Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De doodt vermaskert met des werelts ydelheyt, afgedaen door Geeraerdt van Wolsschaten
Description: Antwerpen Jan Baptist Jacops 1698 In-8, [2], 383, [1] pp. Front. (randen versterkt) en 19 kopergravures i.t (verschillende beroepen en geestelijken worden door de dood gehaald). Modern bruin perkamenten band met opgezette randen Bib. catholica Neerlandica impressa 15765 - Foppens, J.F. Bib. Belgica II, 363

Keywords:

Price: EUR 950.00 = appr. US$ 1032.50 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 12884