Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De stichting van New York in juli 1625 reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten
Description: Zutphen, Walburg Pers, 2009. 242 pp, ill. in z/w, blauwe linnen band en stofwikkel. Heruitgave van dl. 26 van de Werken van de Linschoten-Vereeniging (oorspronkelijk uit 1925) Over de stichting van Nieuw-Amsterdam was lange tijd weinig bekend. Dat veranderde toen in 1910 in Amsterdam de Van Rappard-documenten ter veiling werden aangeboden. Een medewerker van het veilinghuis, Frederik Casparus Wieder, ontdekte dat deze waardevolle en tot dan toe onbekende documenten informatie bevatten over de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Amsterdam. Ze maakten onder meer duidelijk welke instructies de kolonisten hadden gekregen. In 1925 publiceerde Wieder de Van Rappard-documenten onder de titel De stichting van New York in juli 1625. In zijn uitvoerige inleiding schetst Wieder haarfijn de wording van Nieuw-Amsterdam.

Keywords: geschiedenis

Price: EUR 44.95 = appr. US$ 48.85 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 12996