEM [Asse] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Asse
18600061: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - LEEST [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600111: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PUURS - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Puurs
18600168: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - MELIN [Jodoigne] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne
18600016: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SINT-GILLIS [Dendermonde] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Oost-Vlaanderen - Kanton Dendermonde
18600149: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - HEVER [Boortmeerbeek] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Haacht
18600230: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - RAMSDONK [Kapelle-op-den-Bos] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Wolvertem
18600232: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - STROMBEEK [Grimbergen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Wolvertem
18600218: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - ZEMST [Zemst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Vilvoorde
18600020: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - ERONDEGEM [Erpe-Mere] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Oost-Vlaanderen - Kanton Aalst - Gemeente Erondegem [Erpe-Mere]
18600021: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - KONINGSHOOIKT [Lier] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel - Gemeente Koningshooikt [deelgemeente van Lier]
18600042: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - NIJLEN - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Heist-op-den-Berg
18600043: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PUTTE - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Heist-op-den-Berg
18600019: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - LEBBEKE - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Oost-Vlaanderen - Kanton Dendermonde
18600219: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BIEZ [Grez-Doiceau] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Wavre
18600220: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - LIMAL [Wavre] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Wavre
18600012: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - PETIT-ENGHIEN - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Province de Hainaut - Commune de Petit-Enghien [Lettelingen] [Edingen]
18600127: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BEGIJNENDIJK - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Aarschot
18600130: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - SINT-ULRIKS-KAPELLE [Dilbeek] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Asse
18600051: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - HOVE - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Kontich
18600030: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - RIJMENAM [Bonheiden] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel
18600166: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - LONGUEVILLE [Chaumont-Gistoux] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne
18600141: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - MESSELBROEK [Scherpenheuvel-Zichem] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Diest
18600142: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - TESTELT [Scherpenheuvel-Zichem] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Diest
18600169: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - NODEBAIS [Beauvechain] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne
18600074: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - HEFFEN [Mechelen]- Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600077: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - HEINDONK [Willebroek] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600176: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - KORBEEK-DIJLE [Bertem] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Leuven
18600090: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - RUISBROEK [Puurs] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Mechelen
18600118: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - EMBLEM [Ranst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600119: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - MASSENHOVEN [Zandhoven] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven
18600163: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - BOGAARDEN [Pepingen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Halle
18600047: POPP PHILIPPE CHRISTIAN (ANCIEN CONTROLEUR DU CADASTRE) - AARTSELAAR - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Kontich
201804170256: POPPE GUY - Land zonder staat, Congo 50 jaar onafhankelijk
46427: PORCHER JEAN - Les très riches heures du Duc de Berry. Musée Condé à Chantilly. Le Calendrier.
34223: PORS HENK - De Prins van Wieringen. De internering van kroonprins Friedrich Wilhelm op Wieringen (1918-1923) en zijn verdere levensloop
201501021808: PORTEMAN KAREL - Emblematic Exhibitions (affexiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685)
19940032: PORTER ROY EDIT. - The Hutchinson Dictionary of Scientific Biography
19130023: POSENAER JOZEF, JOSEPH, JACQUES EMIEL, EMILE - De Kunst in de School. Prijzen der Stad Antwerpen. De kunstnijverheid door de eeuwen heen. L'Art décoratif à travers les siècles. (Posenaer) Het vlas, zijne teelt en zijne nijverheid. Le lin, sa culture et son industrie. (Jacques)
19610051: POST M.J.H. - De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
20060014: DE POST - 175 jaar democratie - 175 ans de démocratie - 175 Jahre Demokratie
20070063: POST ROELIE - Romania for export only. The untold story of the Romanian 'orphans'
19800074: POSTEMA KOOS (INLEIDING), VAN GELDER HENK (EDITOR) - Mei '45. Reconstructie van 13 unieke dagen.
201808091429: POSTEMA KOOS (INLEIDING), VAN GELDER HENK (EDITOR) - Mei '45. Reconstructie van 13 unieke dagen.
201403072112: POSTMA RENÉE - Midden-Europa achter de schermen. Van Habsburg naar Brussel
41002: POTTER EDITH L. PH.D. - Pathology of the Fetus and the Newborn.
19960138: PÖTZSCH REGINE (EDIT.) - La pharmacie au fil des siècles
201610252231: POULAIN NORBERT (RED.) - De universiteit bouwt 1918-1940
19070006: POULLET PROSPER - Les institutions françaises de 1795 à 1814 - Essai sur les origines des Institutions Belges contemporaines
18660006: POULLET EDM. PROF (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN) - Les Juridictions et la Propriété Foncière dans le quartier de Louvain
201404082021: POUMON EMILE - Abbayes de Belgique
19790125: DE POURCQ GEERT MEJ. LIC. - De afschaffing van de jezuïetenorde te Mechelen en de verkoop van de kloostergoederen (1773-1792) in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 83, 1979, pp. 139-182)
19600012: POURQUOI PAS? - Pourquoi Pas? 1910-1960. N° 2164.
41801: POUSHKAREV VASSILI - Les trésors du Musée Russe. Le Musée Russe de Léningrad. Abrite d'innombrables trésors artistiques.
19990118: POUSSOU JEAN-PIERRE - La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles
19940035: POUTKO ALEXANDRE ET POUTKO BORIS - Silence atomique - Les arsenaux nucléaires sur les ruines de l'USSR
36002: POWELL EARL A. - Thomas Cole
18909: POWELL ARTHUR E. - The Causal Body and The Ego
20030145: POWER SAMANTHA - Een probleem uit de hel. Amerika, het Westen en het tijdperk van de genocide. (vertaling van A Problem of Hell)
19880055: PRADE MARCEL - Ponts et viaducs au 19ième siècle
19900158: PRADERVAND PIERRE - Een ander Afrika, De stille boerenrevolutie
18200001: DE PRADT M. (ANCIEN ARCHEVÊQUE DE MALINES) - De la Belgique, depuis 1789 jusqu'en 1794
201505220013: PRAT P.J.M., S.J. - Essai Historique sur la destruction des ordres religieux en France au dix-huitième siècle
19630103: PREBBLE JOHN - The Highland Clearances
19930177: PREGILL PHILIP, VOLKMAN NANCY - Landscapes in History : Design and Planning in the Western Tradition.
20030155: PRESCOTT SAMUEL T. - Federal land management. Current issues and background
19630131: PRESSER J. PROF DR (EDITOR) - De tachtigjarige oorlog. Deel 1: Van 1568 tot het twaalfjarig bestand. Deel 2: Van het bestand tot de vrede van Munster.
