Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De schoone historie van den vroomen en godvrugtigen jongeling Joseph, die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt, in Egypten gebragt, onschuldiglyk gevangen is: van den Koning Pharao werderom verlost, en tot hoogen staet verheven; tot hulpe en bystand van zynen vader Jacob en alle zyne Broeders. Getrokken uyt het boek Genesis
Description: Brugge by C. De Moor boekdrukker 1832 4°, 56 pp. Tekst in twee kolommen, de linkerkolom in gotische letters, de rechterkolom in civilité-letters. Approbatie uit 1764 op de laatste pagina. Gebonden ¶ Zie : Van Heurck, livres populaires, n° 47

Keywords: volksboek|bijbels

Price: EUR 140.00 = appr. US$ 152.16 Seller: Marc Van de Wiele Antiquariaat
- Book number: 8500