38505: PRESSLER RUDOLF, STRAUB ROBIN - Battenberg Antiquitäten-Katalog. Biedermeier-Möbel
38506: PRESSLER RUDOLF, STRAUB ROBIN - Battenberg Antiquitäten-Katalog. Biedermeier-Möbel
19930228: PRESSOUYRE LÉON (PRÉFACE) - Pèlerinages et croisades. Actes du 118e congrès. Pau, octobre 1993
19980090: PRESTON BLIER SUZANNE - Royal Arts of Africa
19830124: DE PRETER RENÉ - De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs.
19830121: DE PRETER RENÉ - De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs.
19610096: PREVENIER W. - De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384-1405)
201404081947: PRICE ANTHONY - The Eyes of the Fleet. A Popular History of Frigates and Frigate Captains 1793-1815
39609: PRICK VAN WELY DR. F.P.H. - Kramer's Frans Woordenboek. Frans - Nederlands en Nederlands - Frans.
19600139: PRICKEN J. (DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET ACCISES) - La Douane Belge de 1814 à 1840
19980080: PRIESTER PETER - Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw circa 1600-1910.
201407072334: PRIGOGINE ILYA - La fin des certitudes
201703262325: DI PRIMA DIANE - Revolutionaire brieven
19420039: PRIMS FLORIS KAN. DR - De kolonellen van de
19480100: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen IX. Met Oostenrijk en onder de Franschen (1715-1815) 3de boek: De geestelijke orde
34336: PRIMS DR. FLORIS - Honderd pepermuntjes
38809: PRIMS F. - Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.Klasse der Letteren, Jaargang 1940 No 3. Humanisme en Socialiteit in het Historisch Onderwijs.
38813: PRIMS FLORIS - Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.Klasse der Letteren, Jaargang 1940 No 3. Humanisme en Socialiteit in het Historisch Onderwijs.
38837: PRIMS FLORIS - Het Doopsel van Elkerlik.
19510043: PRIMS, FLORIS (VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER L. CORNETTE) - Geschiedenis van Merksem
19270030: PRIMS FLORIS, VAN ROEY DR J. - Geschiedenis van Antwerpen. (8 delen in 9 volumes = compleet !). Nieuwe uitgave van de oorspronkelijke tekst van 1927-1948, geïllustreerd met talrijke reproducties van dokumenten door de zorgen van Dr J. Van Roey, Stadsarchivaris.
19430031: PRIMS FLORIS KAN. DR - De Groote Cultuurstrijd. Tweede Boek. De Christelijke Republiek 1581-1585
19330003: PRIMS FLORIS - Beknopte Staathuishoudkunde opgevat naar de organische beginselen der Rerum Novarum en voor België bewerkt door Floris Prims
19350040: PRIMS FLORIS - 'Prêtres Insoumis''? De kerk van Antwerpen onder het Directoire (April 1797 - November 1799).
19360019: PRIMS FLORIS - Brieven aan deken Werbrouck (1797) over 'De zaek van de Clergé'
19460064: PRIMS FLORIS, VAN ROSSEM CECILIA ZUSTER, DERKENNIS SARA - Geschiedenis van het Prekerinnenklooster te Antwerpen, 1621-1801.
19480007: PRIMS FLORIS - De Antwerpse Broederschappen der XIV-daagse Berechting 1673-1948
19490034: PRIMS FLORIS - Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
19520009: PRIMS FLORIS - Sint Carolus Gesticht 1852 - 1952
19480087: PRIMS FLORIS - Antwerpiensia 1947
19490080: PRIMS FLORIS - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XX ste eeuw
19510084: PRIMS, FLORIS (VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER L. CORNETTE) - Geschiedenis van Merksem
202012171814: PRIMS, FLORIS (VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER L. CORNETTE) - Geschiedenis van Merksem
18480002: PRINCE DE CHIMAY (MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS) - Deux mots sur les partis en Belgique
19810021: PRINGLE PETER & SPIGELMAN JAMES - The Nuclear Barons - The Inside story of how they created our nuclear nightmare
19360024: PRINSES JEAN DE MÉRODE (VOORWOORD) - Ter nagedachtenis van Albert en Astrid van België met 600 photographische documenten uitgevoerd in kunst-koperdiepdruk
19940083: PRONK JAN - De kritische grens. Beschouwingen over tweespalt en orde.
19600081: PROOST JOS - Het Domein Boeckenberg. Voorheen en thans.
19910141: PROOST MARCEL - Mayamba [Congo-roman]
19940009: PROST A. EN VINCENT A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte.
19360071: PROST EUGÈNE - La Métallurgie en Belgique et au Congo belge. Historique - Situation actuelle
18520006: PROUDHON PIERRE-JOSEPH - La révolution sociale démontré par le coup d'état du 2 Décembre
19930146: PROULX ANNIE E. - Scheepsberichten [vertaling van The Shipping News - 1993]
201604260237: PROUST MARCEL - Op zoek naar de verloren tijd. In de schaduw van de bloeiende meisjes. Deel 1: Rondom mevrouw Swann (vertaling van A l’ombre des jeunes filles en fleurs - 1918), Deel 2: Plaatsnamen: de plaats, Deel 3: Plaatsnamen: de plaats (vervolg)
19180026: PROUST MARCEL - In de schaduw van de bloeiende meisjes. Deel 1: Rondom mevrouw Swann (vertaling van A l’ombre des jeunes filles en fleurs - 1918)
19180022: PROUST MARCEL - In de schaduw van de bloeiende meisjes. Deel 1: Rondom mevrouw Swann (vertaling van A l’ombre des jeunes filles en fleurs - 1918)
19240047: PROUST MARCEL - Bekentenis van een jong meisje. Verhalen en poëzie (vertaling van Les Plaisirs et les Jours - 1924)
75510: PROUST - A L'OMBRE DES FILLES EN FLEURS
43328: PROUTEAU GILBERT - Les miroirs de la perversité
99990094: PROVINCIALE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS EN VOLKSKUNDE - Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. Jaarboeken I t.e.m. XIV (1988/1989 - 2002/2003). Nr X is verkocht.
13250: PROVOOST ANNE - Vallen
13251: PROVOOST ANNE - Vallen
19760015: PROVOOST GUIDO - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
201404191830: PROVOOST GUIDO - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
19850283: DE PUE, JORDANUS PIET P. - Het oud-Dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796
19730062: PURAYE JEAN, LANG HANS-OTTO (TRADUCTION & ÉDITION CRITIQUE) - Lettres de Léopold Ier à sa soeur la princesse Sophie; à son beau-frère Emmanuel , comte de Mensdorff-Pouilly; à son neveu Alphonse, comte de Mensdorff-Pouilly, 1804-1864
19550109: PURFINA - Kaart van de toestand der wegen 1955 [België]
202001291655: PURIN SERGIO (REDACTIONELE LEIDING VAN HET TEAM) - Indian Summer. De eerste naties van Noord-Amerika. Tentoonstelling Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van 23 september 1999 tot 26 maart 2000.
19280016: PUSSGERS - Historischer Schul-Atlas 1928
201603272320: PUT EDDY, HARLINE CRAIG - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620 (vert. van A Bishop's Tale. Mathias Hovius among his flock in seventeenth-Century Flanders - 2000)
19430038: PUTERS ALBERT PROF (À L'UNIV. DE LIÈGE) - Documents d'Architecture Mosane (4 volumes = incomplet)
19830150: PUTMAN ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie
19970038: PUTMAN EVELIEN, DANIELS JOS, VAN THIELT IVO - ABB een Geschiedenis van Verzekeren 1922-1997
19350026: PUTTEMANS ANDRÉ - La censure dans les Pays-Bas autrichiens
19850108: VAN PUTTEN JAN - Politieke stromingen
19290059: VAN PUYMBROUCK HERMAN, [BUYSSE CYRIEL] - Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift.
19290012: VAN PUYMBROUCK HERMAN, [BUYSSE CYRIEL] - Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift.
19110006: VAN PUYMBROUCK HERMAN - CYRIEL BUYSSE - Cyriel Buysse en zijn land.
201602130155: PUYPE JAN - De elite van België. Welkom in de Club
20020188: PUYPE JAN - De ridders van de West-Vlaamse tafel. Kroniek van succesvol ondernemen.
19410046: VAN PUYVELDE LEO - De Vlaamsche primitieven
19700054: PVV/PLP - Biljet van 1000 frank met de beeltenis van Théo Lefèvre. Verkiezingspamflet uit 1965 tegen de levensduurte.
19080018: PYFFEROEN OSCAR (HOOGLERAAR UNIV. GENT) - Het kiesrecht in Europa. Naar het Fransch van Oscar Pyfferoen, hoogleraar aan de Universiteit te Gent.
201403240120: PYTTERSEN TZ., H., - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1917
99991040: QUE SAIS-JE? - COLLECTION Que sais-je? (32 numéros)
201905110915: QUENEAU RAYMOND - Zazie dans le métro
63724: LA QUERCINE SA - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LA FABRICATION DES AGGLOMÉRÉS - La Quercine SA - Société Générale pour la Fabrication des Agglomérés
19520003: QUERCIZE FRANÇOISE DE - Guide Des Bons Usages Dans La Vie Moderne
33315: QUERIDO PROF. DR. A. - Godshuizen en Gasthuizen
42006: QUERIDO A., ROOS J. - Controversen in de geneeskunde. Deel I.
19470048: QUICKE FRITZ - Les Pays-Bas à la veille de l'unification bourguignonne (1356-1384). Contribution à l'histoire politique et diplomatique de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XIVe siècle.
18450008: QUINET EDGAR - Le Christianisme et la Révolution française
20050226: QUINN ANTHONY (TEXTE), VETTRIANO JACK - Jack Vettriano
19990150: QUINTYN ETIENNE, COENE FRANK, COUCKE ALBERT DR, D'HOEY ANTOON, SMET MARTINE, VAN UYTFANGHE MARC PROF. DR - 1200 jaar Zele
201505081708: RAAIJ, S. VAN; SPIES, P - In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd
19500041: VAN RAALTE FRITS - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld.
19960175: RABAN JONATHAN - Leeg land: een Amerikaanse liefdesgeschiedenis (vertaling van Bad Land: An American Romance - 1996)
201704101603: RABELAIS - Oeuvres complètes
38011: RACHMANOWA ALJA - Het Leven van een Groot Zondaar. Een Dostoïevski-roman. Eerste deel: De weg van het genre; Tweede deel: Voltooiïng.
19650102: RACINE A., SOMERHAUSEN C., DEBUYST C., DE BOCK G., DE BRAY L. - De Nozems. Een socio-cultureel fenomeen van onze tijd.
75516: RACINE - ANDROMAQUE - BERENICE - BAJAZET - MITHRIDATE - IPHIGENIE - PHEDRE - ESTHER - ATHALIE
19750074: RADDATZ FRITZ J. - Karl Marx. Een politieke biografie.
18870003: DE RADIGUÈS DE CHENNEVIÈRE, SECRÉTAIRE DU CONGRÈS - Annales de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique. Compte rendu des Travaux du Congrès tenu à Namur les 17-19 Août 1886.
39823: RADIGUET RAYMOND - Le diable au corps.
201605181803: RAEPSAET JEAN-JOSEPH - Journal des Séances de la Commission qui a été chargée, par le roi, en 1815, de rédiger un projet de Constitution pour le Royaume des Pays-Bas - Tome VI des Oeuvres complètes
41827: DE RAEYMAEKER L. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
20110018: RAEYMAEKERS KOENRAAD - In het spoor van de toekomst 1858-2058. De Antwerpse fifties in 40 stappen.
19860137: RAGON MICHEL - Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes - Tome 1: idéologie et pionniers 1800-1910
19770136: RAHN FRY CHARLES - Art Deco Interiors in color. With 62 illustrations
201408231727: RALET OLIVIER - Illegale wapenhandel
20110010: RAMAEKERS KENNETH, DEMOEN EVE, SORBER FRIEDA, E.A. - Prints! In mode- en kostuumgeschiedenis. In fashion and costume history. 1750-2000
45705: RAMBACH PIERRE, DE GOLISH VITOLD - L'Inde. Images divines. Neuf siècles d'art hindou méconnu Ve-XIIIe siècles.
19940124: RAMMANT-PEETERS AGNES DR (ED.) - Palmen en Tempels. Fotografie in Egypte in de XIXe eeuw. La Photographie en Egypte au XIXe SIècle. 19th-century Photograpy in Egypt.
18306: RANDALL-STEVENS H.C. - Atlantis the latter days
77616: RANKE-HEINEMANN UTA - Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität.
201705111752: RANKINE DENZIL, STEDMAN GRAHAM, BOMER MARK - Due Diligence. Definitive steps to successful business combinations
19960176: RANSMAYR CHRISTOPH - Morbus Kitahara (roman)
19950211: RANZATO GABRIELE PROF - La Guerre d'Espagne
201412241701: RAPAILLE MAXIME - Solvay, een gigant. Van de oever van de Samber tot in de verste hoeken der aarde.
39111: RAPHAEL FREDERIC - Stanley Kubrick. Eyes Wide Open. Vertaald door Verhaert en Van der Veer.
37911: RAPPOPORT ANGELO S., WITH ILLUSTRATIONS IN COLOUR AND MONOCHROME BY J.H. AMSHEWITZ, RBA - Myth and legend of ancient Israel. Volume III
20000141: RASHID AHMED - Taliban
19980235: RASKIN EVRARD - Prinses Lilian, de vrouw die Leopold III ten val bracht
39314: RASPOET ERIK - Bwana Kitoko en de Koning van de Bakuba. Een vorstelijke ontmoeting op de evenaar.
19330034: RASSENFOSSE MAURICE, GELEYN GASTON, VAN PUYVELDE LÉO (PRÉFACE) - Gaston Geleyn. Un peintre exceptionnel
38819: RATH WILLY - Kino und Büche.
19520086: RATTÉ J. DR - De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland.
19870058: RATZINGER JOSEPH CARDINAL - Eglise, oecuménisme et Politique
19870008: RAUS H. EDITOR - De achterkant van het nieuws
33824: RAUSCHNING HERMANN - Hitler m'a dit. Confidences du Führer sur son plan de conquête du monde, traduit de l'Allemand par Albert Lehman
201408040957: DE RAUW HECTOR - Les gisements diamantifères du Kasaï
19230010: DE RAUW HECTOR - Les gisements diamantifères du Kasaï
201605071850: RAWLS JOHN - The Law of Peoples (with The Idea of Public Reason Revisited)
38212: RAWNSLEY JUDITH - Blauw bloed, rode cijfers. De duizelingwekkende opkomst en ondergang van Baring Beleggingen, de tragische rol van Nick Leeson en de verassende overname door ING.
18409: RAY P. & GUPTA H.N. - Caraka Samhita. A scientific synopsis
19550112: RAY NICHOLAS - Botsende Jeugd (vert. van Rebel without a Cause - 1955)
77421: RAYMAEKERS PAUL - L'Organisation des zones de squatting. Elément de résorption du chômage structurel dans les milieux urbains des pays en voie de développement. Application au milieu urbain de Léopoldville.
201803270201: RAYNAL DAVID, MOUTEL CHRISTIANE - Il était une fois la POSTE
19530080: RAYNAL MAURICE - Peinture Moderne
19700069: READER, W.J - Imperial Chemical Industries: A History. Vol I: The Forerunners 1870-1926
19570001: RÉALITÉS AFRICAINES - Le Congo Belge et le Ruanda-Urundi
19570014: RÉALITES AFRICAINES - Le Congo Belge et le Ruanda-Urundi.
35401: REBELO DE SOUSA L. - Moedas de Angola
35402: REBELO DE SOUSA L. - Opapel-Moeda em Angola
19970237: REBMANN PETRA - Het Rivierenhof. Vijf eeuwen parkgeschiedenis
35012: RECK FRANZ XAVER - Das Missale als Betrachtungsbuch. Vorträge über die Messformularien. Erster Band: Vom ersten Adventssonntag bis zum sechsten Sonntag nach Ostern, Zweiter Band: Vom Pfingstsonntag bis zum vierunzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten, Zweite, verbesserte Auflage
19290056: RECLUS MAURICE - Monsieur Thiers
38324: REDFIELD JAMES - Het tiende inzicht. De visie vasthouden. Verdere verkenningen van de Celesijnse Belofte.
38325: REDFIELD JAMES - De Celestijnse Belofte. Een spiritueel avontuur.
18430001: REDING H. - Atlas van het Koningrijk België
39814: REEDIJK-BOERSMA LAURA - De aanraking
20070134: REES LAURENCE - Een tijd van duisternis. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van daders en slachtoffers (vertaling van Their Darkest Hour - 2007)
202012190049: REES LAURENCE - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. (vertaling van Horror in the East - 2000)
201505301546: REESE THOMAS J. S.J. - In het Vaticaan. De organisatie van de macht in de katholieke kerk
19770148: REGIE DER GEBOUWEN - Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Het museumgebouw. Historische terugblik en overzicht van de restauratiewerken 1976-1977, uitgevoerd door de Regie der Gebouwen.
201506251655: REICH ROBERT B. - De wereld aan het werk. Politiek en economie in de 21ste eeuw. (vertaling van The work of nations : preparing ourselves for 21st-century capitalism. - 1991)
202101060018: REICHARDT SVEN, ZIERENBERG MALTE - Damals nach dem Krieg. Eine Geschichte Deutschlands 1945 bis 1949
201803022159: REID-HENRY SIMON - Fidel & Che - Een revolutionaire vriendschap (vertaling van Fidel & Che, A revolutionary friendship - 2008)
20030103: REIGNOUX ERIC, (TOULGOUAT PIERRE) - Les bergeries courbes des Landes
38336: REIJNDERS LUCAS, VULTI ARNOLD, BUURMA HENK - Geneesmiddelen in Nederland. Gids voor zorgverlener en gebruiker.
19970215: REIJNDERS LUCAS - Het boerenbedrijf in de lage landen. Geschiedenis en toekomst.
19100019: REINDERS G. - Algemeene Veeteelt
19870175: REINQUIN A.M., VAN BOCKSTAELE G., WYNANTS M. - Le voyage de Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens, 1781
20060055: REKENHOF - Verkoop van vastgoed door de Regie der gebouwen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
19450065: REMARQUE ERICH MARIA [REMARK ERICH PAUL] - Arc de Triomphe (vertaling van Arc of Triumph - 1945)
19450069: REMARQUE ERICH MARIA [REMARK ERICH PAUL] - Arc de Triomphe (vertaling van Arc of Triumph - 1945)
19520089: REMARQUE ERICH MARIA (PS. VAN ERICH PAUL REMARK) - De boog der sterken (vertaling van Der Funke Leben - 1952)
19560099: REMARQUE ERICH MARIA (PS. VAN ERICH PAUL REMARK) - De zwarte obelisk (vertaling van Der schwarze Obelisk - 1956) - roman
19560104: REMARQUE ERICH MARIA (PS. VAN ERICH PAUL REMARK) - De zwarte obelisk (vertaling van Der schwarze Obelisk - 1956) - roman
19880017: REMOND RENÉ - Notre siècle 1918-1988
19980047: REMOND RENÉ - Religion et Société en Europe. La sécularisation aux 19e et 20e siècles. 1789-2000
34244: REMOND RENÉ - Introduction à l'histoire de notre temps. 2. le XIXe siècle (1815-1914)
19900095: VAN REMOORTERE JULIEN - Het grote spaarboek
197301991655: VAN REMOORTERE JULIEN - Abdijen in Vlaanderen. Themanummer Tijdschrift Vlaanderen, jg 22, jan-feb 1973
19900044: VAN REMOORTERE JULIEN - Ippa's Abdijengids
19820153: VAN REMOORTERE JULIEN - Belgische Kust in Beeld
201504281559: VAN REMOORTERE JULIEN - Ippa's Abdijengids
19600109: REMOUCHAMPS L. PROF DR, [BUYSSE CYRIEL] - Hulde aan CYRIEL BUYSSE
201408061336: REMY JEAN - LA VILLE: PHENOMENE ECONOMIQUE
43304: RENAER M., KRIEKMANS A., JANSSENS L., RONSE J. - Huwelijk en gezin.
23610: RENARD ROBRECHT - De rol van de ngo’s in Zaïre – Een studie over de rol van de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties in Zaïre.
19660159: RENARD CLAUDE - La conquête du suffrage universel en Belgique
19250036: RENARD JULES - Dagboek 1887-1899 & Dagboek 1900-1910 (vertaling van Journal - 1925-1927)
20090058: RENARD JULES - Le Cahier gozéen de la Grande Guerre (1914-1918)
20080020: RENAULT - Renault Laguna Coupé
19340005: RENCY GEORGES - Albert, Roi des Belges
19200003: RENCY GEORGES & CUVELIER JOSEPH & DE RIDDER ALFRED - La Belgique et la guerre (tomes I, II et IV)
202101091215: RENDINA CLAUDIO - De verborgen geschiedenis van de pausen - van de heilige Petrus tot Benedictus XVI (vertaling van La vita segreta dei papi - 2008)
19880261: RENNER HANS - Tsjechoslowakije na 1945. Van Benes tot Jakes.
201408241830: RENOY GEORGES, DE MOOR PAUL - Honderd jaar toerisme
19790038: RENOY GEORGES - Bruxelles Sous Leopold Premier. 25 Ans De Cartes Porcelaines 1840-1865
19790124: RENOY GEORGES - Nous, Léopold II
201711192210: RENS LIEVEN - Acht eeuwen Nederlandse Letteren van Van Veldeke tot vandaag
19830109: RENTCHNICK PIERRE - Ces malades qui font l'histoire
16326: VAN RENTERGHEM VESNA - Wet-, decreet- en regelgeving
201411242311: VAN RENTERGHEM TONNY - Het geheim van Sinterklaas en de Kerstman. Waarin u de duistere kanten en de magische krachten ontdekt van onze oeroude heidense volksgebruiken (vertaling van When Santa was a Shaman. The Ancient Origins of Santa Claus and the Christmas Tree - 1995)
202001201558: VAN RENTERGHEM OMER, ROOS WILMA - Ecuador. Mensen, politiek, economie, cultuur
19770088: REP JELTE - Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944.
17970001: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Document: Brugge 22 mei 1797 (3 Prairial an 5)
19650091: RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - Indicateur Officiel des Téléphones. Volume I: Secteurs Léopoldville et Equateur [CONGO BELGE]
33413: RESTIVO SAL P., VANDERPOOL CHRISTOPHER K. - Comparative studies in Science and Society
20030110: VON RETYI ANDREAS - Skull & Bones 322. De geheime macht van Amerika's elite
20110005: DE REU PIETER - De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (1796-2006)
19600134: REUSS CONRAD, KOUTNY EMILE, TYCHON LÉON - Le progrès économique en sidérurgie. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 1830-1955.
20000049: REVUE DES PAYS DE LA LOIRE - Arts Recherches et Créations - 303 - N° 67 -Numéro spécial consacré à l'histoire de l'Abbaye de Fontevraud
19360052: REY LÉON - Le petit Trianon et le hameau de Marie-Antoinette
19890030: REY FRANÇOISE - La femme de papier
202008041127: VAN REYBROUCK DAVID - Congo, une histoire (traduction de Congo. Een geschiedenis. - 2010)
19920191: REYCHLER LUC - Vredesonderzoek en internationale conflictbeheersing (Notities bij -)
201704021854: REYMOND WILLIAM - Coca-Cola. Het verboden onderzoek. Onthullingen over het bekendste bedrijf ter wereld. (vertaling van Coca-Cola : l'enquête interdite - 2006)
201909190143: REYN EDMOND - Rijk polderland verdwenen onder baggerzand. Chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties.
19610131: REYNAUD HENRY J. - Faïences anciennes de Moustiers
20050176: REYNEBEAU MARC - Een kleine geschiedenis van België
111: REYNTJENS FILIP - La guerre des Grand Lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique Centrale
201801170051: REYNTJENS FILIP - De grote Afrikaanse oorlog. Congo in de regionale geopolitiek 1996-2006
101: REYNTJENS FILIP - Danse macabre. Rwanda en Burundi tussen haat en hoop
19570071: REZSOHAZY RUDOLF, DOCTOR IN DE WIJSBEGEERTE EN LETTEREN - Geschiedenis van de Kristelijke Mutualistische Beweging in België
35915: RHEA ROBERT - Wat is de Dow Theorie? Een poging om haar nut aan te toonen als hulpmiddel voor beleggers. Voorwoord F.R. Boot.
20060129: VAN RHEEDEN HERBERT - Wim Beuning 1914-1986. Kunstenaar, docent en gnosticus
18800007: RHEIN-ALBUM - RHEIN-Album
39825: RHODE ERIC - A history of the cinema from its origins to 1970.
19670108: RHOODIE ESCHEL - Het omstreden land Zuidwest-Afrika [Namibië]
19660147: RHYS JEAN - De wijde Sargasso zee (vertaling van Wide Sargasso Sea - 1966)
201605270158: RIALS STÉPHANE - Textes constitutionnels français
18170006: RICARDO DAVID, WINCH DONALD (INTRODUCTION) - The principles of Political Economy and Taxation
18280001: RICHARD (= JEAN-MARIE-VINCENT AUDIN) - Guide Classique du Voyageur en France, dans les Pays-Bas et en Belgique; Comprenant La Manière de Voyager ; les Tableaux des Routes, des Relais, des Communications ; l'Etat Général des Postes ; la Description des Villes, Bourgs, Villages, Antiquités, Monumens, Etablissemens, Curiosités de la Nature et de l'Art ; la Notice des Eaux Minérales ; la Liste des Diligences, Voitures Publiques, Auberges, etc. Orné d'une Belle Carte Routière, etc. Guide Indispensable à l'Artiste, à l'Etranger et aux Curieux.
33528: RICHE PIERRE - La vie quotidienne dans l'Empire Carolingien
19350047: RICHE MICHEL - La vente des biens du clergé dans le district de Poitiers.
22: RICHELET PIERRE - Nouveau dictionnaire françois, contenant generalement tous les mots anciens et modernes, et plusieurs remarques sur la langue Françoise (2 vols en 2 Tomes = Complet !)
202002061724: RICHMOND YALE, GESTRIN PHYLLIS - Into Africa: A Guide to Sub-Saharan Culture and Diversity
201509210028: DE RIDDER PAUL DR - Sint-Goedele. Geschiedenis van een monument.
41810: DE RIDDER HUGO - Omtrent Wilfried Martens
19270043: DE RIDDER EUGEEN - De omgeving van Antwerpen. 20 plans.
41812: DE RIDDER HUGO - Geen winnaars in de Wetstraat.
41817: DE RIDDER HUGO - Persvijdal. Een vlucht uit de emocratie.
41820: DE RIDDER HUGO - Geen blad voor de mond. Notities voor een biografie.
41821: DE RIDDER HUGO - De Keien van de Wetstraat.
41822: DE RIDDER HUGO - Mont Ducal. Een biografictie uit de Wetstraat.
41813: DE RIDDER HUGO - Sire, geef me honderd dagen.
19850243: DE RIDDER CLEM, VAN ISTENDAEL FRANS, E.A. - Andere richtingen. Wegen voor Vlaanderen
44030: DE RIDDER MATTHIJS, [ELSSCHOT] - Aan Borms. Willem Ellschot een politiek schrijver. Essay.
19910068: DE RIDDER HUGO - Omtrent Wilfried Martens
202102030359: DE RIDDER PAUL DR - Sint-Goedele - Geschiedenis van een monument
19990012: RIEDEL HEIDE - Lieber Rundfunk ... 75 Jahre Hörergeschichte(n).
201601290332: RIEFENSTAHL LENI - Memoiren
19880121: RIEMECK RENATE - 1789 - Heroischer Aufbruch und Herrschaft des Schreckens.
19350020: RIEMENS H. DR - Het amortisatie-syndicaat. Een studie over de staatsfinanciën onder Willem I.
18880006: RIENZI [= VAN KOL] - Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is en zooals het wezen moet
20040167: VAN RIESSEN W., MET WOORD VOORAFVAN ZACHARIAS KLAASSE EN PIETSCHREUDER. - Het Kadaster. Historische ontwikkeling in de eerste helft van de 20e eeuw.
20050044: RIETBERGEN PETER & VERSCHAFFEL TOM - Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830. Tentoonstellingcatalogus.
19630035: RIGAUX FRANCOIS E.A. - Les régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé. Étude des solutions en vigueur dans les six pays du Marché Commun.
19910103: RIGHART HANS (REDACTIE), DE GRAAFF BOB, HILLEBRAND HANS, JANSEN HARRY, NAARDEN BURNO, DE VRIES MARIAN, ZWAAN TON - De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen.
19900184: RIGOTARD JEAN, TULARD JEAN (PRÉFACE) - La police parisienne de Napoléon. La préfecture de police.
201504080045: RIJKAART CARETTE VAN MEULEBEKE R.K.PR. - De eerste invoer van aardappels in Europa [zoekhulp: Eerste invoer van aardappelen in Europa]
19750034: RIJKSARCHIEF - Het Rijksarchief in de provinciën - Overzicht van de fondsen en verzamelingen - I: De Vlaamse provinciën
19190010: RIJKSE JAC. & VAN BREEN J. - Geschiedenis der Beeldende Kunst
19230040: VAN RIJSWIJCK WILLEM, E.A. - De Juweelenstoet - Le Cortège des Bijoux - The Jewels Pageant - 1923
202009121041: RILKE RAINER MARIA - Het dagboek van Malte Laurids Brigge (vert. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)
75613: RIMBAUD ARTHUR - Afrikaanse Brieven
18680007: RIMMEL EUGÈNE - Souvenirs de l'Exposition Universelle de 1867
13319: RINCÉ JEAN-YVES - Le minitel
33905: RINCHON P. DIEUDONNÉ - Congo. Revue générale de la Colonie Belge. Novembre 1925. Extrait. Notes sur le marché des esclaves au Congo du Xvme au XIXme siècle.
19650024: RINDL PETER - Harakiri - Mensen en machten in hedendaags Japan
37708: RINKLEFF MARJAN - Romantische Liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
19990076: RION PIERRE, AERTS ERIK, VANDENBULCKE ANNE - Het Rekenhof. Geschiedenis van een controle-instelling.
34243: RIOUX JEAN-PIERRE - La Révolution Industrielle. 1780 - 1880
46815: RIOUX JEAN-PIERRE - La Guerre d'Algérie et les Français. Colloque de l'Institut d'histoire du temps présent.
19550017: RISLER JACQUES (PROFESSEUR À L'INSTITUT MUSULMAN DE PARIS) - La civilisation arabe. Les fondements. Son apogée. Son influence sur la civilisation occidentale. Le déclin. Le réveil et l'évolution de l'islam
13823: RITCHIE EDNA - Wereldgeschiedenis: De Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen.
104: RITTNER CAROL (ED.) - Genocide in Rwanda. Complicity of the Churches ?
18350004: DE RIVE, B.-L. - Précis historique et statistique des canaux et rivières navigables de la Belgique et d'une partie de la France.
201603251850: ROBBINS LANDON H.C. - 1791 Mozarts laatste jaar
19960011: ROBBINS S. & HUNSAKER P. - Training and Interpersonal Skills. Tips for Managing People at Work.
19270001: ROBERT MAURICE PROF - La Katanga physique
19420004: ROBERT MAURICE PROF - Le Congo physique
19960099: ROBERT-STERKENDRIES MARINE - Pillen en Posters.
17222: ROBERT J. L. - Monographie agricole du District du Lac Léopold 2. L'agriculture actuelle.
19340055: ROBERT MAURICE PROF - L'Afrique Centrale
20010155: ROBERT VÉRONIQUE, DESTOUCHES LUCETTE, [CELINE LOUIS FERDINAND] - Céline intiem (vert. van Céline Secret - 2001) [old book number 20010109A]
201712221819: ROBERTO UMBERTO - Rome face aux Barbares - Une histoire des sacs de la Ville (traduction de Roma capta - 2012)
99990099: ROBERTS J.M. - The European Empires. The illustrated history of the world. Volume 8.
19790165: ROBERTS-JONES PHILIPPE, JUIN HUBERT, METKEN GÜNTER, BOENDERS FRANS, E.A. - Fernand Khnopff. 1858-1921
201507110130: ROBERTS-JONES-POPELIER FRANÇOISE - Kroniek van een museum. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
19940141: ROBERTS DAVID - Book of 30 postcards [Egypt, Nubia and The Holy Land]
19940142: ROBERTS-JONES PHILIPPE (EINDREDACTIE), ARON PAUL, DIERCKENS FRANÇOISE, DRAGUET MICHEL, JAUMAIN SERGE, STOCKHEM MICHEL - Brussel. Fin de siècle.
18420007: ROBERTS DAVID R.A. - THE HOLY LAND - 123 Coloured Facsimile Lithographs and The Journal from his visit to The Holy Land.
20050064: ROBERTS DAVID (BIANUCCI, RITA: COMMENTS) - Egypt and the Holy Land
19810165: ROBICHON JACQUES - Le corps expéditionnaire français en Italie (1943-1944): De Naples à Sienne
35602: ROBIJNS JOZEF (RED) - Op harpen en snaren. Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen.
13819: ROBINS P. STEPHEN & HUNSAKER L. PHILLIP - Trainen van interpersoonlijke vaardigheden
19760131: ROBINSON JULIAN - The Golden Age of Style: Art Deco, Fashion, Illustration
19680016: ROCCA ROBERT - Le petit livre rouge du général. Pensées choisies et parfois commentées
201406291448: ROCHCONGAR YVES - Capitaines d’industrie à Nantes au XIXe siècle
201403301919: ROCHEFORT - Géographie de l'Amérique du Sud
18200002: DES ROCHES J., GRANGÉ - Dictionnaire François - Flamand. Nouvelle édition augmentée de cinq mille articles, outre les vingt-quatre mille dont l'édition précédente a été enrichie. [Français - Flamand]
201601112342: ROCHTUS DIRK - Turbulent Turkije. Europese of Aziatische tijger?
20020130: ROCHTUS LUC, VAN HOYE EVA - De Kraeyhoef te Bornem
18906: RODDICK ANITA - The book of Visions. An encyclopedia of social innovations
35112: RODENBACH ANDRÉ - Welk is mijn recht? Keus van vragen en antwoorden over practische rechtsgevallen in zake afpaling van eigendommen, scheidsmuren, uitwegen en andere erfdienstbaarheden, tweede uitgave
18910015: RODENBACH GEORGES - Bruges-La-Morte. Edition définitive.
19810144: RODINSON MAXIME - De joodse natie in droom en daad (vertaling van Le peuple juif ou problème juif? - 1981)
43321: RODITI EDOUARD - De l'homosexualité.
19670118: ROEBROECK E. DR - Het land van Montfort. Een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820
37404: DE ROECK DR. J. - Zoo is de mensch! Een analytische studie van de constitutie en het karakter op anatomo-physiologischen grondslag.
19460018: DE ROECK M. DR. - Geographie en Verkeerseconomie
19690045: DE ROECK M. DR, DRIESEN A. E.A. - Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van de cartografie / Het Militair Geografisch Instituut / Toepassingen van de cartografie / Het heelal in kaart gebracht
37715: ROEGIERS PATRICK - Le mal du pays. Autobiographie de la Belgique
19870044: ROEGIERS J. PROF DR E.A. - De Gouverneurs-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden
38808: ROELANTS LEO - Het boek van Jan en Marie gevolgd door Het Leven van Polichinel. Pentekeningen van Jan Waterschoot.
20050106: ROELOFS, SANDRA ELISABETH [SAAKASJVILI-ROELOFS] - De first lady van Georgië. Het verhaal van een idealiste.
20000101: ROELS HANS, VAN NUFFELEN TONY, HOSTE ANSELM (VOORWOORD) - FILI (I) (AE) IN ABDIJEN VAN VLAANDEREN
201403121824: ROEMANS ROBERT DR,, [BUYSSE CYRIEL] - Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyr. Buysse [met in Bijlagen: Verslagen over den Gemeenteraad van Nevele]
19940178: DE ROEY JOHAN - Antwerpen 1993-1994. Het feest & de feiten. Een antidefaitistisch Manifest.
19060010: ROGER-MILES L. & ROUVEYRE EDOUARD - Comment devenir connaisseur. Meubles et objets d'art, bijoux, faïence, emaux, Etain, Cristal de roche, etc.
19960236: ROGGE ANDRÉ - Les égouts du Royaume. Les secrets des scandales belges.
201408011752: ROGGE ANDRÉ - Het riool van België. De waarheid achter de affaires. Een insider in het criminele milieu tilt het deksel van de doofpot.
202008100015: ROGRON J.-A., AVOCAT À LA COUR DE CASSATION - Code constitutionnel de la Belgique expliqué par ses motifs et par des exemples avec la solution, sous chaque article, des difficultés et des principales questions due présente le texte
19720159: ROHMEYER, KLOOS - Bummel durch Bremen
33308: ROHRMOSER GÜNTHER - Grondslagen voor een revolutie? Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas
42010: ROLLAND R. - Advances in fertility control and the treatment of sterility. The proceedings af a special symposium held at the XI th world congress on fertility and sterility, Dublin, june 1983.
19210015: ROLLAND ROMAIN, MASEREEL FRANS, VORMS PIERRE (VOORWOORD) - De opstand der machines of Het losgebroken intellect (vert. van La révolte des machines, ou la pensée déchainée - 1921)
19620057: ROLLAND ROMAIN, ROUSSEAU JEAN-JACQUES - Les pages immortelles de J.-J. Rousseau
19050030: ROLLER ARNOLD - Direkte Aktie (vertaling van Die direkte Aktion, 1905)
19480066: ROMBAUTS HUGO - Les Soirées de Saint-Broussebourg - Vol. 2+3
19480073: ROMBAUTS HUGO - Les Soirées de Saint-Broussebourg - Vol. 1 (Deuxième Série)
201406031630: ROMBOUTS FRANS - De postbode belde vroeger twee keer. Hoe overheidsbedrijven kunnen overleven. [old book number 20010071A]
20010128: ROMBOUTS FRANS - De postbode belde vroeger twee keer. Hoe overheidsbedrijven kunnen overleven. [old book number 20010071A]
19290038: ROMEIN JAN - Nieuwe geillustreerde wereldgeschiedenis. Nederlandsche bewerking. (7 delen = onvolledig)
42316: DE ROMILLY JACQUELINE - Pourquoi la Grèce?
38838: VAN ROMPAEY I.M. - De Stille Waters. Roman.
20030095: VAN ROMPAEY LIES - Strijd voor waardering. Het COV van 1893 tot 1983 (Christelijk Onderwijzersverbond)
19730121: VAN ROMPAEY JAN - De Grote Raad van de hertogen van Boergondie en het Parlement van Mechelen.
19800017: VAN ROMPAY G. - Reklame op de Belgische televisie? Status quaestionis en bijdrage tot een globale discussie
19930212: VAN ROMPUY GUIDO DR (REDACTIE) - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, Gewezen Directrice van de Handelshogeschool
19380017: LA RONCIERE, CH. DE - Histoire de la découverte de la terre. Explorateurs et conquérants.
201604152336: RONDAS JEAN-PIERRE - De hulpelozen van de macht. Het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen
19360028: RONDOU & MIGNON - Atlas-Handboek van Belgische Geschiedenis. Negende uitgave.
19130026: RONSE JAN (AVOCAT) - L'Emigration saisonnière belge.
19500075: DE ROOIJ N. - Utopia gewonnen en verloren. De tragedie van Thomas More en Erasmus.
43327: ROORDA DR. P.A. - De behandeling van de dreigende abortus.
34015: VAN ROOSBROECK DR. R. - De mogelijkheid van een onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog
19360025: VAN ROOSBROECK R., VAN DER ESSEN L., GANSHOF F.L., GORIS A.J., DE MAEYER R., QUICKE FR., DE STURLER J., VAN DE WEERD H., VAN WERVEKE H., LEBEER L, LYNA F., LAMBERTY MAX, LISSENS R.F. DR, VAN GOETHEM F. PROF. DR - Geschiedenis van Vlaanderen (6 delen)
19740023: VAN ROOSBROECK ROB - Willem de Zwijger - Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog
19950218: VAN ROOSBROECK ANDRÉ ADVOKAAT - Witwassen: voorkoming en bestraffing van witwassen van geld en illegale vermogensvoordelen
19150003: ROOSES MAX - Catalogus van het Museum Plantin-Moretus
11: ROOSES MAX, DE MONT POL - Het schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in monographieën door tijdgenooten. Vlaamsche Schilders der negentiende eeuw (5 volumes = volledig !)
18940001: ROOSES MAX - Oud-Antwerpen - Le Vieil Anvers 1894
20020222: DE ROOVER PETER (HOOFDREDACTEUR), RUYS MANU (COLUMNIST) - PUNT: weekblad voor feiten, duiding en debat, 1ste jaargang, nr 1, 6 februari 2002
19920173: DE ROOVER PETER - De stomme van Berlaymont. Wordt 1993 een nieuw 1830 voor Vlaanderen?
13308: ROOZEBOOM MARCEL - De lezingen & de parallelsessies
19620054: ROPPE L. , ROGIER L.J. (VOORWOORD) - Een omstreden huwelijk. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau en de Gravin van Nassau geboren Henriette d'Oultremont de Wégimont
19560034: ROPPE L. DR, G.W.A.PANHUYSEN DR & NUYENS M. - Rapporten van de Commissarissen in het Departement van de Nedermaas 1797-1800 (De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797-1800)
63616: RORISON SEAN - Congo. Democratic Republic - Republic [reisgids]
19890297: ROS MARTIN - Bloednacht Mayerling 1889-1945
202101211730: ROSA GUIMARÃES JOÃO - Diepe wildernis: de wegen (vertaling van Grande Sertão: Veredas - 1956)
201903032204: ROSART FRANÇOISE, ZELIS GUY (RÉD.) - La Monde Catholique et la Question Sociale (1891-1950)
39108: ROSEBERRY ERIC - Sjostakovitsj.
19990089: ROSENBERG PIERRE, TEMPERINI RENAUD, [CHARDIN] - Chardin
19670087: ROSENBLUM ROBERT PROF OF FINE ARTS NEW YORK UNIVERSITY, [INGRES] - Jean-Auguste-Dominique Ingres
19840099: ROSENBLUM ROBERT, JANSON H.W. - Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture
19280040: ROSINTAL J. - Pendentifs trompes et stalactites dans l'architecture orientale
19730038: ROSKAM KAREL L. DR - Dekolonisatie van Afrika
19730091: ROSKAM KAREL L. DR - Dekolonisatie van Afrika
19760030: ROSKAM KAREL - Mobutu - De dictatuur in Kongo [Congo]
19760084: ROSKAM KAREL - Mobutu - De dictatuur in Kongo [Congo]
19730043: ROSKAM KAREL L. DR - Dekolonisatie van Afrika
37315: ROSNY J.-H. AINÉ - La jeune vampire
201804021521: ROSOLI GIANFAUSTO (ÉD.) - Un Secolo di Emigrazione italiana, 1876-1976
19980089: ROSS - Wrapped in pride. Ghanaian Kente and African American Identity
19980148: ROSS DAVID - Scotland, History of a Nation (revised edition)
201912140005: ROSS ROBERT - A Concise History of South Africa
19570078: ROSSEELS DANIEL E.G. - Buitenlandse vrienden
43008: ROSSEELS MARIA - Liefde is een zeldzaam kruid. Onze tijd in de spiegel van de film.
201907031518: VAN ROSSEM JEAN-PIERRE - Crisis: Hoe lossen we het op ?
202101030131: VAN ROSSEM JEAN-PIERRE - Libertijns manifest
202101210218: VAN ROSSEM JEAN-PIERRE - Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen
201803232117: ROSSETTI CARLO PROF., REY FRANCIS, COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE (C.E.D.) - La Commission européenne du Danube et son oeuvre de 1856 à 1931
18319: ROSSETTI FRANCESCA DR. - Psycho regression. A new system for healing and personal growth.
19660149: ROSSI FILIPPO - Musées de Florence - Galerie des Offices/Palais Pitti [old book number 19660035]
19430030: ROSSI G. VITTORIO - De wijde zee
17215: ROSSIGNOL CAMILLE - Le Reboisement dans la zone montagneuse du Congo Oriental
34107: ROSSITER MARGARET W. - Women Scientists in America. Struggles and Strategies to 1940
19360072: ROSSONI EDMONDO - Dans l'Italie fasciste. Aspects politiques et moraux de la Nouvelle Economie Corporative. Conférence de Edmondo Rossoni à Berlin, le 29 avril XIV (1936)
20040137: VAN ROSSUM YVONNE - Muziek van A tot Z
33118: ROSZAK BETTY, ROSZAK THEODORE - Masculine/Feminine. Readings in Sexual Mythology and the Liberation of Women

Next 1000 books from MERS Antique Books Antwerp[an error occurred while processing this directive]

6/9